Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leven we in de eindtijd?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leven we in de eindtijd?

8 minuten leestijd

4.

In het vorige artikel stelden we de vraag of de tekenen der tijden, waar de Heere Jezus in Matt. 24 over spreekt, bezig zijn zich voor onze ogen te voltrekken. Oorlogen zijn er natuurlijk altijd al geweest, maar de omvang en de intensiteit van de oorlogen zijn nog nooit eerder geweest wat ze nu zijn. Dat moet ook gezegd worden van een ander verschijnsel, waar de Heere Jezus van spreekt, namelijk hongersnoden.

Hongersnoden

Van hongersnoden is natuurlijk alle eeuwen door sprake geweest. Jozefs broers gingen al naar Egypte om koren te kopen, omdat er in Kanaan gebrek aan voedsel was tengevolge van misoogst. Maar ook hier moet worden gezegd, dat de omvang enorm toeneemt. Dat hangt niet alleen samen met aan de ene kant droogte en aan de ander kant overstromingen. Dat heeft vooral te maken met de toename van de wereldbevolking. Men heeft uitgerekend, dat de bevolking van de wereld in dertig jaar verdubbeld wordt. Waar zal dan op den duur voedsel voor zoveel monden vandaan komen? Het aantal mensen neemt geweldig toe, terwijl die mensen ergens moeten wonen en werken. Veel van de beschikbare landbouwgrond moet benut worden voor vestiging van huizen en industrieën. Hier vloeit ook weer uit voort een toename van de problemen inzake het milieu. En door de vervuiling en de aantasting van de natuur treden er dan weer veranderingen in het klimaat op. Kortom, het zal hoe langer hoe moeilijker worden voldoende voedsel te produceren. Dus: hongersnoden. Soortgelijke dingen zouden gezegd kunnen worden van de aardbevingen, die de Heere Jezus ook noemt. Aardbevingen zijn er ook altijd al geweest. Maar ook hier geldt dat de omvang toeneemt. Cijfers wijzen uit dat er in onze eeuw enorme aantallen mensen slachtoffer werden van dit soort natuurrampen. Hebben we hier dan ook te zeggen, dat de door de Heere Jezus bedoelde tekenen nu zichbaar geworden zijn?

Epidemieën

In Matt. 24 spreekt de Heiland ook over “pestilentiën”. Bedoeld zijn ziekten die als een epidemie om zich heen grijpen en duizenden slachtoffers maken. De geschiedenis laat zien, dat zulke rampen er ook in het verleden geweest zijn. We kunnen denken aan de pest, de “zwarte dood”, die in de 14e eeuw door Europa raasde en ontelbare mensen naar het graf voerde. En rampen op dit gebied zijn er vele geweest. De toename van de medische kennis zou nu doen vermoeden, dat de mensheid dit soort catastrofen zou kunnen overwinnen. En inderdaad, onder Gods zegen mocht er veel bereikt worden op het gebied van de ziektenbestrijding, zodat vele ziekten die vroeger altijd een dodelijke afloop hadden, nu effectief kunnen worden bestreden. Maar toch, zijn we er nu? Nee, en we zullen er trouwens nooit komen. Wordt de ene ziekte doeltreffend bestreden, er blijven andere ziekten over. En....er breken nieuwe ziekten uit. Wie denkt er niet aan de ziekte, die geweldig om zich heen-grijpt en in vele landen reeds grote aantallen slachtoffers heeft gemaakt en in de toekomst de omvang van een epidemie zal gaan aannemen, zoals algemeen gevreesd wordt? Ik bedoel AIDS. En wie weet wat er nog meer zou kunnen gebeuren. De mens kan wel denken, dat hij leven en dood in eigen hand heeft, maar God laat weten, dat Hij toch God is en dat de mens toch helemaal van Hem afhankelijk blijft.

Geestelijke verleiding

Naast de al genoemde tekenen wijst de Heere Jezus in Matt. 24 ook op wat er zal gaan gebeuren in de wereld van het geestelijke. Op het terrein van de godsdienst zal er verleiding zijn. Er zullen valse Christussen komen, die zich uitgeven voor verlossers. Valse profeten zullen er zijn en door hun activiteiten zullen heel wat mensen meegelokt worden op een verderfelijke weg.

Is dat nu niet volop aan de hand? Ja, inderdaad, er zijn altijd verleidende geesten geweest. In zijn eerste brief wijst de apostel Johannes al op het gevaar van de antichristen, die er in zijn tijd al waren. En wie een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis, weet dat de kerk voortdurend verdeeld is geweest van stromingen en bewegingen, die het evangelie verduisterden en de mensen van de waarheid zochten af te brengen.

Maar dat deze dingen vandaag in verhevigde mate zich voordoen is wel zeker. Er zijn de acitiviteiten van diverse secten, zoals Jehova-getuigen en Zevende Dag Adventisten. Daar is de geweldige invloed die allerlei oosterse religies hebben. En wie een willekeurige boekwinkel binnengaat kan daar grote aantallen boeken aantreffen over anthroposofie, occultisme e.d. Vooral het occulte is midden in de belangstelling komen te staan. Niet alleen via boeken, maar ook via spelletjes alsook via televisieuitzendingen wordt reclame gemaakt voor deze vorm van valse godsdienst. Onder de moderne geestelijke verleiding reken ik in feite ook het gebruik van drugs waardoor het bewustzijn - zoals dat heet - verruimd wordt. Ook de moderne muziek, die niet anders dan magische muziek is, waardoor mensen “bezeten” worden.

Er zou over al deze verschijnselen natuurlijk veel meer te zeggen zijn. Maar wie er meer van wil weten kan best wel terecht via de christelijke boekhandel. En het lijkt niet overbodig dat we ons vandaag op de hoogte stellen en op de hoogte blijven van wat er aan gevaren rondgaat, waardoor onze kinderen en jonge mensen bedreigd worden. Vooral ouders en opvoeders hebben hier een geweldige taak. Laten we niet onderschatten wat er in onze tijd aan “geestelijke boosheden in de lucht” zijn. Maar zonder nu verder in details te treden over de verschillende genoemde verschijnselen, zou ik de vraag onder ogen willen zien hoe het toch komt dat allerlei valse religies zo’n grote kans krijgen. Hoe komt het dat mensen met dit soort dingen meegaan en er helemaal van onder invloed komen?

De Bijbel weggenomen

Voor een niet onbelangrijk deel is dit te wijten aan het feit, dat de moderne theologie toch eigenlijk de Bijbel van ons heeft weggenomen. De Bijbel is gewoon een menselijk boek, met fouten en vergissingen en met allerlei voorschriften, die nu niet meer van kracht zijn. De Bijbel is niet het onfeilbare Woord van God, dat geldt voor alle eeuwen, maar slechts een verzameling menselijke geschriften, die de neerslag geven van religieuze gevoelens, zoals die bij verschillede mensen van vroeger aanwezig waren. En de God van de Bijbel dan? Die God bestaat niet. Die bestond alleen in de gedachten van de mensen vroeger. Maar die God is dood. En de enige god die leeft is de god die we tegenkomen in onze medemensen.

Met God verzoend worden? Dat hoeft niet meer. Verzoening heeft alleen met de relatie tot medemensen te maken. Gerechtigheid is niet dat we voor God kunnen bestaan, maar dat er onder mensen een eind gemaakt wordt aan allerlei ongerechtvaardigde tegenstellingen en machtsposities. Alles van het evangelie is horizontaal gemaakt: alleen de verhouding met mensen is belangrijk. Maar van de vertikale relatie met God is geen sprake meer.

En Christus? Wat er van Hem overgebleven is, is dat Hij een Bevrijder is en dat Hij ons een voorbeeld heeft nagelaten hoe we tegen alle onrecht in deze wereld actie moeten voeren. Aldus is het evangelie alleen nog sociaal van aard. Maar de Bijbel is intussen wel weggenomen.

Langs deze weg - en ieder kan dit inzien - is het ook zover gekomen, dat men streeft naar eenheid op godsdienstig gebied. Was dat een aantal jaren geleden nog een eenheidsstreven tussen diverse christelijke kerken, nu jaagt men eenheid na tussen de verschillende godsdiensten in deze wereld. Tenslotte dienen we allemaal dezelfde God, ook al noemen we Hem met verschillende namen. Maar we zijn allemaal op weg naar de top van de berg, al komen we langs verschillende wegen en van verschillende kanten. Op de top zullen we ontdekken, dat we allemaal hetzelfde bedoelden.

Maar mensen zoeken houvast, ook als hun het evangelie ontnomen wordt.

De mens is godsdienstig aangelegd en er is een bepaalde behoefte die bevredigd moet worden. Wordt hem de bijbel afgenomen en wordt van God gezegd dat Hij dood is, dan zoekt de mens naar andere góden. Want zonder góden kan en wil hij niet. Zo komt er dan plaats voor ander religies en is het niet eens moeilijk voor geestelijke verleiders om een aanhang te krijgen, hoe zot de boodschap die verkondigd wordt, soms ook is. Er zijn altijd wel mensen die het willen geloven....

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Leven we in de eindtijd?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken