Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Onbekeerd . . . wat doe je er mee . . . ? door W. van Vlastin.

B.V. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

De schrijver geeft een woord aan de lezer(es). We nemen dat hier over.

De eerste gedachte tot het schrijven van dit boekje ontstond toen ik merkte dat jongeren het boekje van Jozef Alleine “Betrouwbare gids naar de hemel” wat te moeilijk vonden. Daarom wil dit geschrift eigenlijk niets anders zijn dan een vereenvoudigde versie van Alleine, hoewel de opzet en de inhoud niet echt gelijk zijn. Dit boekje heb ik geschreven in dankbare herinnering aan al de aangename uren die oudvaders mij bezorgden tijdens het lezen van hun geschriften. In dit werk heb ik daarom gebruik gemaakt van hun gedachten. Alleine, Ambrosius, Augustinus, Binning, Boston, Bunyan (over Luk. 24 : 47!), Calvijn, Edwards, de Erskines, Gray, Van der Groe, Luther, MacCheyne, Olevianus, Philpot, Rutherford, Spurgeon, W. Teellinck en Watson worden bewust verwerkt of geciteerd, terwijl anderen wellicht meer onbewust hun invloed hebben laten gelden. Ik hoop dat het lezen een opstapje zal zijn tot het lezen van deze en andere oudvaders. Zij preekten wet en evangelie, de eenzijdigheid van Gods handelen, maar ook tenvolle de verantwoordelijkheid van de mens. En hoe uitnemend konden zij niet uitweiden over de heerlijkheid en dierbaarheid van Christus? Kostelijk! Voor alles hoop ik dat dit geschrift een middel mag zijn tot bekering van onbekeerden. Ik hoop dat je als lezer je verlorenheid gaat zien, maar ook dat je je nameloos zult mogen verwonderen over Gods genade. Dat is het grote doel van dit schrijven. Ik begeer je toejuiching niet, “slechts” je zaligheid. De Heere Zelf zegene het lezen. Uit deze toespraak blijkt duidelijk de bewogenheid van de schrijver. Het gaat hem om het behoud van zondaren. Hij handhaaft de eenzijdigheid van Gods handelen, maar ook de verantwoordelijkheid van de mens. Dit komt ook in het werkje naar voren. Maar onder het lezen is bij mij de vraag opgekomen of de schrijver wel het evenwicht bewaart tussen beide, de vrijmacht Gods en de verantwoordelijkheid van de mens. Het boekje is geschreven voor jonge mensen. Ik heb me voor ogen gesteld hoe ik zo’n werkje gelezen, beoordeeld zou hebben als ik het gelezen had toen ik jong was. Mijn indruk was, dat heel goed de verantwoordelijkheid van de mens naar voren kwam, maar dat anderzijds niet tot z’n recht komt de vrijmacht Gods en de noodzakelijkheid van het werk van Gods Geest in het hart. Bij het lezen heb ik ook gedacht aan onze Heidelbergse Catechismus, hèt leerboek van de kerk. De bedoeling van dit leerboek was van oorsprong om de jeugd te onderwijzen in wat er gekend moet worden tot zaligheid.

We geven toe dat het moeilijk is om het goed te doen. Maar we moeten trachten te voorkomen, dat lezers zich ten onrechte kunnen beroepen op iets wat we geschreven hebben met een andere bedoeling en zich daardoor bedriegen. Ook de jongelui, die oprecht met de dingen der eeuwigheid bezig zijn, willen oprecht behandeld worden, bang dat ze eens bedrogen zullen uitkomen.

Hiermee willen we volstaan. Er staat veel in dit boekje waar we van harte mee kunnen instemmen. We hopen even hartelijk dat het lezen voor velen tot zegen moge zijn. Dan zullen we onze verantwoordelijkheid gevoelen en ook Gods vrijmacht en eindigen in het wonder van Gods genade.

Het boekje telt 3 hoofdstukken en wel: 1. Onbekeerd, wat zeg je ermee?, 2. Bekering, mogelijk?, 3. Bekering, hoe? Elk hoofdstuk is onderverdeeld in een aantal paragrafen. Het eindigt met de woorden: O zondaar, wat is je voornemen? Ik eindig met de ernstige en indringende woorden die ds. E. du Marchie van Voorthuysen vaak gebruikte: “Wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Wat is daarop uw (jouw) antwoord??....”

Het boekje telt 91 blz. en kost ƒ 9,75.

Verkeringsperikelen, 50 vragen rond verkering, door drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

Uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen.

De schrijfster vertelt in een Woord vooraf dat dit boekje eigenlijk in samenwerking met vele jonge mensen geschreven is. Zij hield lezingen op vergaderingen van jeugdverenigingen over het krijgen van verkering en de voorbereiding op het huwelijk. Er was gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen. De meest gestelde vragen zijn in dit boekje samengebracht en kort beantwoord. Ze gaan over de “normale” verkeringsperikelen. De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Hoe krijg je verkering? 2. Als je verkering uitgaat en 3. Als je verkering aanblijft.

Het is een heel mooi boekje, dat ook onze jonge mensen moet aanspreken. We zouden wel graag wat meer beklemtoond hebben gezien de noodzaak van de weg van het gebed bij het verkrijgen van verkering en ook als er verkering is. De Heere zegt immers: Ken Mij in al uw wegen ik Ik zal uw paden recht maken. We willen dit boekje van harte aanbevelen.

Het telt 63 bladzijden en kost ƒ 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken