Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geboeid door geld en goed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geboeid door geld en goed

5 minuten leestijd

Kort geleden verscheen er bij J.J. Groen en Zoon te Leiden een boek dat deze titel meekreeg.

Het is geschreven door drs. A.P. de Jong, financieel analist in het bankwezen, ds. J. Koppelaar, Ned. Herv. predikant te Kinderdijk en H. de Vries, redacteur bij “Terdege”. We willen in dit artikel enige aandacht aan het boek schenken, vooral in verband met de ondertitel: De gereformeerde gezindte tussen materialisme en vreemdelingschap.

Alle mensen zijn van nature uit de aarde aards en worden door geld en goed geboeid. De mens heeft niets anders. Hij mist de gemeenschap met God en zoekt de dingen van beneden, gereformeerd gezind of niet. Dit blijft naar het oude deel wanneer de Heere een zondaar vernieuwt. Dan wordt hij naar het nieuwe deel een vreemdeling op aarde, hier niet meer thuis.

Zulke vreemdelingen zijn er niet veel. Meer komt openbaar het geboeid zijn door geld en goed. Dat bleek ook toen de ballingen in Babel konden terugkeren naar het land der vaderen. Velen voelden zich in Babel thuis. Dat was hun vaderland geworden.

Dit boek heeft gereformeerde belijders wel wat te zeggen! We lezen in de Inleiding o.a. “Een van de opvallendste kenmerken van onze samenleving is het materialisme. Het hier en nu staat centraal. (....) In die materialistische cultuur beweegt zich een kleine groep die bekend staat als de gereformeerde gezindte. Mensen die belijden dat de Heere van hemel en aarde heerschappij heeft over alles wat wij zien. Ook over ons bezit. Zelfs over ons leven. Welke houding neemt deze gezindte in tegenover de meest dominante geesteshouding van onze tijd? Wordt het gevaar van materialisme onderkend, of laat men zich kritiekloos meeslepen in de algemene maalstroom? (....) In dit boek zal worden nagegaan hoe de gereformeerde gezindte staat tgenover het aardse goed, waarbij met de gereformeerde gezindte zij worden bedoeld die zich verbonden weten met het gedachtengoed van zowel de Reformatie als de Nadere Reformatie. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de maatschapplijke positie van de gereformeerde gezindte in het geheel van de Nederlandse samenleving”.

Drs. de Jong schreef de volgende hoofdstukken: 8. Bijbelse normen voor het ondernemersschap, 9. Nadenken over een bijbelse ondernemingsstructuur en 12. Vermogensbeheer in eeuwigheidsperspectief. Deze hoofdstukken omvatten samen ongeveer een derde gedeelte van het boek. Hier is een deskundige aan het woord.

Van ds. Koppelaar zijn de hoofdstukken 3. De vermeerdering van talenten in het Koninkrijk van God en 14. Met het oog op de toekomst. De schrijver laat ons zien wat Gods Woord ons in deze heeft te zeggen. Dat is alles zeer waardevol. We missen een behandeling van de vierde bede van het volmaakte gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood.

De Vries heeft ongeveer de helft van het boek voor zijn rekening genomen. Hij publiceerde in 1989 een serie artikelen over dit onderwerp. Van zijn hand zijn de volgende hoofdstukken:

1. Als uitvaagsel en aller afschrapsel,

2. De stille luiden werden mondig, 4. Consumptie en koopgedrag in de gereformeerde gezindte, 5. De vloek van de begeerlijkheid, 6. Koopmanschap in de gereformeerde gezindte, 7. Koopmanschap in de Bijbel, 11. Rijk en arm in bijbels licht en 13. De beste besteding.

Hoofdstuk 10. Heer en knecht onder de Heer’ der heren is geschreven door ds. Koppelaar en De Vries samen.

In al deze hoofdstukken vinden we veel lezenswaardig. Het boek heeft ons wat te zeggen. Persoonlijk zouden we de voorkeur hebben gegeven aan een andere opzet. Op de voorgrond moet natuurlijk staan wat Gods Woord in deze zegt. Principiële voorlichting van een deskundige is ook van grote betekenis. In aansluiting daarmee zouden de vragen over de houding in de praktijk van het leven behandeld kunnen worden. Hierover schrijft de heer De Vries in hoofdzaak. Naar onze mening had hij dat wel wat korter kunnen doen, maar het is te begijpen dat hij als jounalist anders schrijft dan iemand die heel zakelijk de vinger bij de wondeplek legt en wijst op de middelen tot genezing.

We kunnen er ons over verheugen dat dit boek verschenen is. Het had niet nodig moeten zijn geweest. We willen ons van harte aansluiten bij wat de schrijvers in hun Inleiding zeggen: “Wat wij door deze publicatie hopen te bereiken, is bezinning op de verwoestende gevolgen van het materialisme. Een gevaar dat met name in de rechterflank van de gereformeerde gezindte nauwelijks wordt onderkend. Bovenal dat het de begeerte oproept om het Goed dat nimmermeer vergaat te zoeken.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?”

Tenslotte: het boek telt 192 bladzijden en kost als paperback ƒ 29,50.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Geboeid door geld en goed

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken