Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Wat is hierop uw antwoord? door ds. M.H. Sliggers. Uitgeverij De Vuurbaak bv, postbus 257, 3770 AG Barneveld.

Dit boek handelt over de eredienst, liturgische formulieren en gebeden. In elf hoofdstukken heeft de schrijver de stof verdeeld:

1. Komen voor Gods aangezicht: Liturgie en eredienst 1.

2. Juichend God ontmoeten: Liturgie en eredienst 2.

3. Het waarmerk van Gods genade: De doop.

4. De weg naar de mondigheid: De openbare geloofsbelijdenis.

5. Aan de tafel van het verbond: Het avondmaal.

6. De tweede sleutel: De kerkelijke tucht.

7. Verbi Divini Minister: dienaar van het goddelijke Woord: Het ambt van de predikant.

8. Regeerders en verzorgers: Het ambt van de ouderling en de diaken.

9. Het huwelijk - een instelling van God: De kerkelijke huwelijksbevestiging.

10. Een biddende gemeente: De dienst van het gebed.

11. Vrede door orde: De kerkorde.

De hoofdstukken zijn verdeeld in paragrafen. Het boekje is bedoeld als leiddraad voor bespreking van deze stof in allerlei kringen. Ten gerieve daarvan vinden we bij de hoofdstukken: tips voor de inleiding, vragen voor de bespreking en een literatuur-opgave.

Het boekje is geschreven voor de leden van de Gereformeerde kerken, waartoe de schrijver behoort. Daar zal het zeker zijn weg wel vinden.

Wij kunnen niet met alles instemmen. Laten we alleen citeren wat we lezen op bladzijde 33: Tn Christus geheiligd’ betekent, dat de kinderen van de gemeente van Christus zijn en Hem toebehoren. Bij de doopvont moeten we niet kijken of zoeken naar aanwijzingen in de kinderen, of ze wel wedergeboren zijn. We moeten letten op wat God tegen en over deze kinderen zegt. Hij heeft ze geroepen om van Hem te zijn. Dat is een rijke troost, vgl. DL I art. 17. Hij neemt ze mee op de weg van zijn genadeverbond naar de heerlijke toekomst voor Zijn volk. Heilig wil zeggen: God heeft beslag op de kinderen van de gemeente gelegd om ze te doen delen in Zijn zegen in Christus.

Er zou meer zijn te noemen, maar laat het bovenstaande genoeg zijn.

Het boek telt 108 bladzijden en kost ƒ 13,75.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop door R.M. MacCheyne.

Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

Dit boekje bevat preekschetsen over de brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten. Ze verschenen al eerder in een andere vertaling onder de titel: Korte schetsen over de brieven aan de zeven gemeenten van Azië. Nu verschenen de schetsen weer, maar in een vertaling van L.J. van Valen te Dordrecht. Deze zegt in een inleiding:

“MacCheyne preekte en werkte vanuit de bewogenheid met medezondaren en in het geloof in de getrouwheid van de Goddelijke beloften, Die nooit falen en ook in tijden van verval hun geldigheid niet verliezen.Zijn preek schetsen over de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië getuigen van een sterk vertrouwen in God, Die doorgaat om Zijn raad te volvoeren. De karakteristieke kenmerken van deze gemeenten vormen een beeld van de geschiedenis van de Kerk door alle eeuwen. De jonge predikant van Dundee verstond de kunst om deze brieven op eigentijdse situaties toe te passen”.

Geheel in overeenstemming daarmee zegt MacCheyne zelf aan het slot van de schets over de laatste brief:

“Het was Christus, Die Zich in u wilde openbaren, Die Zich aan u begeerde bekend te maken, in een andere weg dan Hij aan de wereld doet. Hij heeft in deze zeven brieven aan uw harten geklopt. De Heere was aan deze plaats, ofschoon u het niet wist. Hij heeft hier gestaan, totdat Zijn hoofd vervuld was met dauw en Zijn haarlokken met nachtdroppen. Hij heeft door Zijn bloed en door Zijn tranen gesmeekt. Als u Zijnen stem zou horen en de deur opendoen, wat zegt Jezus dan dat Hij doen zou? Tk zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Judas vroeg Hem eenmaal: ’Heere, wat is het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Jezus “antwoordde en zeide tot hem: ’Zo iemand mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. ’Hoe gelukkig bent u, wanneer Christus bij iedere maaltijd bij u zit! Hoe gelukkig is het, om met Christus brood te eten! Nu zijn wij gekomen aan de laatste gemeente van de zeven gemeenten van Klein-Azië. Wij moeten ze nu verlaten. Overdenk, en ik roep u allen tot getuigen, dat de laatste woorden van Christus tot u, woorden van vriendelijkheid zijn: ’Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”.

We moeten deze gezalfde prediker zien in het licht van Zijn tijd en omstandigheden. Hij heeft slechts weinig jaren kunnen arbeiden, maar hij spreekt nog nadat hij gestorven is.

Het boekje telt 70 blz. en kost als paperback ƒ 12,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 januari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken