Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belijdenis doen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belijdenis doen

7 minuten leestijd

In de achterliggende winterperiode is door meerdere jonge mensen belijdeniscatechisatie gevolgd. Onderwijs mocht gegeven en gevolgd worden in de leer der kerk. Het is een goede zaak indien dan niet alleen de voornaamste leerstukken aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of het Kort Begrip naar voren komen, maar ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels naar hun hoofdinhoud aan de orde gesteld worden. Iets uit de kerkgeschiedenis mag onzes inziens ook niet ontbreken. Nu dit onderwijs in de achterliggende maanden gevolgd mocht worden, nadert het tijdstip van belijdenis doen. Meestal vindt dit immers op een van de Paasdagen plaats. Soms ook met Pinksteren. Een gewichtig moment in het leven wanneer in het openbaar het jawoord mag worden uitgesproken Er kan tegen op gezien worden. Wellicht zijn er die in de periode dat zij de belijdeniscatechisatie volgden overwogen om zich terug te trekken. Misschien zijn er ook onder hen die dit lezen, die naar het tijdstip van belijdenis doen verlangen, al is het misschien met beving.

1. Waarom belijdenis doen?

In de praktijk blijkt dat er meerdere drijfveren zijn die tot het afleggen van belijdenis brengen. Het zou niet eerlijk zijn dit te verzwijgen en net te doen alsof dit onder ons niet voorkomt. Meestal wordt het zo niet gezegd, maar toch wel in meerdere gevallen gedacht: Ik heb nu lang genoeg de catechisatie gevolgd. Anderen van mijn leeftijd doen ook belijdenis, waarom zou ik het ook niet doen? Ik wil toch ook weleens van de catechisatie af. Ik voel mij als “oudere” niet meer zo thuis bij de in verhouding steeds jonger wordende andere catechisanten. Anderen gaan huwen of zijn in het huwelijk getreden. Er kunnen kinderen geboren worden, die toch niet ongedoopt kunnen blijven. Dan moetje toch eerst belijdenis hebben gedaan. Er zijn ook serieuze mensen die zich evenwel schuldig maken aan verbondsoptimisme. Zij zeggen dat zij een kind van de gemeente zijn, dat zij een verbondskind zijn. De doop is voor hen het bewijs van het lid zijn van de gemeente van Christus. Daar hoort ook het Avondmaal bij. Zij vinden zichzelf oud genoeg om belijdenis te doen en zo volwaardig lid te worden van de avondmaalvierende gemeente. Andere jonge mensen zien het doen van belijdenis zo dat zij vrijwillig en uitdrukkelijk toestemmen en belijden de in Gods Woord geopenbaarde waarheden. Zij willen zich niet afwenden van de weg der middelen door de wereld in te gaan, maar zij wensen de middelen te gebruiken en hopen dat de Heere de genademiddelen zal zegenen. Ook zijn er die iets of meer mogen kennen van het leven der genade en het niet kunnen en durven nalaten, hoewel zij er menigmaal tegenop zien, belijdenis te gaan afleggen.

2. Waarvan belijdenis doen?

Is belijdenis doen hetzelfde als te verklaren: Ik ben een kind van God? Is belijdenis afleggen hetzelfde als getuigenis afleggen van je persoonlijk zaligmakend geloof? Neen. Want belijdenis doen is niet verklaren dat je gelooft, maar verklaren wat je gelooft. Het gaat niet om persoonlijke opvattingen en overtuigingen, die onderstreept worden, maar het gaat in de geloofsbelijdenis om de Gereformeerde leer. Het gaat om de leer der Schriften, de leer zoals die wordt verwoord in onze Gereformeerde belijdenis. Calvijn schrijft: “Het is noodzakelijk door onderricht de kinderen te brengen tot de belijdenis des geloofs om het volk in de zuiverheid der leer te bewaren en opdat men de evangelische onderwijzing en leer niet late verloren gaan, maar dat de inhoud daarvan naarstig worde vastgehouden en overgegeven van hand tot hand en van vader op zoon.” Het gaat dus om de belijdenis van het geloof van de kerk. Het gaat om het kennen, verstaan en liefhebben van de rechte leer. Er dient liefde tot de Waarheid Gods te zijn en een zo groot mogelijke kennis daarvan. Dreigt het gevaar in onze dagen niet dat men met wel heel weinig verstandelijke kennis genoegen neemt? Waar in de wereld steeds meer kennis en papieren gevraagd worden, dreigt dit in de kerk juist andersom te gaan. We weten uiteraard wel dat historische kennis op zich niet genoeg is, maar we mogen het toch niet verachten. Laat ook bedacht mogen worden, dat waar gesproken wordt over liefde tot het Woord, men dan toch ook de begeerte zal hebben dat Woord te onderzoeken en te kennen. Belijdenis doen is ’amen’ zeggen op de leer die in de gemeente, waarin men leeft, beleden en gepredikt wordt. De vraag wordt vaak gesteld: Heb je genoeg aan een historisch geloof om belijdenis te doen? Laten we, als het op deze zaak aankomt, niet vergeten dat de Heere het nooit goedkeurt dat een mens onbekeerd is. De mens heeft geen enkel recht om onbekeerd voort te leven. De Heere heeft recht op het gehele leven, op al de tijd en al de kracht. De Bijbel zegt ons dat al wat uit het geloof niet is, zonde is. Zo bezien heeft ook een dooplid geen recht om naar eigen opvattingen voort te leven. De eis van waarachtige bekering dient duidelijk gesteld te worden aan jong en oud.

3. Wie doen belijdenis?

Er komt een leeftijd dat jonge mensen niet langer in hun ouders kunnen worden gerekend. Dan is het een van beide: Of er komt een openlijke breuk met God en Zijn dienst, of het komt tot belijdenis doen. Er dient voor gewaakt te worden de belijdeniscatechisanten het geloof aan te praten. Dan wordt het historisch geloof met wat gevoel gehouden voor het waar zaligmakend geloof. Dit is heel gevaarlijk. Anderzijds mag er ook nooit rust gegeven worden voordat de dingen die beloofd en beleden worden ook in een levend geloof worden verstaan. Er dient steeds gewezen te worden op de weg der middelen die getrouw waargenomen dient te worden. De Heere wil nog werken door Zijn Woord en Geest, naar Zijn welbehagen. Is het dan al niet verblijdend indien jonge mensen in een tijd van kerkverlating nog in de weg der middelen willen blijven? Hoeveel ouders zijn er niet die met zielsverdriet de dienst meemaken waarin een aantal jonge mensen der gemeente belijdenis doen, omdat een of meerdere kinderen van deze ouders de wereld zijn ingegaan? Omdat het eigen nageslacht openlijk heeft gebroken met al datgene wat in de opvoeding werd voorgehouden? Het is maar niet gewoon dat kinderen bij het opgroeien de kerk niet verlaten, de Bijbel blijven lezen en in de wegen blijven die de ouders hebben voorgehouden. Het is een onbegrijpelijk wonder van Boven indien er belijdeniscatechisanten mogen zijn die iets mogen kennen van het ware zaligmakende geloof. Dat hebben zij zelf niet gezocht. Daar hebben zij zelf niet om gevraagd. De Heere heeft dat willen werken in hun hart. Waar eerst alleen vijandschap leefde, mag dan iets van liefde gekomen zijn. Iets van de tere en kinderlijke vreze des Heeren, die doet wijken van het kwade. Maar hoe nu gehandeld indien eerlijk gezegd zou moeten worden: Ik mis dat ene nodige nog. Daar heb ik geen deel aan. Maar dat er bij dat alles toch mag zijn een verlangen zich in de middellijke weg te stellen? Mogen zulken afgewezen worden door de kerkeraad? Zulken mogen niet teruggestoten worden. Zij dienen lieflijk en ernstig bearbeid te worden. Ook eerlijk voorgehouden te worden dat een kerkelijk recht tot het Heilig Avondmaal niet gelijk staat aan een Goddelijk recht daartoe. Onderwijs is nodig in datgene wat gekend moet worden om op de rechte wijze Avondmaal te mogen houden. Zegene de Heere de middelen die Hij geeft, opdat het moge komen of al meer moge komen tot een beleven van datgene wat wordt beloofd en beleden bij het doen van belijdenis.

Werkendam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Belijdenis doen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken