Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere belijden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Heere belijden

5 minuten leestijd

Door de gang van het kerkelijk jaar zijn we de laatste maanden bijzonder stilgehouden bij de staten van Jezus Christus. Bij Zijn werk in de staat van Zijn vernedering en bij Zijn werk in de staat van Zijn verhoging. Welk een heil bevat Zijn werk. Wat komt er niet tot stand. Wie er in deelt, is een burger van ’s Heeren koninkrijk. Van het rijk, dat nimmer vergaat. Nu wil de Heere beleden worden. Beleden worden als Jezus Christus de Heere. Met nadruk zegt Jezus in Zijn prediking: “een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is”.

Het belijden nu van Hem, waar Hij recht op heeft, moet ook geschieden naar de wil van Zijn Vader. En dat belijden naar de wil van de Vader wordt bewerkt door de Vader. Het gebeuren te Ceasarea is daar duidelijk het bewijs van. Op ’s Meesters uitdrukkelijke vraag aan de jongeren: “maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben”? antwoordde Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods”.

Matth. 16 : 16. Na deze belijdenis nu van Petrus wijst de Heere hem en in hem al de discipelen erop, dat deze belijdenis geen vrucht is van vlees en bloed. Zij is geen resultaat van menselijk denken.

De belijdenis is vrucht van de openbaring van de Vader. Gewerkt door de Heilige Geest.

Door de Heilige Geest kreeg ook Petrus zicht op de Heere Jezus Christus. Maar dat zicht, het geloofszicht, werd nog rijker en heerlijker. Op de Pinksterdag komt de Geestesgave in haar rijke volheid als vrucht van Christus’ werk, als vervulling van Gods beloften. Met nadruk zegt xlan ook Petrus in zijn Pinksterpreek: “Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes (d.i. de beloofde Geest) ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort”. Hand. 2 : 33.

En met die rijke Geestes gave komt nu een Christus-belijden op, dat in zijn duidelijkheid en kracht het stempel draagt van het Nieuwe Verbond, dat op de Pinksterdag duidelijk blijkt. Het is ook de Pinkster-Geest, de beloofde Geest der waarheid, die Petrus bekwaamt om bij het licht van Jezus’ kruisdood, opstanding en hemelvaart en van het Pinksterfeit zelf de Oud-Testamentische Schrift te verklaren. En zo te verklaren, dat op Pinksteren de grote belijdenis van Jezus Christus wordt gehoord. En dat openlijk, publiekelijk. Een belijdenis waarbij gans Israël betrokken is. De duizenden horen het: “zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruist hebt”.

Nu is Petrus niet de enige belijder op de Pinksterdag. In Handelingen 2 lezen we: “zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”. En dat spreken wordt naar zijn inhoud beschreven als een spreken van de grote werken Gods. De kanttekenaren zeggen ons: “onder de werken Gods hebben we te verstaan, de heerlijke daden, die God gedaan heeft door Jezus Christus tot der mensen zaligheid”.

Welk een belijdenis werd door hen openlijk afgelegd. In dit belijden komt uit de geboorte van de Nieuwtestamentische belijdende kerk. De kerk is vanaf Pinksteren belijdende kerk. En dat door de grote Leraar der kerk: de Heilige Geest. Jezus Christus heeft gezegd: “Hij, nl. de Heilige Geest, zal u in al de waarheid leiden. Onder die waarheid nu hebben we te verstaan al wat God aangaande Zichzelf, de Middelaar, Zijn raad, Zijn werk, de zonde, de vloek, de genade, de verlossing, de voleinding der wereld, het laatste oordeel en der mensen eeuwig lot heeft willen openbaren. En dat alles ligt nu voor ons vast in het geïnspireerde Woord van God de Bijbel.

Voor de discipelen gold: “Hij zal u in al de waarheid leiden”.Wij hebben nodig de werking van de Heilige Geest om de waarheid Gods vastgelegd in de Heilige Schrift te verstaan. Want de natuurlijke mens kan de dingen, die des Geestes Gods zijn, niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

De rijke, heilvolle werking van de Heilige Geest is onmisbaar. Het onderzoeken van de Schriften is onze dure roeping, want zij zijn het die van de Heere getuigen, maar al ons onderzoek en onze inspanning is ijdel, zo zich daaraan niet paart het gebed: “ontdekt mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet”.

Door Woord en Geest wordt alle kennis verkregen. Door de Heilige Geest alleen wordt ons verstand verlicht. Ontvangen we verstand van God en Goddelijke zaken. Alle kennis van Gods waarheid alle belijden van de Heere is vrucht van de Heilige Geest. Door de stuwende kracht van de Heilige Geest ontstaat er ook de wil tot belijden. Telkens weer opnieuw. Te belijden Zijn Naam, Zijn werk in spreken, in zwijgen, in daden. En de nalatigheid worde steeds tot zonde. Het gebed wijke niet: “laat U mijn tong en mond en ’s harten diepste grond toch welbehagelijk wezen. Laat de overdenkingen van mijn hart en de redenen van mijn mond U welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De Heere belijden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken