Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kerk

5 minuten leestijd

Dit is de titel van een belangrijk boek dat enige tijd geleden verscheen bij Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. Het gaat over wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.

De redactie bestaat uit prof. dr. W. van ’t Spijker, dr. W. Balke, drs. K. Exalto en drs. L. van Driel. Medewerking werd verleend door drs. C. Blenk, dr. T. Brienen, prof.dr. J. van Genderen, dr. S. Gerssen, prof.dr. C. Graafland, dr. A. Noordegraaf, dr. J. van Ooit, prof. dr. K. Runia, prof.dr. C. Trimp, dr. W. Verboom en dr. B. Wentsel.

Al deze personen zijn aan velen bekend. Ze behoren tot verschillende kerkformaties. Er is onder hen een zekere verscheidenheid van gevoelen. De redactie is zich hiervan bewust geweest. Prof. Van ’t Spijker zegt in een Woord vooraf o.a.:

“Een boek over de kerk lijkt niets minder dan een experiment. De redactie, die een werk over de doop en over het avondmaal liet voorafgaan, overwon de schroom om een soortgelijk werk over de kerk te laten volgen.

Die schroom was er wel terdege. Is het niet ongerijmd om met elkaar een studie over de kerk in het licht te zenden terwijl het kerkelijke leven in schrijnende tegenstelling is met het hoge ideaal? Was het niet beter geweest om de moeite aan het werk besteed om te zetten in energie voor een daadwerkelijke toenadering van kerk tot kerk, van gemeente tot gemeente? En werkt het de verhulling van de eigenlijke problematiek niet in de hand, wanneer men naar buiten voorgeeft één doel na te streven, maar intussen niet in staat is om gordijnen van misverstanden onder broeders opzij te schuiven?

De schroom had ons inderdaad bijkans de moed benomen om dit werk aan te bieden aan hen die goede afnemers bleken te zijn van de twee eerdere studies. Maar soms dient men moed te grijpen om iets te doen dat op zichzelf vragen genoeg kan oproepen. Zo is het de redactie vergaan”.

Tot zover prof. Van ’t Spijker. Hij schrijft verder over de overwegingen die daarbij hebben geleid. Die hoeven we hier niet over te nemen. We kunnen constateren dat het de redactie gelukt is met de medewerking van vele andere bekwame schrijvers deze studie te voltooien. Dat doet ons goed.

Het is een breed opgezet werk geworden, waaraan we gemakkelijk enkele artikelen zouden kunnen wijden. Dat was aanvankelijk ook ons plan, maar dat zou te veel plaatsruimte in ons blad vragen. Maar we willen toch door dit artikel bijzondere aandacht voor deze studie vragen. Er zullen er zeker ook onder ons zijn die voor deze uitgave belangstelling hebben.

We willen volstaan met een korte samenvatting van de inhoud. De opgave in het boek zelf bevat acht bladzijden. Daarin zijn allerlei verdelingen van de artikelen genoemd. Dat is erg overzichtelijk voor het naslaan. Voor ons als lezers van dit blad moge het volgende genoeg zijn.

Het eerste hoofdstuk is getiteld: De kerk in het Nieuwe Testament. Het is geschreven door dr. Noordegraaf. Het tweede hoofdstuk heet: Kerk opvattingen in de loop der eeuwen. In dit hoofdstuk komen de volgende artikelen voor van dr. Van Ooit: Augustinus over de kerk, drs. Exalto: De kerk bij Luther, prof. Van ’t Spijker: Zwingli’s staatskerk; De kerk bij Bucer: Het rijk van Christus en De kerk bij Calvijn; theocratie, prof. Graafland: De kerk in de Nadere Reformatie-Wilhelmus à Brakel, prof. Trimp: De kerk bij A. Kuyper en K. Schilder, dr. Balke: De kerk bij Hoedemaker, Gunning, Kraemer en Van Ruler, dr. Wentsel: De rooms-katholieke leer van de kerk sinds Trente met bijzondere aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen en prof. Runia: De ecclesiologie van de Wereldraad. In hoofdstuk 3 zijn twee artikelen opgenomen: De eigenschappen van de kerk door dr. Balke en De kenmerken van de kerk door prof. Van Genderen. Hoofdstuk 4: De regering van de kerk bevat drie artikelen van prof. Van ’t Spijker respectievelijk over Episcopalisme, Congregationalisme en Het presbyterialesynodale stelsel.

Hierop volgt een Intermezzo met een artikel van drs. Van Driel over Godsdienst en kerk in een geseculariseerde wereld.

Het vijfde hoofdstuk: De dienst van de kerk heeft de volgende bijdragen: De prediking van de kerk door prof. Runia, De kerk als leergemeenschap door dr. Verboom, Het pastoraat van de kerk door prof. Trimp, Liturgie als dienst van de kerk door dr. Brienen, Het diakonaat van de kerk door prof. Trimp, Het zendingsbevel in de 20e eeuw, vijf wachtwoorden in hun context door drs. Blenk, Het politieke spreken van de kerk door dr. Gerssen.

Het laatste artikel is van prof. Van ’t Spijker. Het is getiteld: Uitzicht en gaat over Onze eeuw. Het einde der eeuwen, Het geheim van de gemeente, De tijd van de kerk, De tijd van de Geest.

Vier bijlagen maken het boek compleet: Literatuur, Illustratieverant woording, Register van persoonsnamen en Register van teksten.

Uit bovenstaande samenvatting van de inhoud is duidelijk dat we met een boek te maken hebben van blijvende waarde.

De kerk is er nog en die zal er blijven tot het einde, door het werk van de Heilige Geest. Dat geeft uitzicht.

Het boek is in kloek formaat uitgegeven, het telt 539 bladzijden en kost ƒ 99,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

De kerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken