Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Het leven van Jezus, onder redactie van Ds. C. den Boer

Uitgeverij: De Groot Goudriaan - Kampen

Dit boekje is in het engels geschreven door Carine MacKenzie en vrij in het nederlands vertaald door drs. M.F. van Binnendijk. Het is in groot formaat uitgegeven, met illustraties van Moma Whyte, die modem aan doen.

Op een eenvoudige wijze wordt eerst geschreven over het vooruitzien naar de toekomst van de Heere Jezus en verder over het vooruitzien naar Zijn werk, naar Golgotha, naar heerlijkheid en naar Zijn wederkomst. We moeten dit boek niet zien als een volledige weergave van wat we in Gods Woord vinden, maar als een poging om hoofdzaken naar voren te brengen. Het boek gaat, zoals de titel zegt, over het leven van Jezus. Waarom wordt niet gesproken van de Heere Jezus? We betreuren dat. Verder nog een paar opmerkingen. Op de bladzijden 20 en 21 gaat het over het dopen van Johannes de doper. We missen daar alle diepgang. Johannes zei tegen de mensen: “Je moet niet langer zulke verkeerde dingen doen, waar God een hekel aan heeft“. Zo staat het in dit boek! Ook de aanwijzing van de Heere Jezus door Johannes als het Lam Gods wordt niet beschreven op de juiste plaats. Op bladzijde 52 gaat het o.a. over de bekering van de moordenaar aan het kruis. De wijze waarop dit gebeurt bevredigt niet. Ook daar missen we alle diepgang. We moeten toch steeds weer proberen de Schrift te laten spreken, niet als een verhaal, maar als de boodschap van de Heere aan gevallen zondaren.

Het boek telt 64 bladzijden en kost gebonden ƒ 19,90.

En de Bijbel heeft toch gelijk, door dr. Werner Keller.

Uitgeverij: Elmar B.V., Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Z.H. tel. 015123623.

In 1955 verscheen de eerste druk van dit werk onder de titel Und die Bibel hat toch recht. Het werd in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de titel: De Bijbel heeft toch gelijk. De ondertitel luidde: de wetenschap bewijst de historische juistheid. Er verschenen in korte tijd verschillende herdrukken. Het boek trok dus ook in ons land veel aandacht. In de eerste editie werd ook aandacht geschonken aan de tijd van het Nieuwe Testament. Kortgeleden verscheen er een grondig herziene druk, waarin het alleen gaat om de tijd van het Oude Testament. De uitgever zegt in een persbericht o.a. dat het onderzoek sinds 1955 niet heeft stilgestaan. De nieuwe uitgave is op geologisch gebied aangepast aan de nieuwste stand van kennis. Het beeldmateriaal (262 foto’s in kleur, 72 zwart/wit foto’s en 30 kaarten en plattegronden) werd speciaal voor deze uitgave vervaardigd.

De schrijver (1909-1980) werkte na zijn studie in Zürich, Genève en Jena als journalist van Berlijnse kranten, alvorens hij zich als freelance schrijver vestigde in Acona. Ofschoon geen archeoloog noch prehistoricus was hij de eerste die zich jarenlange, minutieuze arbeid getroostte om het waarheidsgehalte van de historische gebeurtenissen, zoals beschreven in de Bijbel, aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Het boek is een indrukwekkende en uitermate boeiende reis in het voetspoor van het Oude Testament, een reis door de historie en langs al de plaatsen waar de Bijbel gewag van maakt.

Een en ander is te lezen op de binnenzijde van de omslag.

Onze lezers zullen begrijpen, dat we kritiek hebben. Deze kritiek richt zich op het uitgangspunt van de schrijver. Hij buigt niet onvoorwaardelijk voor wat de Bijbel zegt als het geïnspireerde Woord van God. Hij laat de archeologie heersen over de betrouwbaarheid van het Woord des Heeren. Voor ons staat vast dat de Bijbel gelijk heeft, ook wanneer de wetenschap zou zeggen, dat de Bijbel dwaalt. De resultaten van de wetenschap moeten aan Gods Woord worden getoetst.

Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in duidelijke taal over het Heilig en Goddelijk Woord.

We hebben respect voor de arbeid van de schrijver. Het boek bevat heel veel wat we bij de verklaring van sommige gedeelten van Gods Woord als hulpmiddel kunnen gebruiken. Zo gezien verblijden we ons over de verschijning van deze nieuwe uitgave. Het boek maakt een zeer voorname indruk. Het is een pracht uitgave van 320 bladzijden. Het kost gebonden ƒ 79,50.

Boeken van de stichting In de Rechte straat, postbus 131, 6880 AC Velp Gld.

1. Gij herders, hoort van ev. T. Van-huysse.

De schrijver is jarenlang priester geweest. Hij verliet de R.K. kerk in 1978 en werkt nu bij bovengenoemde stichting.

“Dit boekje wil een bemoediging zijn voor herders en predikanten en allen die verantwoordelijkheid dragen zowel binnen de R.K. kerk als binnen de kerken van de Reformatie”. Zo lezen we in een korte samenvatting van de kant van de stichting zelf.

Het boekje spreekt ons niet aan. De titel vinden we wat aanmatigend. Zo kan alleen een profeet spreken, die de Heere daartoe roept en aan wie de Heere de woorden in de mond legt. We kunnen ook niet begrijpen hoe allen van welke kerkelijke formatie ook op dezelfde wijze kunnen worden aangesproken en dan nog wel bemoedigend.

De Reformatie is teruggekeerd naar het Woord des Heeren. Daarop zijn onze belijdenisgeschriften gegrond. Daarin worden ook allerlei dwalingen van Rome veroordeeld en schriftuurlijke uitspraken gedaan.

Het zou goed geweest zijn wanneer de schrijver zakelijk geschreven had in overeenstemming met Schrift en belijdenis.

We achten het niet nodig op bepaalde onderdelen in te gaan.

Het moet gaan om het geloven met het hart en het belijden met de mond.

Het boekje telt 103 blz. en kost ƒ 9,80.

2. Wat wij geloven? door ds. HJ. Hegger.

Het gaat om de vierde, geheel gewijzigde en aangevulde druk. In een korte samenvatting zegt de uitgeefster o.a.: “Over de inhoud van het bijbelse kernwoord “Geloven” wordt door Rome en Reformatie geheel verschillend gedacht. Maar ook binnen de Reformatie lopen de meningen over wat geloven eigenlijk is, helaas nog steeds uiteen. Dit boek wil een bescheiden bijdrage zijn voor een oplossing van dit meningsverschil, waardoor kerkscheuringen nog steeds gehandhaafd blijven”.

Toen we dit boekje lazen dachten we aan wat eens iemand zei, die zelf door de Heere onderwezen was tot zaligheid, toen zij ergens een preek gehoord had, waarin de weg des Heeren niet recht was voorgesteld: “een verlegen mens zou hier nog verlegener worden”. We menen dat de schrijver over een ander golflengte spreekt dan Schrift en belijdenis. In het bijzonder de Heidelbergse Catechismus spreekt over het geloof. Daarin spreekt de kerk zich uit omtrent wat zij naar Gods Woord belijdt. O.i. had ds. Hegger deze als uitgangspunt moeten nemen. Dan zou er naar onze vaste overtuiging iets anders naar voren zijn gekomen. Hierbij denk ik aan wat ds. Van der Ent daarover op onze laatste ontmoetingsdag te Kampen sprak. Men kan daarvan lezen in het verslag dat in een vorig nummer in ons blad is opgenomen.

We vrezen dat lezers van het boekje van ds. Hegger er gemakkelijk toe kunnen komen om zich te bedriegen voor de eeuwigheid.

Het boek telt 225 bladzijden en kost ƒ 9,80.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken