Bekijk het origineel

China smacht naar geestelijk voedsel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

China smacht naar geestelijk voedsel

5 minuten leestijd

Dat hebt u kunnen lezen in een advertentie die kort geleden ook in ons blad werd opgenomen. China smacht naar Gods Woord. Aldus de stichting Bonisa-zending te Lisse, postgiro 3155532, die zich beijvert om geld voor Bijbels voor China in te zamelen.

De arbeid onder de Chinezen is al in de eerste helft van de vorige eeuw begonnen. Daarvan kunt u o.a. lezen in een paar boeken, die we ontvingen.

Het verboden boek door Lenie Ippel-Breedveld, verschenen bij Uitgeverij Den Hertog b.v te Houten.

Dit boek gaat over het leven van Robert Morrissen, die in China zendingsarbeid verrichtte. Hij leefde van 1792-1834. De schrijfster heeft geput uit een dagboek en andere gegevens. Ze heeft er een leesbaar geheel van gemaakt.

Morrissen voelde zich al jong geroepen om zijn leven te besteden aan zendingsarbeid. Hij kwam in dienst van een zendingsgenootschap. China werd zijn arbeidsveld. Dit grote land was in die dagen afgesloten voor de buitenwereld. Toch zag Morrissen kans om contacten met Chinezen te leggen. Hij begon met het leren van de Chinese taal, wat veel volharding van hem vroeg. Hij maakte een aanvang met de vertaling van de Heilige Schrift en mocht deze arbeid ondanks allerlei moeilijkheden en teleurstelling voltooien. Dat was in 1819. Hij schreef zelf: “Nu is de Bijbel gereed. Het verboden boek is toegankelijk en leesbaar voor miljoenen Chinezen. Och, dat het Woord des Heeren zijn vrije loop mag hebben. Het is een belangrijke dag in mijn leven. Ik ben niet belangrijk en mijn werk is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat Gods Woord er nu is in het Chinees, dat het door geheel China verspreid zal worden en.... dat het gelezene vrucht zal mogen dragen van geloof en bekering.”

In 1823 kwam Morrissen klaar met een En-gels-Chinees woordenboek. Nog meer arbeid heeft hij voor het Chinese volk verricht. Hij stierf nog in de kracht van het leven.

De schrijfster eindigt haar boek als volgt: Als kleine jongen zei hij: Tk ga op reis, heel, heel ver weg.’

Later maakte hij de reis naar China. Tot hij zjjn laatste reis maakte. De reis naar zijn eeuwig huis. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemel. Maar zijn werk bleef. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. De Bijbel wordt cok nu nog in geheel China verspreid. Het verboden Boek met zulk een waardevolle inhoud. Niets kan de loop van dat boek der boeken tegenhouden. Want uiteindelijk was het niet het werk van Robert Morrisson. Hij had slechts gediend als een instrument van de Heere. Hij boodschapte Zijn heil, Zijn eer onder de heidenen, onder de Chinezen.

Geeft den Heere, gij, geslachten der volken, geeft de Heere eer en sterkte.

China, de onneembare rots, was geopend, opdat ook daar de Heere de eer zou ontvangen.

Het boek telt 125 bladzijden en kost gebonden ƒ 14,50.

2. Die aan alle wateren zaait door L.J. van Valen, uitgegeven door F. Hardeman, Brou-werstraat 59, 6713 AA Ede.

In dit boek lezen we veel uit het leven van William Chalmers Burns, zendeling en evangelist, die leefde van 1815 tot 1868. Hij was een vriend van de bekende M’Cheyne. Toen deze een reis naar Israël maakte heeft Burns de plaats in zijn gemeente ingenomen en daar met veel zegen gearbeid. Waar hij ook preekte hadden opwekkingen plaats en kwamen velen tot bekering. Burns gevoelde zich gedrongen om in China te gaan arbeiden en hij heeft er jarenlang gewerkt. Daar ging het niet als in Schotland, want in China kwam hij met veel tegenstand in aanraking, maar hij heeft in de kracht des Heeren mogen volharden tot het einde.

Van Valen zegt in zijn Inleiding o.a.: “Burns was een man die met God wandelde en vol was van de Heilige Geest. Hij kende de verborgen omgang met zijn Zaligmaker bij bevinding. Hierin lag de kracht van zijn werk als zendeling en evangelist. Zonder de toerusting door de kracht van de Geest is de arbeid in Gods Koninkrijk een arrogantie, die in de grond van de zaak de menselijke eer beoogt. William Burns had geleerd om zich weg te cijferen. Hij was gekruisigd aan zijn eigen ik en bedoelde in een weg van strijd alleen de eer en verheerlijking van zijn Meester.”

In een aantal hoofdstukken vertelt Van Valen over deze evangeliedienaar, van zijn jeugd tot zijn dood. Er zijn drie bijlagen aan het boek toegevoegd, namelijk een gedeelte uit een brief aan M’Cheyne, een preek en een brief aan het volk in de Hooglanden van Perthshire. Daaruit is wel duidelijk wat er leefde in het hart van Burns.

Het is goed dit boek te lezen. We worden betrokken bij de arbeid van een van de pioniers in China, een land dat aanvankelijk geheel voor het Christendom gesloten was, maar waar nu een geopende deur gegeven is. Het boek over Burns telt 147 bladzijden en kost ƒ 19,95.

Er zijn uiteraard meer boeken over de zendingsarbeid in China geschreven. We denken b.v. aan het boek van mevr. Mijnders-Van Woerden over De vrouw met het boek.

De arbeid van het evangelie is moeilijk, ook in China. Alles wacht op de zegen des Heeren. De Heere geve veel gebed voor deze arbeid en ook gewillige harten om bij te dragen aan de kosten van de aankoop van Bijbels, opdat ook op deze wijze China en de vele miljoenen inwoners in aanraking gebracht worden met het evangelie van vrije genade.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

China smacht naar geestelijk voedsel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken