Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

De kracht van hunne kracht. Bijbels dagboek 1991

Uitgeverij De Vuurbaak - Barneveld

Dit dagboek verschijnt al vele jaren. Het bevat voor elke dag een meditatie. De meditaties zijn van maand tot maand van een andere hand. Er wordt niet van de Staten Vertaling gebruik gemaakt. De schrijfwijze van de naam Heere is niet als bij ons. Er worden Schriftgedeelten om te lezen en psalmen en gezangen om te zingen opgegeven. De schrijvers zijn in het algemeen onder ons niet zo bekend, zoals de predikanten H.J. Nijenhuis te Dalfsen, D.W.L. Krol te Aduard enz. De meditaties over november zijn door prof. dr. Deddens te Biervliet geschreven.

We hebben verschillende meditaties gelezen. Ze spreken in het algemeen wel aan en zo gezien zouden we er onze instemming mee kunnen betuigen. Maar het valt steeds weer op, dat de lezers heel anders worden aangesproken dan wij dat doen. Voor ons begint de boodschap van het evangelie met: bekeert u... en: tenzij iemand wed-eromgeboren wordt..., maar het lijkt wel of gedacht wordt dat de lezers van deze meditaties dit station al gepasseerd zijn. Als voorbeeld nemen we een stukje over uit de meditatie van 27 januari, die gaat over Hebreeën 10: 25a. De meditatie begint als volgt:

“Wanneer wij eens voor altijd door het zoenoffer van Christus geheiligd zijn, dan zijn alle verhinderden om tot God te komen weggenomen. Zelfs de zonden die we nog dagelijks doen, kunnen ons de vrijmoedigheid hiertoe niet ontnemen, want Christus’ offer is toereikend voor dagelijkse vergeving, staat er in vers 17. Maar dan moeten we de weg tot God uiteraard ook gáán. De Israëlieten mochten vroeger niet eens het aardse heiligdom binnengaan; wij mogen zelfs het he melse heiligdom betreden.

Maar laten wc dat dan ook doen! En wel samen, als geheiligde kinderen van God. Dat betekent dat we zeker niet onze eigen bijeenkomst laten voor wat die is. Hiermee wordt allereerst gedoeld op de zondagse erediensten, zoals we die op deze zondag ook weer hebben. Daar ontmoeten we immers onze God in Jezus Christus door Zijn Geest en Woord. Daar staan we voor het heilig aangezicht van de HERE en geven wij Hem de eer die Hem toekomt”.

Het boekje ziet er goed verzorgd uit. Het kost ƒ 15,90.

Galaten door Ds. C. den Boer.

Uitgeverij: Kok Voorhoeve, Kampen.

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Evangelische Omroep en de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Ds. Den Boer schrijft in zijn Ten geleide o.a. het volgende:

“Met vreugde introduceer ik bij de lezer de verschijning in druk van de Bijbelstudies over Paulus’ brief aan de Galaten. Deze Bijbelstudies zijn de weergaven van een aantal inleidingen die ik voor de microfoon van de Evangelische Omroep mocht houden, gedurende het eerste halfjaar van het jaar 1990. Maar ze zijn ook meer dan dat. Er is nl. aan het voorgedragene een groot aantal voetnoten toegevoegd, waarmee de gebruiker van dit boekwerk zijn winst moge doen. Mede daardoor krijgt de verklaring van de brief aan de Galaten, in deze uitgave geboden, zijn fundering en verdieping. In de voetnoten worden achtergronden belicht, die in de Bijbelstudies zelf moeilijk ter sprake konden komen. Men vindt ook het studiemateriaal vermeld, dat door mij bij de voorbereiding is gebruikt

“De apostel Petrus schrijft in zijn tweede zendbrief, dat “onze geliefde broeder Paulus geschreven heeft naar de wijsheid die hem gegeven is” en dat “sommige dingen in zijn brieven zwaar zijn om te verstaan” (2 Petr. 3:15v.). Dat oordeel geldt zeker ook van de brief van Paulus aan de Galaten. De Bijbelonderzoeker voelt zich hier gedurig als een bergbeklimmer die de top van de Zwitserse Eiger wil bereiken. Gaandeweg worden de moeilijkheden groter. Maar ook worden de uitzichten steeds geweldiger.

Er zijn bij mijn tocht door deze brief van Paulus dagen geweest, waarin ik slechts enkele kleine stapjes vorderde. Het ging langs klippen en afgronden. Maar het was tenslotte allemaal de moeite waard. Het uitzicht werd steeds groter. Wie, om nogmaals met Petrus te spreken, “de Schriften niet tot zijn eigen verderf wil verdraaien” komt boven op de top te staan. De top van het “sola gratia” en van het “sola fide” dat in de commentaren van Luther en Calvijn op de brief aan de Galaten zo’n geweldige weerklank vond”.

In 19 Bijbelstudies heeft Ds. Den Boer de gehele brief aan de Galaten behandeld. Hij heeft het gedaan op een eenvoudige, begrijpelijke en toch ook indringende wijze. Aan het einde van elke studie komen gespreksvragen, die tot nader onderzoek dringen.

We kunnen veel goeds van deze studies zeggen. Om onze lezers er een indruk van te geven hoe Ds. Den Boer de Schriftgedeelten behandelt namen we nu of later een gedeelte over uit de 14e studie, getiteld: Wees vrolijk, gij onvruchtbare. Het gaat daarin over Galaten 4:21-31.

Het boek telt 230 bladzijden en kost ƒ 29,50.

Johan Arndt door drs. K. Exalto

Willem de Zwijgerstichting - Apeldoorn

Deze brochure telt 44 bladzijden. Daarin kunnen we veel van Arndt te weten komen. Na een inleiding komen er de volgende hoofdstukken: 1. Arndt’s levensloop, 2. Arndt’s Ware Christendom, 3. Arndt’s invloed.

Anrdt werd geboren op 27 december 1555 en stierf op 11 mei 1621. Hij werd predikant en heeft veel invloed uitgeoefend door een van zijn werken, namelijk het boek getiteld Wahre Christen

taal. Drs. Exalto wil in deze brochure laten zien hoe in het land van Luther nog maar ruim een halve eeuw na zijn dood. Luthers erfenis, waarin ook gereformeerden participeren, is verwerkt, ot ook niet is verwerkt. Een leerzame geschiedenis, volgens drs. Exalto en we willen ons daarbij aansluiten. Het is de schrijver van de brochure gelukt ons in het kort een juist beeld te geven van Arndt. Hij kan in het voornaamste werk van Arndt goede dingen signaleren, maar moet het werk Ware Christendom toch ook aan veel kritiek onderwerpen. Zijn eindoordeel is beslist afkeurend. Arndt werd wel een Adelaar genoemd en Luther een Zwaan. Aan het slot zegt drs. Exalto: “Luther heeft het ‘lager’ moeten zoeken en mogen vinden, bij de Kribbe en bij het Kruis. Een Zwaan vliegt zo hoog niet. Niet in ons opklimmen, maar in Christus’ neerdalen ligt de ware vrede en vereniging met God. Immanüel, God met ons. Sola gratia”.

De prijs van de brochure is f. 8,60. Donateurs, minimum donatie f. 12,50 per jaar, ontvangen jaarlijks 2 brochures. Een lijst van nog aanwezige boeken is verkrijgbaar bij de stichting, postbus 10049, 7301 AA Apeldoorn, giro 352347.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken