Bekijk het origineel

Dagboeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dagboeken

4 minuten leestijd

1. 1990. Dag in dag uit. Dit is een uitgave van de Vereniging tot verspreiding van de Heilige Schrift, de Bijbel Kiosk vereniging, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam en het Leger des Heils, Damstraat 15,1012 JL Amsterdam. Voor elke dag is er een apart stukje van een halve bladzijde. De nieuwe vertaling wordt gebruikt. Verschillende predikanten, ook een vrouwelijke en officieren van het Leger des Heils verleenden hun medewerking en nog enkele andere dames. In het algemeen zijn de stukjes geschreven in de geest van: de mens moet ook wat doen. Op 1 januari wordt al de raad gegeven: God begint met een schone lei. Maar laat Hem dan ook in u beginnen, laat uw leven aansluiten op Zijn komen en verschuil u niet achter smoesjes.... En op 2 januari: Jezus doet geen half werk. Tenminste, als je tevoorschijn komt en niet, zoals Herodes, achter je mens-vijandige muur van macht blijft zitten.

Het boekje is eenvoudig uitgegeven en kost ƒ 3,75.

2. Het Woord voor jou! Dit is een dagboek voor kinderen. Het is uitgegeven door het hoofdbestuur van de Ned. Herv. Zondagsscholenbond op Gereformeerde Grondslag en Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen.

Voor elke maand zijn de bijdragen door een bepaalde medewerk(st)er, onder wie twee predikanten, geschreven. De bijdragen hebben de omvang van een halve bladzijde. De (eind)redactie schreef een Woord vooraf. De bijdragen voor de feestdagen zijn door de redactieleden verzorgd. De samenstellers bidden en hopen dat het Woord ook voor de jeugdigen mag zijn wat God ermee bedoelt: HET WOORD VOOR JOU! Zij raden aan: Lees de Bijbel en dit dagboekje elke dag.

Het boek is keurig uitgegeven. De teksten uit Gods Woord worden naar de Statenvertaling vermeld. De naam Heere wordt gespeld zoals wij dat gewend zijn en menen dat juist is. De aanspraak van de jeugd had soms wel wat indringender geweest kunnen zijn. Ook onze kinderen zijn in Adam gevallen en krijgen alleen door wedergeboorte en bekering deel aan Christus. Dit moet onze kinderen bijgebracht worden. In het algemeen zijn de bijdragen positief te beoordelen. We mogen van harte hopen, dat de Heere dit dagboek voor jongeren en ouderen tot zegen stelt. Het boek telt 212 bladzijden en kost gebonden ƒ 19,90.

3. Voor hart en Huis, Bijbels Dagboek 1990.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Dit dagboek is wijd en zijd bekend. Het heeft een goede ingang gevonden in het geheel van de gereformeerde gezindte. Het is in een ander gewaad verschenen dan in voorgaande jaren. Het boekje ziet er fris uit. De meditaties zijn uiteraard kort, een halve bladzijde, maar de schrijvers zoeken de Schrift te laten spreken.

Aan de uitgave hebben meegewerkt de predikanten D.J. Budding, A. van Heteren, G.S.A. de Knegt en D. Rietdijk, die elk drie maanden voor hun rekening hebben genomen.

Het dagboek is weer uitgevoerd in pocketvorm en verlucht met een aantal foto’s. De prijs is ƒ 10,70.

4. Honingdroppels 1990 in boekvorm. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

De kalender verschijnt onder redactie van De Vriend van oud en jong. We hebben de uitgave in boekvorm voor ons. Er is ook een uitgave met blok en schild. De prijs is ƒ 14,55. Op de voorzijde vinden we korte meditaties en op de achterzijde van de dagblaadjes (veelal) korte verhalen of gedichten. De kalender is bekend en zal ook wel weer voor het nieuwe jaar door velen worden begeerd. Dat de kalender al voor de 107e keer verschijnt zegt veel. Een bijzondere aanbeveling lijkt ons niet nodig. We hopen van harte dat de Heere zulke uitgaven tot zegen stelt.

Voor gratis uitdeling van de dagboeken, genoemd onder 3 en 4, door kerkeraden, verenigingen, in bejaardentehuizen enz., gelden bij afname van 10 of meer exemplaren speciale lage prijzen. De uitdelingsprijzen worden op aanvraag gaarne door de uitgeverij medegedeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Dagboeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken