Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nederlandse Geloofsbelijdenis

5 minuten leestijd

23.

Vereniging en onderscheid twee naturen van Christus

Waarom gaat het in artikel 19? Het is goed allereerst die vraag onder ogen te zien. Het is niet te doen om de belijdenis van Christus’ Goddelijke natuur op zichzelf, zoals ook niet om die van Zijn menselijke natuur op zichzelf. Deze zijn al duidelijk beleden: in artikel 10, dat Christus Gods Zoon is en in artikel 18, dat Hij waarachtig mens is. Het gaat nü om de verhouding van die twee naturen in één Persoon of zoals erboven staat: “van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één Persoon”.

In Gods Woord wordt - wat de zaak betreft - zowel van de Goddelijke natuur van Christus, als van Zijn menselijke natuur gesproken. Goddelijke eigenschappen en werken van Christus komen daar uit, zoals ook menselijke eigenschappen en werken. We lezen van Hem, dat Hij wist wat in de mens was en dat Hij doden opwekte. We lezen óók van Hem, dat Hij honger en dorst kende, dat Hij leed en stierf. Het gaat dan telkens over dezelfde Persoon. Soms lezen we, dat een bepaalde zaak op Zijn Goddelijkheid betrokken wordt, terwijl wij zouden denken aan Zijn mensheid. We kunnen denken aan Romeinen 5, met God verzoend “door de dood Zijns Zoons”. De vraag kan opkomen: hoe is dit te verstaan?

Nu moeten we niet denken: artikel 19 gaat het precies verklaren, hoe het met de twee naturen van Christus precies gesteld is. Dat kan geen mens! Neen, hier wordt een grote verborgenheid belèden naar de Schriften.

Onnodig?

Velen hebben de belijdenis van de twee naturen, zoals die hier gegeven wordt, zwaar afgekeurd. Men heeft geschreven over een “stuntelige” belijdenis, vol van “dogmatisch gestamel”. Ik ga er niet breed op in, waarom dit zo gesteld is. Het is belangrijker voor onze lezers te weten, dat de belijdenis verweten wordt: een ijdel binnendringen in geheimen, die wij niet kunnen doorgronden.

Terecht willen we voor het laatste vrezen. Wie echter dit artikel leest ontdekt juist géén ingewikkelde formuleringen om wijsgerige spitsvondigheden. Uiteraard moet een zaak verwoord worden! Zo worden hier woorden gebruikt als “natuur” en “persoon”. Zij staan in dienst van de zaak, die beleden wordt.

Dan mag dit artikel “stuntelig” genoemd worden. Wie durft te zeggen dat hij bij het vertolken van zo’n verborgenheid daar bovenuit komt? Het is in ieder geval niet onnodig! De aanleiding in de strijd om de rechte belijdenis van de Persoon van Christus. Hier wordt de waarheid gehandhaafd. Het raakt de eer van Christus en het levensbelang van de Kerk des Heeren. Alleen door zó’n Christus wordt de Kerk zalig!

Achtergrond

Onze belijdenis noemt de strijd tegen de dwaalleraars niet. Wie evenwel enigszins op de hoogte is van de kerkgeschiedenis, weet dat deze toch op de achtergrond staat. Juist over de twee naturen is fel gestreden. Het is ondoenlijk om daar veel van te zeggen. Het gaat maar om enkele gegevens, die nuttig zijn voor het verstaan van dit gedeelte.

We kunnen uitgaan van het concilie van Chalcedon, 451. Daar is de leer van de twee naturen in de éne Persoon verdedigd. Uitgesproken wordt, dat het om dezelfde Persoon ging met twee naturen “.... één en dezelfde Christus, Zoon, Heere, Eniggeboren, in twee naturen onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden....”.

Onvermengd.... elke natuur was zelfstandig. Onveranderd.... elke natuur behield haar eigenschappen. Ongedeeld.... geheel de Godheid was verenigd met geheel de mensheid. Ongescheiden.... elke natuur was steeds met de andere in de éne Persoon verenigd.

De kerk bleef in deze uitspraak vóór de verborgenheid staan. De wijze van uitdrukken in de ontkennende vorm wijst daarop. Er was een duidelijke afgrenzing naar de dwaalleraren. Hier kan allereerst genoemd worden: Eutyches, die maar één natuur van Christus na Zijn menswording aannam. De Goddelijke en de menselijke natuur hadden zich, als water en wijn, vermengd tot een andersoortige Godmenselijke natuur (tegen hem: onvermengd en onveranderd). Dan moeten we denken aan Nestorius, die de beide naturen zeer gescheiden zag, als water en olie in een glas (tegen hem: ongedeeld). Tenslotte ging het in Chalcedon ook om Apollinaris, die de menselijke ziel in Christus vervangen zag door de Zoon van God (tegen hem: ongescheiden).

In de tijd van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis was er ook de strijd over de twee naturen. Calvijn streed tegen Servet, die leerde dat Jezus enkel Gods Zoon genoemd wordt - niet is! - omdat Hij op een wonderlijke wijze als mens door God verwekt is. Er was de strijd tegen de Luthersen. Zij meenden dat het lichaam van Christus na Zijn Hemelvaart alomtegenwoordig geworden was. We tekenen er graag bij aan dat Luther dit niet voorstelde uit afkeer van de leer van Chalcedon. Hij leerde dit om de tegenwoordigheid van Christus naar Zijn menselijke natuur onder de tekenen van brood en wijn aan het Heilig Avondmaal te verklaren. Tenslotte kunnen we hier nog wijzen op de Wederdopers, die het verwijt maakten: u maakt twee personen, terwijl zij zelf tekort deden aan de menselijke natuur van Christus. In wezen stelt voor hen de menselijke natuur niets voor. We moeten denken, dat de laatste strijd de directe aanleiding geworden is van artikel 19.

(wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken