Bekijk het origineel

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 9 april 1988 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 9 april 1988 2

6 minuten leestijd

De middagsamenkomst begon om 2 uur. Ds. P. J. Boiten van Schiedam opende deze samenkomst. Hij liet zingen uit Psalm 145, ging voor in gebed en las Openbaring 1 : 9-18 en sprak over vs. 18a: En Die leef en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.

In het kort samengevat zei ds. Boiten het volgende:

Johannes mag dit woord horen. Ik ben de Levende. Dat betekent: een volheid van leven. Christus is het Leven, onafhankelijk van anderen. De bron van leen voor zondaren. Hij maakt hier bekend wie Hij is voor Zijn volk. Hij heeft het leven verworven.

Johannes hoort dit woord als hij als dode aan de voeten van de Heere Jezus ligt, Die verschenen is in gerechtigheid en heiligheid. Tegenover deze heerlijke Koning kwam Johannes in de diepte. Weten wij daar ook van? Waar de Heere aan Zijn kerk verschijnt komt men daar terecht. Dat is een doorgaande zaak. Wat is een mens na ontvangen genade! Het is vrucht van Pasen. Een discipel weet niets en mist nog veel meer. De Heere leidt er Zijn volk toe. Als een dode. We moeten het leven buiten onszelf in Hem leren zoeken.

Ik ben dood geweest. Ik werd een dode. Daarin ligt het borgwerk van Christus. Dat is Zijn liefdedaad. Hij gaf Zichzelf als offer, in de plaats van de Zijnen. Zo is er leven voor dode zondaren. Hij wil het leven schenken aan mensen die bezig zijn een dode te worden. Gods volk hoeft niet meer te sterven. Die in Hem gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven.

Hij bleef geen dode: en zie, Ik ben levend....

Hij is de Levensvorst. Daarin ligt de hoop van Zijn volk. Hun leven is met Christus verborgen in God. Geen dood kan meer scheiding maken.

Amen, Ik ben de Levende.

Na het zingen van Ps. 21 : 4 en 5 krijgt ds. D. Slagboom van Katwijk aan Zee het woord. Hij spreekt over: Een Springader des levens, naar aanleiding van Spreuken 13 :14.

We verwijzen naar de samenvatting, die door de spreker zelf gemaakt is en in dit nummer is opgenomen.

Na deze rede zingen we Ps. 115 : 5, 6 en 7. Gelijktijdig wordt er gecollecteerd.

Vervolgens krijgt ds. M.C. Tanis van Sliedrecht-centrum gelegenheid om een slotwoord uit te spreken. Hij zegt samengevat het volgende:

We hopen straks weer huiswaarts te gaan. We moeten bewaard worden. Het is een grote zegen, wanneer we ons ergens thuis weten. Oost, west, thuis best, zegt het spreekwoord. We moeten wel onderzoeken wat onze gezindheid is. Wie heeft het voor het zeggen in onze woning? Wie is de Hoofdbewoner? We kunnen beamen dat de Heere de Hoofdbewoner is, maar als het hier of daarover gaat, dan ben ik baas, dan bepaal ik wat er gedaan moet en gelaten zal worden.

Dat is in stijd met Gods Woord. De Heere moet het voor het zeggen hebben in onze woning, in onze woonkamer en in onze slaapkamer, in de keuken, de kelder en de schuur. De Heere is een jaloers God. De Heere zegt: geeft Mij je hart; het gaat om ons ganse leven, ons zitten en opstaan, handel en wandel. Heeft de Heere zeggenschap in uw leven? Zoeken we dat? Wat we zoeken heeft waarde. We blijven zoeken tot we het hebben. Vandaag is gedacht aan Pasen. De Emmaüsgangers stonden er op, dat Christus de woning mee inging. En Hij ging in om met hen te blijven. Ze kregen onderwijs. Ze staan er naar dat het onderwijs wordt voortgezet.

Gaan we zo wel eens naar huis: zou U in mijn woning willen zijn, met de opening van Uw Woord? En Hij ging in. Hij wil onderwijzen. De Heere zoekt luisterende mensen.

Een wonder dat God van de hemel tijd heeft en tijd geeft om te maken, dat de mens die een tegenspreker is gaat luisteren naar de woorden van de hoogste Profeet en Leraar. Hij laat Zijn Woord prediken. Hij geeft de woorden en past ze toe.

Is de Heere wel eens mee naar huis gegaan? Hij gaat mee om met hen te blijven. Hij raakt wel uit het gezicht, maar niet uit het hart. Waar Hij intrek neemt, neemt Hij nimmermeer afscheid. De Heere kan voor de waarneming geweken zijn, door de zonde. Daarop volgt ootmoedig belijden en uitzien. Hij laat Zich niet onbetuigd. Hij is daadwerkelijk altijd aanwezig.

Om daar bij te leven en daardoor te leven geeft de Heere Zijn Woord. Dat hebben de Emmaüs-gangers al heerlijker verstaan. Het leven des geloofs is het onmogelijkste van onze kant. Alleen door het leven te ontvangen van een Ander. Door het geloof leven is zalig: niets uit ons, maar al uit Hem. Zo reizen naar Jeruzalem.

Als de Heere zeggenschap gaat krijgen in ons leven, dan wordt Hij steeds groter en heerlijker en wij leren ons wegcijferen. De Heere wordt weer Koning over ons hart en leven. Hij wordt onze Priester en onze Profeet. Leven we bij die werkelijkheid? Zalig is de mens die kan getuigen: Hij is de Hoofdbewoner, ik ben inwonend geworden.

De tijd is bang en boos, maar dan wordt ervaren: Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Dan is er het lied van de mus en de zwaluw. Dan hebben we de Heere dagelijks nodig.

Ds. Tanis gaat voor in dankgebed. Hij dankt de Heere voor de weldaden en bidt om Zijn geleide op de weg. We zingen nog Ps. 84 : 2 en 6. Na een enkel woord van afscheid van ds. Tanis gaat de schare uiteen.

Ook deze dag is als een schaduw voorbijgegaan. Er blijven herinneringen achter, met name bij hen wier hart brandend is geworden als bij de Emmaüs-gangers en gekomen zijn tot de smeking: blijf bij ons. Het was een goede dag, waarop met dankbaarheid mag worden teruggezien.

Onder de aanwezigen waren gelukkig ook weer vele jeugdigen. Het deed ook goed, dat er verschillende predikanten waren, die door hun aanwezigheid blijk gaven van hun belangstelling. Dat is een goed voorbeeld, dat anderen kan prikkelen om ook te komen.

De volgende ontmoetingsdag zal D.V. worden gehouden te Kampen op zaterdag 20 augustus a.s., weer in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de 2e Ebbingestraat. Wie er dan zullen spreken hopen we in het volgende nummer van ons blad te kunnen mededelen.

N. B. Het was niet mogelijk om in dit nummer een verslag van de rede van Ds. De Romph op te nemen, omdat deze wegens afwezigheid voor een week niet in de gelegenheid was om tijdig het verslag gereed te maken. We hopen het in het volgende nummer op te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 9 april 1988 2

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken