Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat moet een dominee in de fabriek?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wat moet een dominee in de fabriek?

5 minuten leestijd

Dit is de titel van een brochure, signaal nr. 4, van Deputaten Kerk en Bedrijfsleven, zij telt 28 pagina’s. Zij bevat verschillende illustraties. De prijs is ƒ 2,50. Het boekje kan worden besteld bij de deputaten: Postbus 453,3900 AL Veenendaal. De deputaten vroegen de brochure in ons blad te willen recenseren.

Dat is een moeilijke opgave. Ook na lezing van de brochure kunnen we geen antwoord geven op de vraag die hier gesteld wordt. We “willen echter trachten onze lezers enigszins in te lichten. Daarom nemen we eerst het Woord vooraf van de depuaten over. Het luidt als volgt:

“De wereld van het betaalde werk blijft in beweging. Of de economie nu aantrekt of inzakt, er zijn altijd gevolgen voor het werk en de mensen die dat werk verrichten. Bovendien kent de industriële samenleving waarin wij leven allerhande vernieuwingen. En met de grote woorden van economie en techniek, zoals technologie, informatiestromen, flexibiliteit, chip, werkgelegenheid en vele andere zijn we langzamerhand allemaal vertrouwd geraakt. Dat vertrouwd geraakt zijn met bepaalde begrippen betekent overigens nog niet dat we de gevolgen van dit alles kunnen overzien.

Er komt zodoende nogal wat op ons af en er gebeurt veel met ons, ons werk en het bedrijf waar we werken. Vaak gebeurt dat zonder dat we voldoende vooraf en achteraf geïnformeerd worden of zijn, en dat geeft dan verwarring bij onszelf. Destijds is het deputaatschap Kerk en Bedrijfsleven in het leven geroepen om zich te bezinnen op vragen en consequenties van het kerk- en christen-zijn in een industriële samenleving. Deputaten hebben het altijd van groot belang gevonden dat er een industriepredikant van onze kerken in Rozenburg werkte. Immers in de industrie daar vinden vaak als eerste allerlei ontwikkelingen plaats, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor heel onze samenleving. Via de industriepredikant is die informatie er uit de eerste hand.

In de instructie van deputaten staat dat ook de kerken aan deze problematiek aandacht moeten geven. De resultaten van de bezinning van deputaten kunnen de kerken daar bij van dienst zijn. Het leek deputaten daarom een goede gedachten om aan drs. W.C. Moerdijk, nu hij sinds 1987 zijn werkzaamheden als industriepredikant heeft beëindigd, te vragen iets van zijn ervaringen op schrift te stellen. De bekendheid met het werk kan zo toenemen en het belang van dat werk wordt op deze wijze weer beklemtoond. Drs. W.C. Moerdijk heeft deze taak graag op zich genomen en heeft dit uitgewerkt aan de hand van de vragen die hem in zijn negenjarige arbeid in het industriepastoraat het meeste zijn gesteld. Het is duidelijk dat zijn antwoorden gedragen worden door wat hij zelf aan ervaring in dit werk heeft opgedaan. Hij heeft zijn werk gedaan in de concrete situatie van het Rijnmondgebied in de periode 1978-1987. Tegen die achtergrond moet dit signaal gelezen worden. Tegelijk is de situatie weer niet zo specifiek dat er geen herkenbaar beid van wat het concrete werk van industriepastoraat inhoudt door zou kunnen worden gevormd.

Daarom bieden deputaten dit signaal aan als mogelijkheid om vertrouwder te raken met dit stuk kerkewerk en als handreiking tot gesprek over wat ons in de christelijke gemeente allen raakt en dient bezig te houden vanuit de roeping van onze He(e)re Jezus Christus.”

Tot zover de deputaten. Drs. Moerdijk beantwoordt 17 vragen die we volledigheidshalve opnemen:

1. Waarom is men eigenlijk met het industriepastoraat begonnen?

2. Is het industriepastoraat nu geen evangelisatiewerk meer?

3. Welke pastorale en diakonale aspecten zijn er aan het werk?

4. Richt dit werk zich uitsluitend op de industrie?

5. Ligt er wel een taak voor de kerk om zich met de arbeidswereld bezig te houden?

6. Wat doet een industriepredikant nu eigenlijk?

7. Hoe wordt contact gelegd met het bedrijfsleven?

8. Wat wordt door deze contacten bereikt?

9. Wordt vanuit het bedrijfsleven wel eens contact met de industriepredikant gezocht?

10. Wat is bij het werken in de fabriek vooral opgevallen?

11. Hoe is het werken in ploegendienst ervaren?

12. Wat kon u doen bij stakingen en andere spanningen, zoals bij bedrijfssluitingen en reorganisaties?

13. Hoe zou het komen dat we in de kerk zo weinig mensen tegenkomen die werkloos zijn?

14. Kan er vanuit de kerken dan niets aan het werkloosheidsprobleem worden gedaan?

15. Hoe komen de ervaringen van het industriepastoraat bij de kerken terecht?

16. Bestaat hiervoor in de kerken veel belangstelling?

17. Wat zijn de resultaten van het industriepastoraat?

De schrijver van het boekje lijkt zelf wel een beetje verlegen te zitten met de vraag wat een dominee in de fabriek moet. Hij schrijft b.v. zelf op bladzijde 7 in zijn antwoord op vraag 3: “Deze drie aspecten tesamen: het missionaire, pastorale en diakonale, maken het industriepastoraat tot een geheel eigen manier van werken in de kerk, gericht op de specifieke wereld van de arbeid. Daarom is dit werk, dat aanvankelijk onder evangelisa-tiedeputaten behoorde, al vrij snel terechtgekomen bij de sectie Kerk en Bedrijfsleven van deputaten ADMA.”

In het boekje hebben we weinig of niets gemerkt van het pastorale aspect. Dat richt zich toch op de gemeente en niet op mensen die in de industrie of waar ook werken. Het formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords zegt ons wat de roeping is van een herder en leraar der gemeenten. Een industriepredikant lijkt wel wat op een vertegenwoordiger van een vakbond. Dat een predikant geestelijk werkzaam moet zijn merken we hier niet.

Het lijkt ons toe dat bezinning wel van groot belang is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Wat moet een dominee in de fabriek?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken