Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

Boeken van Den Hertog b.v. - Houten

4 minuten leestijd

1. De gezonde gelovige door Thomas Shepard. De schrijver van dit boek was eerst predikant in Engeland en is later naar New Eng-land geëmigreerd. Daar is hij op jeugdige leeftijd gestorven. Hij dankt zijn bekendheid aan de geschriften die hij heeft nagelaten. Dit boek werd al gauw in onze taal overgezet. Op 10 november 1685 is het geapprobeerd door de bekende professoren P. van Mas-tricht, M. Leydecker, H. Witsius en H. van Halen. Zij hebben daarin niets gevonden, wat tegen de aangenomen formulieren van enigheid strijdig is, maar integendeel hebben zij daarin bespeurd een godvruchtig oogmerk, nette en bondige gedachten, geleerde en zielsonderrichtende uitwerkingen, met een duidelijke en bewegelijke wijze van voorstellen, weshalve zij vertrouwen, dat het met goede stichting door Godlievende zielen gelezen zal worden.

Het boek is meermalen opnieuw uitgegeven.

Er is nu weer een herdruk verschenen. In het eerste hoofddeel, verdeeld in vijf hoofdstukken, wordt aangetoond, dat gelijk de grote oorzaak van het eeuwige verderf van de mens uit hemzelf is, zo ook de dadelijke verlossing en zaligheid van de mens in Jezus Christus is. In het tweede hoofddeel, verdeeld in zes hoofdstukken, wordt aangetoond, dat iedere zondaar die in Christus gelooft, op dezelfde tijd overgezet wordt in de allerge-zegendste en gelukzaligste staat. In het derde hoofddeel, dat slechts enige bladzijden beslaat, wordt aangetoond, dat allen die in deze gezegende staat overgezet zijn verplicht zijn te leven een leven van liefde in vruchtbare en dankbare gehoorzaamheid aan Hem, Die hen geroepen heeft, volgens de regel van de wet der zeden.

Het boek telt 233 blz. en kost, gebonden in geplastificeerd kleurenomslag ƒ 22,50.

2. Een leidsman tot Christus door Dr. Salomo Stoddard.

Dr. Increase Mather schreef een voorrede. Daarin zegt hij vele dingen die behartigings-waardig zijn. Hij verschilt in sommige punten, niet in fundamentele stukken, met dr. Stoddard. Zijn gebed is, dat de Heere dit boek en al zijn heilige arbeid moge zegenen tot bekering en zaliging van vele van Gods uitverkorenen.

De ondertitel van het boek is: hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering. De schrijver zegt zelf aan het einde van zijn eigen voorrede: Deze kleine verhandeling, welke door mij is opgesteld op verlangen van enige jongere leraars, wordt ter overweging opgedragen aan hen, die nader wensen onderricht te worden in de rechte wijze van behandeling van bekommerde zielen, en indien de schrijver hiervoor als werktuig mag worden gebruikt, dat er verloren gaande zielen door mogen zalig worden, zal hij zijn arbeid wel besteed achten.

Stoddard was in zijn leven Herder van de gemeente te Northhampton. Het boek is nu voor de derde keer in onze taal uitgegeven. Het telt 126 blz. en kost gebonden in geplastificeerde kleurenomslag ƒ 18,50.

3. Een bedrukt en verdrukt volk bemoedigd door Samuel Rutherford.

De schrijver leefde van 1600-1661. Hij is predikant en ook hoogleraar geweest. Hij leefde in een roerige tijd. Hij heeft veel moeten doormaken. Hij is onder ons bekend door de boeken van hem die uit het engels in onze taal zijn overgebracht en uitgegeven. In dit boek zijn zes preken opgenomen: twee over Jesaja 41 : 14-16: Vrees niet, gij wormke Jacobs, een over 2 Corinthe 10 : 4, 5: De waarde en de uitnemendheid van het evangelie, twee over Jeremia 50 : 4,5: Wandelende en wenende, en een over Openbaring 21:4-8: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Rutherford was een Godvrezend man en daar getuigen deze preken van.

Het boek verscheen voor het eerst in onze taal in 1931. Thans is een tweede druk verschenen. Het telt 120 blz. en kost in geplastificeerde kleurenomslag ƒ 17,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken