Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de beek drinken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de beek drinken

6 minuten leestijd

Hij zal op de weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Psalm 110 is wel heel duidelijk een directMessiaanse psalm. Dat blijkt reeds in vers 1: ”De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten”. De Vader heeft Zijn Zoon gezalfd tot Koning over Sion, de berg Zijner heiligheid, en daarbij besloten tot Zijn overwinning: ”Eis van Mij en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.” (Psalm 2). En de Zoon gaat dan ook tot die overwinning in; maar in de weg van strijd, van hete strijd! Als een koning, die zich met zijn leger werpt in de strijd, die zich helemaal voor volk geeft, die alles voor zijn volk is.

”Hij zal op de weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.” Dit wordt hier dus gezegd van de Heere Jezus Christus, de Koning der kerk.

Hij zal op de weg uit de beek drinken! Uit de beek drinken. Onwillekeurig denken we aan de mannen van Gideon. De driehonderd, die met hun hand het water aan hun mond brachten, om daarna de strijd met de Midianieten aan te binden.

Welnu, zo heeft Christus de strijd van Zijn volk tot de Zijne gemaakt. Hij heeft vóórgestreden! Hij heeft vóór hen gestreden. Hij heeft hun nood, hun ellende tot de Zijne gemaakt. Hij heeft in hun dorst gesmacht, om voor Zijn volk te verwerven het water des levens, waarvan Hijzelf heeft gezegd: ”wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet meer dorsten!”

Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat betekent dus, dat Christus voor Zijn kerk de strijd zal aanbinden met de Midianieten, met satan en alle doodsmachten. Uit de beek drinken! Het betekende voor de Heere Jezus: smachten van dorst: Mij dorst! Drinken: edik, met gal vermengd!

Zijn laatste beker wijn gaf Hij over aan Zijn arme volk: “Neemt deze en deelt hem onder ulieden, want Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het koninkrijk Mijns Vaders.” (Lucas 22 : 17). Pas dan, wanneer de volkomen overwinning van al Zijn volk door Hem is behaald zal Hij de beker, gevuld met nieuwe wijn, drinken (de bruiloft des Lams!). Maar tot zolang voor Zijn volk die éne beker (denk aan het H. Avondmaal!), een teken, een onderpand van de overwinning, die hun Koning hun verzekert.

Hij zal op de weg uit de beek drinken. Hij zal hen voorgaan in de strijd en Hij zal niet rusten voor de laatste vijand teniet gedaan is. Maar daarom is de overwinning van allen, die onder de banier van Koning Jezus strijden, gegarandeerd. In al hun strijd tegen satan, wereld en eigen vlees is hun Koning met hen, bij hen, in hen. Hij staat in voor hun overwinning. De Koning rust niet voor Zijn strijdend volk de eerkroon draagt.

Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat ziet op Zijn strijd!

Daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen. Dat ziet op Zijn overwinning!

In al de benauwdheden, aanvechtingen en gevaren is de Heere in het midden van Zijn volk, dat schuilt onder Zijn banier.

Wie in de hitte van de strijd vreest om te komen zie op tot de Koning. Hij heeft reeds overwonnen op Golgotha en in de hof van Jozef. Hij heeft overwonnen, en daarom zal Hij ook overwinnen! Immers: Hij zal op de weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen!

Uit de beek drinken. Dat doet de koning voor Zijn strijders. Maar dat doen nu ook de strijders voor hun Koning. Hij overwint voor hen, maar zij delen in die overwinning door onder Zijn banier te strijden.

Zalig dan ook degenen, die de strijd kennen. Onder de banier van Koning Jezus! De strijd tegen satan, zonde en wereld. Met de Koning uit de beek drinken! Strijden met Hem, achter Hem aan, ziende op Hem, Die al overwonnen heeft. O ja, die strijders zijn vaak zo bang. Zij kunnen zo vrezen, dat zij nooit het einddoel des vredes zullen bereiken. Dat zij in de strijd zullen bezwijken. De vijanden zijn immers zo talrijk, zo sterk, zo listig. En zijzelf zijn maar zo zwak. Zwak van moed en klein van krachten. Maar als ze dan weer vanuit eigen zwakheid in het geloof mogen zien op hun overwinnende Koning, ja, dan gaat het! Ze vatten nieuwe moed. Ziende op hun Koning, kunnen ze middenin de strijd zelfs zingen: Maar trouwe God, Gij zijt het Schild, dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen; op U vest ik het oog; Gij heft mijn hoofd omhoog, en doet m’Uw gunst aanschouwen!

Uit de beek drinken. Daarin ligt de eer van de Koning. Daarin ligt ook de eer van Zijn volk, zolang de volle openbaring van de overwinning van Christus nog niet is aangebroken.

Werden we al strijders onder Zijn banier? Werden we door Zijn almachtige genade al voor Zijn dienst ingewonnen? Leerden we de wapenen, die we van nature tegen Hem hanteren, al neerleggen? Werden we zelf al door een pijl van deze Koning Jezus getroffen, zodat we het leven uit eigen hand leerden verliezen, om het in Hem te vinden? Zodat we ingelijfd werden in Zijn leger, ons gewillig mochten scharen onder Zijn vaandel?

Zonder met Hem mee te drinken uit de beek, zonder overgave aan Zijn zaak, geen delen in Zijn overwinning! Integendeel!

Maar in de ge-litteken-de strijders zal op de dag van de overwinning mee het woord worden vervuld, waarin hun Koning getekend is: ”Hij zal op de weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Uit de beek drinken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken