Bekijk het origineel

Het is wèl

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het is wèl

6 minuten leestijd

15.

Hulpmiddelen voor onderwerping (3)

Deze overwegingen zijn voor een Christen van nut om de gesteldheid waar mijn tekst van spreekt te verkrijgen en levendig te houden.

1. Denk niet, dat deze grote en zoete les in één keer kan worden geleerd. God onderwijst Zijn kinderen zoals u de uwe, beetje voor beetje. Iets deze week en de volgende week weer iets. Iets voor deze beproeving, meer door een andere. En evenals uw kruizen komen, komen uw vertroostingen niet allemaal op één keer. De vrucht van de beproeving wordt niet onmiddellijk ingezameld. “En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn”, Hebr. 12 : 11. De vrucht wordt niet dadelijk ingezameld. Zij moet tijd hebben om te rijpen. Het geloof moet worden beproefd voor het gelouterd zal uitkomen, zoals goud dat door het vuur beproefd wordt. Verwacht niet deze les in één keer te leren: “Het is wèl.” Zulk kennen en bevinden is de vrucht van lange oefening en waarneming.

2. Verwacht niet, als gij nu in staat zijt de taal van onze tekst te gebruiken, dat gij dat altijd met hetzelfde gemak en dezelfde vertroosting zult doen. Abraham twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, toen hij de tijding van een zoon ontving, maar het lijkt wel of hij haar naderhand betwijfelt, toen hij tot Hagar inging.. Mijn berg staat vast, zeide David, maar toen God Zijn aangezicht verborg, was David onmiddellijk van streek. Een Christen is zowel vlees als geest. We hore niet alleen van Jobs lijdzaamheid, maar ook van zijn ongeduld.

Merk het op, dat we voortdurend lezen van het tekort komen van de heiligen in de genade, waarin zij het meest uitblinken. De reden is deze: te laten uitkomen dat men op geen mens meer kan vertrouwen, neen, ze kunnen niet vertrouwen op hun eigen hart. Weinig Christenen behouden hier een vaste, gelijke gesteldheid.

Twee dingen ziet het geloof in de beloften, die de ziel ondersteunen en vertroosten, al zijn de beloofde zegeningen niet ontvangen. 1. De Christus Gods. Deze was het doel en streven en de ondersteuning en vertroosting van het Oud Testamentische geloof. Al de beloften waren slechts één belofte en dezelfde zaak, hoe verscheiden ook. Christus en de zaligheid in en door Hem is het wezen van alle beloften. “Alle beloften van God zijn in Hem ja en in Hem amen.” De belofte moge op zichzelf nog zo zoet, aangenaam en verkwikkend zijn, als Christus er niet Zelf in is, is zij een droge borst, een bron zonder water. Hoe is de vloek weggenomen? Is het eerste onderzoek van een arme, zich schuldig gevoelende ziel. “Hoe kan iemand rechtvaardig zijn voor God?” Een gezicht op Christus in de belofte is de enig voldoende oplossing. Hij wordt daarom de rust en verkwikking van Zijn volk genoemd. “Dit is de rust, geeft de moede rust en dit is de verkwikking”, Jes. 28 : 12. Laat een arme ziel Christus zien, van Hem spreken van vrede met God, aandeel in het verbond, bijzondere leiding hier en van eeuwig leven en heerlijkheid hiernamaals, alles is wèl. Hij kan geloven en zich verlaten op de belofte. Waarom? Omdat er niets is om de vervulling van de belofte te verhinderen. Christus is gestorven. Daarom is God rechtvaardig in het rechtvaardigen van de goddelozen. Christus was tot zonde gemaakt en een vloek. Daarom is God voor Zijn volk een zegenend God. Christus heeft getriomfeerd over de dood. Daarom kunnen gelovigen in Christus naam en door de kracht van de gemeenschap met Hem zingen: “O, dood, waar is uw prikkel?” Of wanneer de wolken dik en donker zijn in het sterfuur, dan kunnen zij op Christus als hun Gids door de dood heen vertrouwen: “Ja, ofschoon ik wandel door het dal”, Psalm 23 : 4. Het geloof waarin zij leefden was een beproefd geloof. En zij kunnen het op dezelfde grond naar de eeuwigheid wagen, die hen veilig en getroost door de stormen en gevaren van de tijd droeg. Wat het geloof zo kostbaar, zo bevrijdend voor de ziel maakt is, dat het zijn houvast heeft in Christus, alleen zijn toevlucht in Hem. Het geloof ziet de Christus Gods en de zaligheid in de belofte. Daarom ondersteunt en verkwikt ze de ziel bij afwezigheid van het beloofde goed.

2. Het geloof ziet Gods hart in de belofte. Wat is een belofte zonder een indruk van de liefde van Gods hart in het woord? “Om Uws woords wil en naar Uw hart hebt Gij al deze grote dingen gedaan”, zegt David 2 Sam. 7:21. Dat is het geheim van al Gods beloften en alleen een gelovige kan ze verstaan. Het geloof ziet in elke belofte Gods eeuwige verbondsliefde. Is de roede, zegt de beproefde heilige, begrepen in de belofte? Dan is het goed voor mij dat ik verdrukt word. Het zou nooit in de eeuwige raadsbesluiten zijn besloten, ware het niet voor het bestwil. O, ik zal de roede kussen: “niet mijn wil geschiede, maar de Uwe“. Moet het geloof beproefd worden? Moeten liefde en lijdzaamheid worden beproefd? Heeft mijn Vader en mijn God kracht beloofd die in overeenstemming daarmee is? Het is wèl. Er is liefde in het vaststellen van de beproeving of anders zou God geen belofte hebben gegeven om mij eronder te ondersteunen. Er is liefde zowel in de pijn als in de belofte. En, is het “de mens gezet eenmaal te sterven?” Het is de verkozen weg naar het huis van mijn Vader. Dan, zegt de ziel zoals God eens tot Jacob deed, Gen. 46:3: “Vrees niet van af te trekken naar Egypte. Ik zal met u aftrekken”. Uw God zal u niet aan het einde verlaten. Hij zal met u afdalen tot de kameren des doods en u eruit verlossen. Uw Jezus bemint en leeft mee in uw sterven en bepaalt uw smarten en telt uw tranen en elke zucht van uw geloof. Hij staat gereed om u te ontvangen en u voor te stellen aan de Vader. Gods hart is in al de slagen van Zijn hand. Het geloof ziet de Christus Gods en Zijn hart in de beloften en daarom handelt Hij naar deze beloften en ondersteunt en verkwikt Hij er de ziel door, al is het beloofde goed nog niet ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Het is wèl

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken