Bekijk het origineel

Ds. H.C. van der Ent recipieerde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ds. H.C. van der Ent recipieerde

5 minuten leestijd

Dat gebeurde op vrijdag 23 oktober j.1. De kerkeraad van Elburg had hem en zijn echtgenote een receptie aangeboden in verband met het feit dat ds. Van der Ent 35 jaar geleden in het ambt van dienaar des Woords bevestigd was en hij en zijn verloofde in diezelfde tijd in het huwelijk mochten treden. We hebben in het vorige nummer van ons blad op dit dubbele jubileum gewezen.

We zijn er met een deputatie van het bestuur van Bewaar het Pand heen geweest, met z’n vieren, namelijk buiten mij ook de brs. Van der Lee en Beukers en ds. Van der Meij. Het was vanzelfsprekend dat we onze belangstelling gingen tonen. Ds. Van der Ent is al haast van het begin af aan onze stichting en aan ons blad verbonden. Onze lezers weten dat hij vele artikelen voor ons blad heeft geschreven, artikelen die algemeen zeer op prijs worden gesteld. Br. Van der Lee is al meer dan 60 jaar ouderling in Alphen aan den Rijn. In zijn Katwijkse jaren heeft ds. Van der Ent in Alphen aan den Rijn ongeveer 200 maal gepreekt en ook andere ambtelijke arbeid verricht. We wilden zelf ook graag naar de receptie, als vriend en ook als vertegenwoordiger van de duizenden Bewaar het Panders, die natuurlijk niet allemaal persoonlijk naar Elburg konden komen, maar er zo in zekere zin toch wel zijn geweest.

In deze week - dus de week die op de 24e oktober eindigde - ben ik wel in bijzondere mate met allerlei lief en leed in aanraking gekomen. We willen er iets van noemen. Op maandagmiddag kwam ik in een gezin, waarvan moeder - nog niet half in de veertig -ernstig ziek is en steeds achteruitgaat. Woensdag had ik een familie moeten opzoeken, die op deze dag 55 jaar in het huwelijk met elkaar verbonden waren. Ik kon er toen niet heen in verband met de begrafenis van mevr. Den Butter-Ippel te Middelharnis. Deze ging heen op 50-jarige leeftijd, dus nog in de kracht van het leven, maar door de Heere toebereid, zoals op allerlei wijze getuigd werd. Er was heel veel belangstelling. Dat deed goed. Het gemis kan de Heere alleen met Zichzelf vervullen. Donderdagmorgen gingen we ergens elders vrienden feliciteren die 25 jaar geleden in het huwelijk traden.

En vrijdagavond half 8 waren we in Elburg in een ruime zaal van het kerkelijk centrum van de Hervormde kerk. Heel velen kwamen ds. en mevr. Van der Ent en hun kinderen gelukwensen. De kerkeraad van Elburg zorgde voor koffie en andere verkwikkingen. Halverwege de avond boden vrouwen namens de gemeente allerlei cadeau’s aan, o.a. een prachtige vorstelijke stoel.

Daarna sprak ouderling Capellen namens de kerkeraad ds. en mevr. Van der Ent toe. Hij liet duidelijk uitkomen van hoe grote betekenis het is om op een recht wijze te gedenken en wees daarbij o.a. op ootmoed, die er moet zijn en op uitzicht als vrucht. In aansluiting daarmee liet hij zingen Ps. 17 : 8: Maar blij vooruitzicht enz. Hierna kregen we zelf gelegenheid om onze verbondenheid aan de jubilaris en zijn echtgenote en kinderen uit te spreken. Niet alleen de verbondenheid van ons persoonlijk al sinds we elkaar in 1949 in Apeldoorn leerden kennen, maar ook de verbondenheid met zovelen namens wie we ook spraken, het bestuur van Bewaar het Pand, maar ook de lezers van ons blad. Door ons blad bereikt ds. Van der Ent velen en die velen hebben daardoor al vele jaren gelegenheid om te luisteren naar wat deze dienaar des Woords heeft te zeggen.

Ds. Van der Ent sprak woorden van dank. Hij bracht een en ander uit zijn leven naar voren. Hij ging zijn ambtelijke gang door de kerk na. Hij werd in Werkendam in het ambt bevestigd, ging vervolgens naar Rotterdam-west, Middelharnis, Katwij k aan Zee en Dor-drecht-centrum en ongeveer anderhalf jaar geleden kwam hij naar Elburg, alles onder de bijzondere leiding des Heeren. Hij hoopt aanstaande zondagmorgen een gedachtenispreek te houden. Die hebben de kerkgangers in Elburg al kunnen horen wanneer dit blad verschijnt. Voor het geval de preek in druk verschijnt zal er naar ik vermoed bij vele lezers belangstelling voor zijn.

De jubilaris bracht ook naar voren dat hij en zijn vrouw met trouwen moesten wachten tot ze in de pastorie gingen. De Heere heeft hun 6 kinderen gegeven. Ze hebben nu ook al kleinkinderen.

Op verzoek van ds. Van der Ent zongen we Ps. 118 : 8. Deze Psalm heeft in het eigen leven van de jubilaris grote betekenis gekregen.

Het was goed daar te zijn in een geest van verbondenheid en eensgezindheid. We zagen belangstellenden uit vele plaatsen. Er waren vertegenwoordigers uit alle gemeenten die ds. Van der Ent gediend heeft.

We hopen van harte, dat de Heere ds. Van der Ent en zijn echtgenote met de hunnen nog lang voor de kerken en in het bijzonder voor Elburg moge sparen. Echter ook voor onze stichting en voor ons blad. Al vele jaren neemt onze vriend een belangrijke en gewaardeerde plaats onder ons in. Het is mede aan zijn hartelijke medewerking te danken dat ons blad geworden is wat het is. We houden ons ervan overtuigd dat onze lezers graag de artikelen van hem lezen. Ook zo wordt het Woord des Heeren gebracht en dat keert nooit ledig weder.

We willen niet eindigen in de mens. Ook hier geldt: wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt! Daarom Soli Deo Gloria.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Ds. H.C. van der Ent recipieerde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken