Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Neveldijk door D. Hogenbirk Jzn.

Uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen.

Even een opmerking vooraf. Bij de vermelding van de uitgeverij op de voorpagina van het boek wordt de plaatsnaam gemist, hoewel dat gebruikelijk is en ook begrijpelijk, kan gemakkelijk misverstand opkomen alsof het gaat om een uitgeverij te Goudriaan. De uitgeverij heet De Groot Goudriaan en is gevestigd te Kampen.

Het boek verscheen voor het eerst in 1925. De schrijver noemde zich toen D.H. van de Vliet Wz. Het boek bevat verhalen uit het leven van godsdienstige dorpsmensen.

In het laatste hoofdstuk, getiteld Nawoord vertelt de schrijver hoe hij ertoe gekomen is om dit boek te schrijven. Het heeft een geschiedenis, die in het kort als volgt is. Als Gereformeerd predikant te RotterdamCharlois kwam hij in aanraking met allerlei mensen die niet naar de kerk gingen en op hun wijze godsdienstig waren en leefden bij de oud-vaders. Onder hen was allerlei schakering. Hij vond onder de kerkgangers mensen die tijdens de dienst sliepen, maar ook belangstellende hoorders. De kerkeraad van zijn gemeente besloot tot het uitgeven van een kerkbode. Daar moest ook een feuilleton in komen. Hij ging schrijven. Later kwam het tot een uitgave in boekvorm van wat hij eerst als losse verhalen geschreven had. Dat was in 1925. In 1930 kwam de vierde druk uit. Nu is de vijfde druk verschenen.

De schrijver is een talentvol man geweest. Hij is goed op de hoogte geweest van het onkerkelij ke leven in de streek die hij kende. Hij tekent de mensen in hun levensgang en opvatting, zowel kerkgangers als kerkmijders.

Uit dit oogpunt kunnen we vaststellen dat het boek nieuwsgierig maakt en houdt en vlot leest. Daarmee zeggen we niet dat de schrijver de mensen in geestelijk opzicht recht tekent. We vinden in het geheel genomen weinig of niets van het ware geestelijke leven beschreven. We nemen het niet op voor onkerkelijkheid, maar het is een feit dat onder onkerkelijken nog geestelijk leven wordt gevonden. Ik denk aan de raad die een geoefend kind des Heeren vele jaren geleden aan een jongere vriendin gaf: denk er om dat je nooit onkerkelijk wordt. Die raad gaf ze, hoewel ze samen met die vriendin wel verkeerde onder onkerkelijken om samen met hen te spreken over de wegen des Heeren. Als zo iets in het boek van Hogenbirk was uitgekomen zou het in geestelijk opzicht zeer waardevol zijn geweest. Nu krijg je de indruk, dat, hoe mild de schrijver ook oordeelt, hij van deze mensen een karikatuur maakt. Aan de andere zijde, als hij het over gelovige mensen heeft, missen we de diepgang van het geestelijk leven waarin de Heere Zijn kinderen onderwijst.

Men leze het boek met oordeel des onderscheids. En laten we ook bedenken dat het gevaar groot is dat ieder op eigen wijze aan godsdienst blijft doen. We hebben nodig de bediening van de Heilige Geest. Dan alleen kan er sprake zijn van het verstaan van de dingen die des Geestes Gods zijn.

Het boek is keurig uitgegeven, het telt 186 bladzijden en kost gebonden ƒ 27,50.

Wandelen met God

Matthew Henry.

B.V. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

Matthew Henry is onder ons vooral bekend wegens zijn verklaring van de Heilige Schrift. Er is nog steeds vraag naar deze verklaring, die in ons land vertaald in negen delen verschenen is. Matthew Henry heeft nog meer geschreven, o.a. dit Bijbels dagboek. Het bevat korte meditaties over een tekst van een hele bladzijde of wat minder. De teksten zijn gekozen uit het Nieuwe Testament en in willekeurige volgorde opgenomen.

Dit dagboek zal een eigen plaats onder de vele andere dagboeken kunnen innemen. Matthew Henry schrijft eenvoudig. Als voorbeeld nemen we over een korte overdenking voor 9 mei over Efeze 6 : 13. Die heeft als opschrift: staande blijven en luidt als volgt: “Merkt u op wat onze roeping is: om aan te nemen en aan te trekken de gehele wapenrusting van God en dan standvastig te zijn en onze vijanden te weerstaan.

Wij moeten wederstaan, vers 13. Wij moeten niet zwichten voor de verleidingen en aanvallen van de duivel, maar wij moeten ze tegenstaan; wij moeten besef opvatten en dat bewaren van hoe groot belang het is om de duivel te weerstaan. Satan is de Boze en zijn koninkrijk is het koninkrijk van de zonde: de Satan wederstaan houdt in te strijden tegen de zonde. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, in de dag van verzoeking of van de een of andere pijnlijke beproeving.

Wij moeten wederstaan: en alles verricht hebbende, staande blijven. Wij moeten door Gods genade het besluit nemen om niet voor Satan te zwichten. Weersta hem en dan zal hij vluchten. Als wij toegeven zal hij terrein winnen. Als wij geen vertrouwen hebben in onze zaak, onze Leidsman, of onze wapenrusting, is dat hem tot voordeel. Het is thans onze zaak om de aanvallen van de duivel te weerstaan en om te volharden. Dan, indien wij gedaan hebben alles wat tot de plichten van een goede strijder van Jezus Christus behoort, is onze strijd volbracht en zullen wij de beslissende overwinning behalen.”

Tot zover de meditatie.

We nemen aan dat dit dagboek allereerst voor ouderen bestemd is. Met het oog daarop zou het lettertype wel wat groter hebben mogen zijn. Het formaat van het boek zou dan ook groter zijn uitgevallen, maar dat zou de uitgave ten goede zijn gekomen. De inhoud zou natuurlijk gelijk gebleven zijn, maar het is toch ook een feit, dat een groter lettertype en dus ook een groter uitgave prikkelt tot lezen en om te blijven lezen.

Overigens kunnen we getuigen dat het boek er goed verzorgd uitziet en dat de inhoud van het boek veel bevat om te bewaren en te overleggen in het hart.

Het boek kost gebonden ƒ 22,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken