Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus - Koning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus - Koning

5 minuten leestijd

“Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.”

Hemelvaart: kroningsfeest! Wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Hij ging door lijden tot heerlijkheid. De discipelen hebben Hem zien opvaren. Met uitgebreide, zegenende handen. Een wolk onderschept Hem, zodat ze Hem niet meer kunnen zien. Maar Hij stijgt hoger. De hemeldeuren verheffen zich en de Koning der ere wordt met gejuich ontvangen in de hemel der heerlijkheid en neemt Zijn plaats in in de troon van Zijn Vader, aan Diens rechterhand. Die ereplaats geeft Hem de Vader Zelf. Als loon op Zijn Middelaarswerk. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Want Hij moet als Koning heersen. Zijn heersen als Koning is dus een goddelijk moeten.

Eerst was er sprake van een ander moeten. Denk eens aan wat de opgestane Levensvorst zei tot de Emmaüsgangers: Moest de Christus niet al deze dingen lijden, en alzo tot Zijn heerlijkheid ingaan? En daarvoor reeds tot Zijn discipelen: de Zoon des mensen moet opgaan naar Jeruzalem en veel lijden en sterven. Hij moest sterven de vervloekte kruisdood. Hij moest de drinkbeker van Gods toorn leegdrinken tot de laatste druppel. En Hij heeft die leeggedronken.

Maar nu dan ook: Hij moet als Koning heersen. Hem is nu door de Vader gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Hij regeert in de hemel. Daar kan geen vijand doordringen. Engelen en gezaligden erkennen Hem met blijdschap als hun Vorst en brengen Hem onafgebroken hulde toe. O nee, daar vertoont Hij niet meer de gestalte van een dienstknecht. Daar verricht Hij geen slavenarbeid meer. De apostel Johan-nes heeft Hem gezien in Zijn koninklijke majesteit: bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en Zijn stem was als een stem van vele wateren.

En vanuit de hemel voert Hij heerschappij op de aarde. Allereerst regeert Hij vandaar Zijn kerk, over degenen die Hem vrezen. Hij regeert door Zijn Woord en Geest in hun harten. De hemelse Koning heeft niet alleen m de hemel, maar ook hier op aarde een volk, dat Hem als Koning erkent en dat Hem uit liefde begeert te dienen. Door Zijn almachtige genade daarvoor ingewonnen.

Hij regeert over Zijn kerk, die Hij kocht met Zijn bloed, Zich verwierf en ontving als Zijn bruid. Hij regeert haar, waakt over haar, beschermt haar.

Ook dat zag de ziener van Patmos: Hij wandelt temidden van de zeven gouden kandelaren en Hij heeft de zeven sterren in Zijn rechterhand.

Hij regeert over Zijn kerk en daarom zullen de poorten der hel, wat zij ook ondernemen, Zijn gemeente niet overweldigen.

Hij regeert in de hemel. Hij regeert over Zijn kerk op aarde. Hij regeert over alle dingen. Door Hem regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. Zijn heerschappij is eindloos uitgebreid....

Hij heerst over de duivel, die Hij gebonden heeft, wiens kop Hij heeft vermorzeld.

Hij heerst over de verloren geesten, die Zijn eind-oordeel vrezen en wensen, dat de dag van Zijn wederkomst ten gerichte maar nooit zou aanbreken.

Want Hij moet als Koning heersen. Goddelijk moeten. Hij moet heersen. Als goddelijk loon op Zijn zware arbeid, hier op aarde door Hem verricht.

Hij moet en zal heersen als Koning. En Zijn rijk moet en zal doorbreken, ondanks satan en wereld. Zijn Koninkrijk is er. En daarom komt het ook. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben.

En dan zal het einde zijn. Door Zijn Woord en Geest vergadert Hij nog altijd de uitverkorenen ten eeuwigen leven Zich tot een gemeente. Dat werk gaat door. Ondanks alle kerkverlating, ondanks alle goddeloze wetgeving, ondanks alle uitbrekende zonden. Zijn Koninkrijk is er. En het komt. En het zal zich eens tenvolle openbaren. Op de dag van Zijn heirkracht. Dan zal heerlijk blijken dat, hoewel het er helemaal niet op leek, Zijn werk doorging onder alles door, en dat het voltooid wordt. Totdat.....

Want Hij moet als Koning heersen, totdat de laatste vijand verslagen zal zijn. Totdat de laatste zondaar, wiens naam op Zijn lijden-sprogram stond, voor wie Hij Zijn harte-bloed stortte, is toegebracht en thuisgehaald. En dan zal het einde zijn. Wanneer Hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Voor ons is de beslissende vraag, die om een beslist antwoord vraagt: werden wij al een gewillig onderdaan van deze gezegende Koning? Werd het verzet in ons van nature zo vijandig hart al gebroken door de overmacht van Zijn liefde? Zodat wij van meester verwisselden, satan de gehoorzaamheid opzegden, om als een gewillig onderdaan van Koning Jezus, onder Zijn banier, aangegord met de geestelijke wapenrusting, de strijd des geloofs te strijden? Wel heel gebrekkig, dagelijks struikelend, maar van harte.... U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn Koning. Wie het hier niet van Christus-Koning leert verliezen, verliest het voor eeuwig.

Maar: welzalig zij, die naar Zijn reine leer, In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;

Die Sion’s Vorst erkennen als hun Heer’ Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 mei 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Christus - Koning

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 mei 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken