Bekijk het origineel

De Heilige Geest werkt als Trooster

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heilige Geest werkt als Trooster

6 minuten leestijd

Het is in woorden niet uit te drukken, wat de liefde van God in Christus is en doet. In het werk van de Heilige Geest schittert die liefde van de Heere. De Heilige Geest treedt op als Trooster. Het behoort ook tot het eigene, tot de persoon van de Heilige Geest om als Trooster werkzaam te zijn. In de Heilige Schrift worden we daar duidelijk op gewezen. In het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest tot viermaal toe Trooster genoemd. Nu heeft de naam Trooster een betekenis die we niet voorbij mogen zien. De naam wijst op een zaakwaarnemer.

Op iemand die er bij geroepen wordt, als het gaat om vragen van recht en zekerheid. We komen zo terecht bij een advocaat. Een rechtsgeleerde die zijn beroep maakt van het geven van adviezen en het verlenen van rechtskundige bijstand. In rechtszaken kan en mag hij optreden als voorspreker of verdediger. Nu heeft het woord ook de betekenis van scherp vermanen, terescht wijzen en terecht brengen. Zodoende ligt er veel besloten in de naam Trooster. Nu laat de Heilige Geest Zich zo zien en kennen. Hij maakt waar dat Hij Trooster is. En dat steeds. Want Zijn werk raakt niet een bepaalde tijd. Zijn werk is nodig, onmisbaar het hele leven. Zelfs in het stervensuur. Nu wordt de Heilige Geest ook door de liefde gedreven om Zijn werk als Trooster voortdurend te doen. In en door Zijn werk beoogt Hij de eer van God de Vader, de eer van Christus en het heil van de zondaar. Het heil van de kinderen des Heeren. Het leven van een kind des Heeren wordt ook gericht op de Heilige Geest. Gelijk men Christus in Zijn ambtelijk werk, als Voorbidder, als Voorspreker in de hemel steeds nodig heeft, zo is de Heilige Geest als Trooster onmisbaar. Als Trooster werkt de Heilige Geest dichtbij. Jezus Christus in de hemel en de Heilige Geest op aarde. Nog sterker Hij doet Zijn werk in het hart. Het hart vol zonde en onreinheid en schuld, wordt de woon- en werkplaats van de Heilige Geest. De grote liefde en bewogenheid van de Heilige Geest schittert ook hierin dat de Heilige Geest overtuigt van de noodzaak van Zijn werk en de behoefte verwekt aan Zijn werk. Want van nature is er geen behoefte aan dit deel van het werk van de Heilige Geest. Men is zelfverzekerd. Men is overtuigd van eigen gelijk. Men heeft een eigen visie op zichzelf. Men is blind voor eigen werkelijkheid. Of men wil er niet aan, dat de waarheid gezegd wordt, dat werkelijkheid van eigen leven onder de aandacht gebracht wordt. Duidelijk blijkt dit tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus en de gang van de apostelen. De Heere nu laat de Heilige Geest werken. De Heilige Geest wil Zijn werk beginnen en voortzetten.

De Heilige Geest ontdekt aan en overtuigt van zonden. De Heiige Geest wijst op en geeft besef van de heilige deugden Gods! Gods Majesteit, Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. De Heilige Geest geeft de overtuiging van wat zonde, van wat schuld is. Hij houdt stil bij de eisen des Heeren en de plichten van de mens. Bijzonder de mens die bij het Woord van de Heere leeft. Tijdens Zijn werk maakt de Heilige Geest altijd gebruik van de Bijbel. Het Woord van de Heere. De Heilige Geest werkt nimmer buiten het Woord om. Hij drukt ook het Woord Gods in het hart. Onuitwisbaar. Onuitroeibaar. Het blijft er in leven. Het ontdekkende, overtuigende, maar ook onderwijzende en vertroostende Woord. Nu werkt de Heilige Geest niet massaal, collectief, maar persoonlijk gericht. Hij neemt de mens apart. Hij laat merken van ieders weg, omstandigheid en geaardheid af te weten.

Naardat nodig is werkt Hij. Hard en scherp kan de Heilige Geest zijn. Onverbloemd de waarheid spreken, maar ook zeer liefdevol komt Hij. Hij laat het gewonde hart niet alleen. De ontdekte zondaar laat Hij in zijn ellende niet omkomen. In de nood is Hij een Ontfermen. Voor de hemelse rechtbank laat Hij Zijn Woord horen. In de strijd troost Hij met de beloften van het Evangelie. Als de kracht van de zonde de troost der verlossing wegneemt en de Heere Zijn Aangezicht verbergt, is het de Heilige Geest Die bij de hand vat en brengt aan de voet van het kruis. Hij verzekert dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Hij overtuigt van ’s Heeren onveranderlijke trouw en goedheid.Hij troost met de voorbede van Jezus Christus. Jezus Christus blijft bidden. Hij blijft tussen beide treden. Hij is de getrouwe Zaligmaker. Die Hij liefheeft, heeft Hij lief tot het einde toe. De Heilige Geest verzekert ook van het kindschap. Het kindschap in Christus Jezus de Heere naar Gods welbehagen. Welk een sterkte geeft dit in de strijd van het leven, op de weg door de woestijn. Het straalt! Het doet steeds weer de reisstaf opnemen met het gebed in het hart: “Laat mij Uw wil doen, o Heere. Leer mij UW weg, Ik zal in Uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam”.

Men wordt er ook van overtuigd, dat alle scherpe woorden en daden dit te doel hebben om zich alleen op de levens en stervensgrond Christus te verlaten en zich vast te klemmen aan de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. De Heilige Geest, de trouwe Werker wijkt niet al wordt Hij soms weerstaan en bedroefd door de hardleersheid. En welk een kracht gaat er steeds van Hem uit. Hij overwint gedurig met en door Zijn heilskracht. En weet U wat er ligt in het troostwerk van de Heilige Geest? De groei en de kracht van het geloof, het opwassen in de kennis en in de genade van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus “0. Geest aan Uw troost heb ik behoefte. Zend Uw troost mij neer”. Bid U mee?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De Heilige Geest werkt als Trooster

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken