Bekijk het origineel

Gemis, droefheid en......troost

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemis, droefheid en......troost

2 minuten leestijd

Nieuwe sprokkelhoutjes van mej. M. Blonk

Het is al weer enige tijd geleden, dat we het eerste boekje met “Sprokkelhoutjes” van deze dichteres in ons blad mochten bespreken. Er kwam inmiddels een tweede druk van dat boekje met gedichten en nu is er een tweede bundel bijgekomen.

Ds. B. van der Heiden te Woerden schrijft in een voorwoord:

“Vanwege de blijvende vraag naar het gedichtenbundeltje “Sprokkelhoutjes” en de aangename reacties op de inhoud, is tot de uitgave van een tweede bundel besloten. Opnieuw vindt u een aantal “sprokkelhoutjes”, die reeds eerder in de “Bethlehembode”, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeente van Woerden, waren opgenomen, bijeengebracht.

Op eenvoudige, aansprekelijke wijze worden tere zaken uit het geestelijk leven onder woorden gebracht. We lezen van, zoals de titel zegt “Gemis, droefheid en..... troost”. Verschillende gedichten zijn aan te merken als weergaven van gehoorde preken in Gods huis. Wij hopen dat de lezer(es) deze uitingen van zielservaringen mag herkennen in eigen leven.

Vermeldenswaardig is dat eventuele baten ten nutte zullen komen van onze gehandicapte medemens.

De Heere gebiede Zij n onmisbare zegen over deze bundel en geve dat ook dit eenvoudige werk mag strekken tot Zijn eer, tot heil en nut van de (gehandicapte) naaste en tot eeuwige winst voor de lezer(es).“

We willen ons aansluiten bij wat ds. Van der Heiden schreef. Er komen in dit boekje ruim veertig gedichten voor, elk van ongeveer anderhalve bladzijde. We zouden graag hier een gedicht overnemen, maar dat zou nu te veel ruimte vragen. Mogelijk, dat er later nog eens een van de gedichten in ons blad kan worden geplaatst. We houden er ons van overtuigd, dat de inhoud van dit boekje veler instemming zal vinden.

De prijs is ƒ 10,-. Het kan besteld worden door storting van ƒ 10,-+ƒ 2,50 porto op giro 395579 t.n.v. M. en W. Blonk, Leidsestraatweg 16-A, Woerden, of per tel. 03480 - 11317. Ook het eerste bundeltje is nog voorradig op hetzelfde adres. Beide boekjes werden ook ingelezen op 2 cassettes voor blinden en kunnen op dezelfde manier en voor de zelfde prijs besteld worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juni 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Gemis, droefheid en......troost

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juni 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken