Bekijk het origineel

Reformatorisch speciaal onderwijs in Gouda

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Reformatorisch speciaal onderwijs in Gouda

3 minuten leestijd

Gouda (dec. 1988) - Bij dezen delen wij belangstellenden mede, dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappen een instituut voor speciaal onderwijs heeft toegewezen aan de Stichting voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag voor Gouda en omstreken. In het bestuur van voornoemde stichting nemen -krachtens de statuten - personen vanuit de volgende kerkformaties deel: Geref. Gemeenten, Ned. Herv. Kerk, Oud Geref. Gem. in Ned., Chr. Geref. Kerken in Ned., Geref. Gem. in Ned. en Geref. Gem. in Ned. B.V. Het verheugt ons bestuur te meer te kunnen berichten, dat reeds per augustus 1989 D.V. een school mag worden geopend, met als vestigingsplaats Gouda. Vooralsnog betreft het hier een totale voorziening voor moeilijk lerende kinderen (mik), dus: speciaal onderwijs (so) èn voortgezet speciaal onderwijs (vso). Inzake een aan deze mlk-voorziening te koppelen afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) is het bestuur in beroep bij de Minister tegen een afwijzing van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland; in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar hopen wij een beslissing te ontvangen over deze zaak.

In verband met de groeibeperkende maatregelen voor het speciaal onderwijs dient de nieuwe school ongeveer anderhalf jaar na opening reeds zo volledig mogelijk bezet te zijn. Hetaantal leerlingen per 16 jan. 1991 zal bepalend zijn voor de toekomstige personeelssterkte; en te weinig personeel betekenteen wachtlijst bij nieuwe aanmeldingen van leerlingen. Om teleurstellingen straks zo veel mogelijk te voorkomen, verwacht het bestuur van alle betrokken ouders, dat zij hun kinderen zullen aanmelden voor het komende cursusjaar (ook gaarne, indien zij nog slechts ’n enkel jaar mlk-onderwijs behoeven te volgen; dan verruimt u de mogelijkheden voor plaatsing van anderen later). Gelet de diverse vragen, die ons bereikten, geven wij thans deze informatie ter overweging; doch let wel: leerlingen kunnen niet eerder worden opgegeven dan nadat hieromtrent (binnenkort) een nieuw persbericht c.q. advertenties zijn verschenen!

In nauw gezamenlijk overleg met de besturen en direkties van onze reformatorische zusterscholen te Barendrecht en Ede en onze gemeenschappelijke koepelorganisatie (VGS) is het voedingsgebied voor ’Gouda’ als volgt afgebakend, van oost naar zuid: Blaricum, Laren, Hilversum, Maartensdijk, Utrecht, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Zederik (gedeeltelijk), Liesveld (ged.), Bergambacht, Nederlek (ged.), Ouderkerk (ged.), Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam-Oost (ged.), Bergschenhoek, Berkel Rodenrijs, Pijnacker, Delft en ’s-Gravenhage. Om twee redenen zijn deze afspraken gemaakt:

1. de scholen moeten elk hun bestaansmogelijkheid hebben en behouden (lokaalleegstand en/of personeelsontslag voorkomend), en 2. de plaatselijke overheid van de woonplaats van de leerling vergoedt de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde reformatorische school (in principe zijn de meerkosten voor uzelf). Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat geen der besturen middels de overeengekomen grenzen u dwingend een keuze wil opleggen; wonend aan weerszijden van de grensen tussen ’Barendrecht’, ’Gouda’ en ’Ede’ kunt u in een open gesprek met de direkteur(en) zelf beslissen voor de beste en meest voor de hand liggende oplossing.

In zijn arbeid zich in uw gebeden bevelend, verblijft met vriendelijke groet,
het Bestuur.

Secr.: Burgvlietkade 29, 2805 JA Gouda, tel. 01820-24271.

Pngm.: Regentesseplantsoen 13,2801CK Gouda. postbank: 97140.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1988

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Reformatorisch speciaal onderwijs in Gouda

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1988

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken