Bekijk het origineel

Van de Redactie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Redactie

4 minuten leestijd

1. Boeken van de penningmeester over 1988.

Deze zijn nagezien en akkoord bevonden. Een woord van bijzondere dank aan br. Beukers voor zijn nauwkeurige arbeid is wel op zijn plaats. Hij verzorgt de boeken en de hele administratie en daar gaat heel wat tijd inzitten. We konden zonder financiële zorgen ons blad uitgeven. Er zou een tekort van enkele duizenden guldens geweest zijn op de exploitatie van het blad, ondanks de vele giften en overbetalingen en de kollekten op de ontmoetingsdagen, wanneer we geen buitengewone ontvangsten hadden gehad. In de loop der jaren zijn we meermalen verrast door legaten enz., die althans ten dele konden worden gereserveerd en rente opbrengen en als het nodig is ook aangesproken kunnen worden. Vorig jaar is er naar gestreefd om steeds uit te komen met 6 pagina’s en er was ook een 25e nummer, wat in de regel niet zo is en dat wel wat te kostbaar gebleken. Vandaar dat er in de afgelopen maanden verschillende keren een nummer met 4 pagina’s verschenen is. We proberen het op 6 pagina’s te houden, maar dat kan alleen volgehouden worden wanneer er voldoende financiën beschikbaar zijn. Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om even te herinneren aan wat onze administrateur mededeelde, nl. dat er abonnees waren die hun abonnementsgeld voor de lopende jaargang nog niet hadden betaald en daarom opwekte alsnog tot betaling over te gaan?

2. Vakantietijd en ons blad. In verband met de vakanties hebben we met de drukker van ons blad afgesproken, dat de eerstvolgende nummers D.V. zullen verschijnen op 22 juni, 13 juli en 3 augustus, zo mogelijk met 6 pagina’s.

3. Ontmoetingsdag te Kampen. We schreven al dat deze dag D.V. niet op zaterdag 26, maar op zaterdag 19 augustus a.s. zal worden gehouden. Daaraan kunnen we nu toevoegen de namen van de sprekers die een toezegging gedaan hebben. Verschillende predikanten waren door afwezigheid of anderszins verhinderd. We noemen de sprekers in de volgorde waarin zij zullen spreken. Het zijn de predikanten Blom, Beekhuis, Veenendaal, Boiten en Van der Ent.

4. Joh. van der Lee. We hadden gelegenheid om onze oude vriend en broeder op te zoeken. Hij mocht voor de tweede keer uit het ziekenhuis worden ontslagen en zo troffen we hem thuis aan. Hij woont al jaren in een bejaardentehuis en heeft al de 89-jarige leeftijd bereikt. De Heere heeft het welgemaakt. Br. van der Lee heeft veel pijn gehad, maar daartegenover staat, dat de Heere hem kennelijk gesterkt heeft en nü heeft hij stof voor verwondering en aanbidding. Hij sterkt weer aan en hij heeft hoop dat hij zijn plaats in het midden van de gemeente Alphen aan den Rijn weer mag innemen. Hij staat nog altijd in het ambt van ouderling. Vorig jaar heeft hij samen met br. Beukers nog 62 huisbezoeken bij bejaarden afgelegd. Hij acht het een groot voorrecht nog in het ambt werkzaam te mogen zijn. Vermoedelijk is hij wel de langstdienende ouderling in onze kerken. Hij mag van zijn jonge jaren af getuigen van de ontfermende genade des Heeren. Een preek van onze vroegere, beminde docent De Bruin was de eerste die veel indruk op hem maakte.

We kunnen hieraan nog toevoegen, dat br. Van der Lee, zondag j.l. weer tweemaal met de gemeente mocht opgaan naar Gods huis.

5. Ds. A. van Heteren. Op 16 mei j.l. was het 12½ jaar geleden, dat Ds. Van Heteren door Ds. M.C. Tanis in het ambt van dienaar des Woords bevestigd werd. Dat was te Werkendam. Daar staat Ds. Van Heteren nog. De gemeente Werkendam wil aan dit 12½ jarig jubileum aandacht schenken op 30 mei, dus kort voor de verschijning van dit nummer. We willen gemeente en predikant van harte gelukwensen met het voorrecht dat de Heere hierin heeft willen schenken. We hopen van harte dat de Heere Ds. Van Heteren en zijn gemeente Werkendam rijkelijk moge zegenen uit Zijn heiligdom. Ds. Van Heteren is voor ons geen onbekende. We mogen verwachten dat binnen niet al te lange tijd in ons blad regelmatig artikelen van zijn hand zullen verschijnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Van de Redactie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken