Bekijk het origineel

Een lofzang op de weg naar het kruis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een lofzang op de weg naar het kruis

4 minuten leestijd

En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.

Een lofzang op weg naar het kruis! Hoe kan dat? Hoe rijmt zich dat met elkaar? De Heere Jezus heeft met Zijn discipelen voor de laatste maal het Pascha gevierd. Aan de maaltijd heeft Hij Judas ontmaskerd als degene, die Hem zou verraden. Vervolgens heeft Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. En daarna zingen zij samen......de lofzang! Dat was naar vast gebruik. Bij het Pascha zong men de psalmen 115-118, het z.g. “grote Hallelujah” voor al Gods goedertierenheden, en het laatste vers luidde: “Gij zijt mijn God, U zal ik loven!”

Hoe kunnen de discipelen, na alles wat Jezus gezegd heeft over Zijn aanstaand lijden en sterven, het nog opbrengen, om die liederen op de lippen te nemen? Is de ernst daarvan, is de werkelijkheid daarvan nog niet tot hen doorgedrongen?

Maar de Heere Jezus Zelf dan. Hij weet toch heel bewust en volkomen, wat Hem te wachten staat. Hoe kan Hij, met de gevloekte kruisdood voor ogen, nog “de lofzang” zingen? Nee, doorgronden kunnen wij het niet. Ons alleen erover heilig verbazen en dan in aanbidding buigen. Zulk een Koning heeft de kerk!

In die lofzang heeft Jezus het diepste doel van Zijn lijden geopenbaard. Het was toch Zijn spijze te doen de wil van Zijn hemelse Vader. Al lang geleden had Hij het Zijn discipelen gezegd: “Mijn spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.” (Joh. 4 : 34). Zijn gehele leven was één zoeken van de eer van Zijn Vader, maar ook Zijn sterven zal God groot maken. Daarom kan Hij Gods lof bezingen, ook in het aangezicht van de dood. En die oude psalmen worden pas in Hem volle werkelijkheid: “Gij zijt Mijn God, U zal Ik loven!”

Nee, nog eens: het is niet te doorgronden. Ons alleen maar heilig verwonderen en in aanbidding neerknielen. Wie is toch Deze? Er is nog een reden, waarom de Heere Jezus lof-zingend de Paaszaal kan verlaten op weg naar Gethsémané. Hij mag namelijk ook zien op de vreugde, die Hem is voorgesteld. Het is waar: Hij is Zich ten volle bewust van li jden en dood, maar ook van overwinning en leven. Zijn diepste “nederlaag” zal de grootste overwinning worden. Hij gaat afdalen in de zwarte nacht van zonde en vloek, maar niet om daarin onder te gaan voor eeuwig. Integendeel! In die weg zal Hij al Gods deugden opluisteren, zal Hij satans kop vermorzelen, dood en hellemacht overwinnen en zo Zijn eeuwig beminde, uitverkoren bruidskerk tot de overwinning voeren.

Christus heeft gezongen onder het kruis, omdat Hij reeds aanschouwde die grote schare, die door Zijn kruis het leven zou ontvangen.

Zingen onder het kruis, dat heeft de Borg kunnen doen, omdat Hij in Zijn bitterst lijden nog zien mocht op de goedertierenheid van Zijn Vader. En nu is dit het wonder van Zijn liefde, dat Hij ook aan de Zijnen diezelfde “kunst” leert: psalmen zingen in de nacht; onder alle beproeving en moeite toch blijdschap.

Leerden we dat grote wonder al kennen? U bent geslagen, gebeukt door het leven; uw wonden doen pijn; u kunt niet meer echt blij zijn; de glans is er af. Dat is uw kruis.

Maar de Heilige Geest kan u leren danken onder dat kruis: “ ’k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen......”.

Ook dat is een zalige vrucht van het lijden van Hem, Die met een lofzang op de lippen en in het hart naar Golgotha ging.

Wat dunkt u van deze Christus?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Een lofzang op de weg naar het kruis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken