Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Alles ten goede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Alles ten goede

5 minuten leestijd

En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.

Dat is toch wel een machtige wetenschap, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Onbegrijpelijk, maar waar! De Heere heeft die waarheid geopenbaard in de gave van Zijn lieve Zoon! “Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, zou Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? ’Tk geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. De Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen en niemand zal ze rukken uit de hand Mijns Vaders.” “Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is des Vaders welbehagen ulieden het koninkrijk te geven.”

Alle dingen moeten medewerken ten goede! Althans voor degenen die God liefhebben! De Heere zegt het Zelf. Daarom is het zo heerlijk waar! De Heere heeft ze naar Zijn voornemen geroepen (vers 28b). Dat zij God liefhebben heeft zijn wortel dus in Gods eeuwig, verkiezend, vrijmachtig en onveranderlijk voornemen. God heeft ze van eeuwigheid gekend en bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden. Het is Gods bedoeling dat ze weer zullen beantwoorden aan Zijn oorspronkelijk scheppingsplan. Ze zullen in heerlijke volmaaktheid weer Zijn beelddragers zijn in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid: mensen Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Welnu: daarom heeft Hij ze geroepen. Daarom is de liefde Gods in hun hart uitgestort. En daarom zullen hun alle dingen medewerken ten goede. Daar staat God zelf voor in! Medewerken ten goede! En dan: alle dingen!

Alle dingen: voorspoed en tegenspoed, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, regen en zonneschijn, lief en leed, vreugde en verdriet, storm en stilte.

Alle dingen: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard, dood en leven, engelen, overheden en machten, tegenwoordige en toekomende dingen, hoogte en diepte, alle schepsel!

Alle dingen: Alle dingen zijn niet alleen in Gods raad besloten, alle dingen zijn niet alleen aan de wil van God gebonden, zodat ze niets kunnen zonder Zijn toelating; nee, maar alle dingen moeten naar Zijn wil werken ten gunste van degenen, die Hem liefhebben. Alle dingen moeten, hoewel onbewust misschien, hoewel onwillige misschien, medewerken met Hem ten goede van Zijn kinderen.

Alle dingen: ook het lijden van deze tegenwoordige tijd: medewerken ten goede!

God, die niet liegen kan, heeft het beloofd en daarom doet Hij het ook! “Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil!” Dus medewerken ten goede! Dat geldt al degenen, die God liefhebben. Die in de weg van wedergeboorte en bekering kwamen tot hartelijke inwilliging en beleving van het verbond, waarvan zij het teken en zegel dragen.

Alle dingen moeten hun medewerken ten goede. “Dat weten wij”, zegt de apostel. Het is wel een weten des geloofs! Een weten van het geloof, “dat een vaste grond is der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet”. Het geloof merkt aan niet de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet.

Alle dingen werken mede, moeten medewerken ten goede. Om de troost hiervan te genieten en te beleven, komt het er dan ook op aan, dat wij uit dit geloof leven!

En wat kan dit geloof worden bestreden. Alle dingen medewerken ten goede! Maar wat schijnt het vaak anders te zijn. Wat kunnen de dingen voor het verstand onbegrijpelijk zijn. Wat kunnen ze zo helemaal in strijd schijnen te zijn met wat God belooft. Welk kind van God kent op dit punt niet de aanvechting. Alle dingen medewerken ten goede! Maar, o God, waarom moet het dan zò? Waarom dan die diepe weg? Waarom dan die lege plaats? Waarom toch? O, waarom? Alle dingen medewerken ten goede? Het klopt niet! Het klopt toch niet? Al deze dingen zijn tegen mij! Zei vader Jacob het al niet?

En was Asaf in Psalm 73 niet geprikkeld in zijn nieren, toen hij zag op de voorspoed der goddelozen, terwijl zijn bestraffing er elke morgen was? Nijdig op de voorspoed dwazen, op de vrede der goddelozen, terwijl God toch zegt, dat de goddelozen geen vrede hebben? Welk kind des Heeren kent deze aanvechtingen niet? Als hij gehoor geeft aan de stem van zijn vlees en bloed, die alleen zien op de dingen, die gezien worden.

Dat is de strijd des geloofs. Geloven op hoop tegen hoop. Hem getrouw achtend, die het beloofd heeft! Geloven, dat het bij God in orde is, ook al begrijp ik er niets van.

Zalig de strijders, die in de aanvechting mogen aanmerken de dingen, die men juist dan niet ziet! Ingaan in Gods heiligdom! Knielen aan de voet van het onbegrepen Kruis! Midden in de nacht horen naar het vaste woord van de betrouwbare God: alle dingen medewerken ten goede! Nochtans! Ondanks alles! En toch! Evenwel!

Wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede!” Degenen, die God liefhebben!

Horen we de Heere vragen: “Hebt gij Mij lief?” Mag ons antwoord zijn: “Heere, Gij weet alle dingen!; Gij weet, dat ik U liefheb?” Ik weet, dat alle dingen medewerken ten goede! De Heere zegt het!

Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Alles ten goede

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken