Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doornspijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Doornspijk

5 minuten leestijd

We kregen dezer dagen wat verlaat het Rehoboth jubileumboekje van de Christelijke Gereformeerde kerk van Doornspijk in bezit.

Dat bracht allerlei herinneringen naar voren uit de tijd toen we daar catechiseerden en ook preekten. Dat begon toen Ds. Tanis van Urk naar Middelharnis vertrok. We volgden hem op. Dat was in 1958. Doornspijk was toen nog een heel kleine gemeente. Zij werd geïnstitueerd op 22 juli 1933 en bestond dus op 22 juli 1983, 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een jubileumboekje uitgegeven. Op de omslag staat een kleurenfoto van het huidige gebouwencomplex. In mijn tijd was er een eenvoudig kerkgebouwtje, dat nu gemoderniseerd deel uitmaakt van het geheel en nu ingericht is voor het houden van vergaderingen. In het boekje vinden we verschillende foto’s, o.a. van Ds. J. van Doorn, de eerste predikant van die gemeente. Ook een foto van de eerste steenlegging van het nieuwe kerkgebouw, die geschiedde door de toenmalige ouderling H. Polinder en foto’s van het interieur van het nieuwe gebouw.

Ds. Van Zonneveld was er toen predikant. Hij schreef een woord ter gedachtenis en herinnerde aan de dankdienst te Mizpa, toen Samuël een steen nam en die oprichtte en eben haëzer - steen van de hulp noemde. Aan het einde schrijft Ds. Van Zonneveld: “Nu — bij het bereiken van de gouden mijlpaal — moeten we zeggen: de Heere was de kerk van Doornspijk tot hulp en sterkte. Hij heeft Zijn belofte waar gemaakt: “Zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld”. Daarom heeft Gods grote weder- partijder niet overwonnen.

Wij kunnen niet roemen in iets van ons. Daar is de kerkelijke, de ambtelijke en de persoonlijke zonde. Zou de Heere gedaan hebben naar onze zonde, wij zouden zijn vergaan. Hier is het wonder van Gods trouw.

Zo kunnen wij op het gouden feest slechts spreken van de hulp en de trouw van de Koning der kerk.

Hij alleen moet ontvangen de lof, de dankzegging en de heerlijkheid. Daarom: soli Deo gloria — God alleen de eer!

Daarna volgt er een artikel van de Kroniekschrijver, getiteld: Uit het verleden. Dan komen er nog bladzijden met algemene gegevens en een ledenlijst, naar de stand van het ogenblik en daarom nu niet meer naar de werkelijkheid.

De Kroniekschrijver heeft zijn best gedaan om aan de nodige gegevens te komen. Dat was niet gemakkelijk. Over de eerste jaren ontbreken er notulen. Wat hij aan gegevens heeft kunnen vergaderen heeft hij in het artikel weergegeven.

Het begin was erg klein. De gemeente is uit Elburg voortgekomen. Ds. Oosthoek van Kampen heeft de gemeente geïnstitueerd en ambtsdragers in het ambt bevestigd. Verschillende predikanten hebben er gecatechiseerd en in de week en des zondags het Woord bediend. Er was een kerkgebouwtje gesticht op grond die door br. Polinder voor dit doel beschikbaar werd gesteld. In 1950 heb ik er voor het eerst gesproken. Ik logeerde toen bij ouderling Boone, die later naar elders vertrok. De gemeente was toen nog klein, maar er zat groei in. en de begeerte kwam op om een predikant te beroepen. Er werden verschillende beroepen uitgebracht. Er werd alvast een pastorie aan de Veldweg gebouwd. En toen Ds. J. van Doorn beroepen werd en het beroep aannam stond er al een pastorie op hem te wachten. Het was de laatste gemeente van deze dienaar des Woords. Onder zijn bediening groeide de gemeente, het kerkgebouw moest tot twee keer toe worden uitgebreid. Hij werd ziek en ging de eeuwige rust in. Hij werd onder grote belangstelling vanuit de Hervormde kerk op de algemene begraafplaats te Doornspijk ter aarde besteld. Dat was in 1973. Na vele jaren volgde hem zijn weduwe in het graf.

Na Ds. Van Doorn kwan Ds. Van Zonneveld, in wiens tijd achter het bestaande kerkje een nieuw kerkgebouw werd gesticht.

Ds. Van Zonneveld vertrok naar Driebergen en werd in Doornspijk als derde predikant opgevolgd door candidaat J.H. van Dijk, die nu deze gemeente ongeveer drie jaren dient. In de loop der jaren is er natuurlijk veel veranderd in de samenstelling van de gemeente en ook van de kerkeraad. Ouderen zijn heengegaan, jongeren hebben hun plaats ingenomen. Van het begin af is er een ouderling H. Polinder, eerst de grootvader, toen de vader en nu de zoon, die al weer jaren het ambt van ouderling bekleed. De grootvader leefde nog toen we in Doornspijk gingen catechiseren, de vader hebben we vele jaren meegegemaakt. Van nabij hebben we lief en leed in zijn gezin meegemaakt. We kregen eens een brief van hem waarin hij schreef hoe de Heere hem in de ruimte had gesteld. Na zijn overlijden hebben we die in ons blad opgenomen.

Bij het lezen van het boekje viel het ons op dat er zo weinig kon worden vermeld omtrent het ontstaan van de gemeente. Bij het 50-jarig bestaan was de oude garde uiteraard al heengegaan. Die konden dus niet meer spreken. Zij hebben blijkbaar ook niets omtrent het verleden op schrift nagelaten. Zo is er in feite een stukje geschiedenis voor ons ontoegankelijk geworden. Dit valt te betreuren.

Mede dit gaf ons aanleiding om over Doornspijk te schrijven. Er kan voor andere gemeenten een aansporing in liggen om te trachten gegevens die van belang zijn te verzamelen en voor het nageslacht te bewaren. Het gaat om de voortgang van het werk des Heeren in de wereld en in ons land en ook plaatselijk. Ook in andere gevallen waarin een gedenkboek werd uitgegeven is ons opgevallen dat er vaak heel weinig bekend is omtrent hetgeen vroeger is geschied. Het doet ons goed dat er deputaten zijn die hier bijzondere aandacht aan schenken en ook dat de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis de laatste jaren in de belangstelling staat.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Doornspijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken