Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het evangelie gebracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het evangelie gebracht

5 minuten leestijd

We willen bijzondere aandacht vragen voor dit boek met preken van predikanten, die in de loop der jaren de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen hebben gediend. Het boek is uitgegeven ten bate van de kerk in de verdrukking. Het is uitgekomen aan het begin van dit jaar en verkocht in het kader van de aktie “Een geopende deur” van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten als uitgave van de jeugdvereniging “Filologus” te Scheveningen.

Er staan in het boek 8 preken, twee van elk der volgende predikanten J.W. Kersten, A. Hofman, R. Kattenberg en A. Elshout. De preken van Ds. Kersten gaan over Mattheus 7 : 13 en 14: De brede en de smalle weg en over Johannes 20 : 26-29: Jezus en Thomas. Van Ds. Hofman over Lukas 17 : 32: De vrouw van Lot (oudejaarspredikatie) en Lukas 12 : 18: De onrechtvaardige rechter. Van Ds. Kattenberg over Markus 3 : 31-35: De heilige familie en Johannes 19 : 18: Jezus gekruisigd op Golgotha. Van Ds. Elshout over Markus 1 : 9-12: Jezus door Johannes gedoopt en Johannes 21 : 20-22: Volg gij Mij. We vinden in dit boek preken die ouderen en jongeren moeten toespreken. Er kan veel goeds van worden gezegd.

De kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen schreef een kort Voorwoord. Daarin lezen we dat de netto- opbrengst van deze uitgave geheel ten goede komt aan de aktie van de jeugdbond ten behoeve van de ondersteuning van die christenen, die de voorrechten missen die wij genieten. Verder schrijft de kerkeraad: “De predikaties zijn niet alleen voor het gebruik in ons eigen huis geschikt, maar ook voor het gebruik in Gods huis. Het is onze hartelijke wens en bede, dat de verrichte arbeid zowel voor u als voor de vervolgde kerk tot zegen zal mogen zijn”.

We behoeven daar niets aan toe te voegen. De verkoopprijs van dit gebonden boek bedraagt ƒ 21,50. Het is niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar kan telefonisch worden besteld bij fam. Van Moolenbroek (070 - 558867) of bij fam. Doorn (070 - 552485) of schriftelijk bij de jeugdvereniging “Filologus”, cie Aktiebundel, Scholstraat 308, 2583 WK Scheveningen.

De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop, door Thomas Hooker.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Drs. H. Florijn schreef een Woord vooraf van 3 bladzijden, waarin hij een en ander over Hooker en zijn werk vertelt. Deze werd geboren in 1586 en hij stierf in 1647. Hij studeerde te Cambridge en had tijdens zijn leven een grote reputatie vanwege zijn indringende bevindelijke puriteinse prediking. Daarnaast had hij als pastor een grote naam. Hij heeft vele werken nagelaten. In Nederland geldt als een van zijn bekendste werken zijn Zielsvernedering en heilzame wanhoop. Het werd in 1678 door Jac. Koelman in het Nederlands overgezet. Deze had veel waardering voor het werk, maar achtte het toch nodig om er een voorwoord in te plaatsen. Koelman had moeite met Hookers opvatting over de verootmoediging en bestrijdt deze in zijn Voorrede aan de lezer. Overigens was Koelman overtuigd van de nuttigheid van dit boek, een nuttigheid die ondervonden was door velen die het al in het Engels hadden gelezen en die Koelman aangespoord hadden om tot zijn vertaling te komen. Hooker was een man, volgens Koelman, die ongewone bekwaamheden had om krachtig te prediken en zielen tot Christus te brengen. Een man van grote zaligheid, en kloekmoedig vanuit het eerbiedig beseffen van Gods hoge en vreselijke Majesteit. Tevens een predikant wiens bediening op bijzondere wijze door de Heere gezegend was.

Koelman zegt aan het slot van zij n voorrede, die 40 bladzijden beslaat:

“Aldus ben ik enige onvoorzichtige en ongegronde uitdrukkingen tegengegaan, waardoor veel begenadigden, zonder noodzaak, ontsteld worden. En temeer dienen de leraars zich daarvoor te wachten, want de satan en de blinde, vleselijke en ongelovige harten doen genoeg om de oprechten in veel moeilijkheden te brengen en te houden.

Ik hoop en vertrouw, christelijke lezer, dat u door dit boekje te lezen en aan uw gemoed te brengen, een bijzondere vrucht zult genieten.“

De voorrede van Koelman is in deze uitgave van het boek van Hooker weer opgenomen. Overigens is het een fotografische herdruk van een vroegere druk. We behoeven aan de beoordeling en aanbeveling van Koelman niets toe te voegen.

Het boek is op een voortreffelijke wijze uitgegeven. We voelen het wel als een bezwaar dat er helemaal geen indeling is in hoofdstukken en paragrafen. Dat zou voor vele lezers de stof wat overzichtelijker hebben gemaakt. Vroeger schonk men daar blijkbaar minder aandacht aan dan tegenwoordig en volstond men met verdelingen en onderverdelingen, die aangeduid werden met letters en cijfers. Dit raakt natuurlijk niet de inhoud, maar de vorm. Heilbegerige lezers gaat het om de inhoud en die is van waarde. Het boek telt 228 blz. en kost gebonden ƒ 22,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Het evangelie gebracht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken