Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijk jeugdwerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijk jeugdwerk

5 minuten leestijd

l.

Dit is de titel van een boekje van ruim 100 bladzijden, uitgegeven door de Landelijke Commissie Jeugdkontakten Chr. Geref. kerken, kortweg aangeduid met de hoofdletters L.C.J.

Het bestuur schreef een Voorwoord. Dat achten we belangrijk en daarom nemen we het hier over:

“Het begrip “kerkelijk jeugdwerk” is binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland een veel besproken onderwerp. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillen van inzicht die er bestaan over de invulling en de uitvoering ervan. Deze verschillen hebben er sinds een aantal jaren zelfs toe geleid dat er binnen onze kerken twee gescheiden vormen van jeugdwerk aktief zijn. Daarnaast hadden deze verschillen hun uitwerking op allerlei terreinen, en werkten ze zelfs door tot op de vergaderingen van de generale synode.

Nadat in de zestiger jaren bezwaren waren ontstaan over de koers van de toenmalige jongerenbond, en deze verontrusting in 1974 zelfs synodale aandacht kreeg, begonnen de verontruste jongeren elkaar op te zoeken. Dit proces leidde tot de oprichting van een aantal regionaal opererende jeugdkontakten, die gingen samenwerking in de Landelijke Commissie Jeugdkontakten Chr. Geref. Kerken (LJC).

Nu het werk van de LJC steeds duidelijk vorm krijgt en groeit, voelen we behoefte aan een duidelijke bezinning rond de pijlers van het kerkelijke jeugdwerk. In deze brochure treft u het resultaat van deze bezinning aan. We hebben deze niet willen beperken tot de vraag naar het doel en inhoud van kerkelijk jeugdwerk op zich, maar geven ook inzicht in onze struktuur en aktiviteiten, in onze houding tegenover de CGJO en in ons standpunt over de relatie tussen de kerken en het jeugdwerk.

Deze bezinning heeft een tweeledig karakter. In de eerste plaats is het voor ons zelf een beleidsstuk. Aan de inhoud hiervan willen we onszelf houden bij alle ontwikkelingen die er in de komende jaren zullen optreden. In de tweede plaats is het naar de kerken waarin we staan een soort verantwoording. Onze kerken kunnen hierin lezen waarom we bestaan, en hoe we willen bestaan, en zij mogen ons daaraan houden.

We koesteren de hoop dat de inhoud van deze brochure mag bijdragen aan een stukje duidelijkheid in alle gesprekken die er over het kerkelijk jeugdwerk gevoerd worden. We denken daarbij zeker aan de generale synode die, zo de Heere wil, in 1992 zal samenkomen; maar ook aan onze gesprekken met de deputaten voor het kontakt met de kerkjeugd. Bovendien is het nog steeds onze wens om in gesprek te komen met de CGJO; mogelijk kan deze brochure ook in zo’n gesprek duidelijkheid brengen.

Onze wens en bede is dat deze brochure mag dienen tot opbouw van het jeugdwerk in onze kerken, zodat uiteindelijk onze jeugd op een verantwoordelijke wijze kan leren hoe te leven tot Gods eer”.

Dit Voorwoord is namens het bestuur ondertekend door C. van Vianen, voorzitter en W.A. Mak, sekretaris.

De brochure bevat de volgende hoofdstukken:

1. Inleiding. Daarin vinden we de geschiedenis van de verontrusting. Die begon al aan het einde van de zestiger jaren. Als laatste wordt genoemd de verschijning van een brochure van jeugddeputaten in november 1989, onder de titel “Kerkelijk jeugdwerk, wat is het anno 1989 in de Chr. Geref. Kerken en wat mag er van verwacht worden?”

“In de eerste plaats” zo lezen we verder in deze Inleiding, “zal ingegaan worden op de geschiedenis van het Chr. Geref. jeugdwerk. De huidige ontwikkelingen zijn immers niet los te zien van ontwikkelingen in de periode na 1950, terwijl ook de vraag gesteld kan worden wat men oorspronkelijk voor ogen had. Vervolgens wordt ingegaan op inhoud en doel van jeugdwerk, waarbij zowel het werk van de CGJO als ons eigen werk aan de orde komen. Ook de inhoud van studiemateriaal en van bonds- en appèld-agen komen dan aan de orde. Daarna volgt een uitleg van de struktuur en manier van werken van de jeugd-kontakten en de LCJ. Tenslotte, hoe kan het ook anders, proberen wij een antwoord te geven op de vraag: “Hoe nu verder?” Aan het einde van deze brochure wordt een beknopt literatuuroverzicht gegeven. Onontkoombaar zit er in deze studie een bepaalde spanning. Ze beoogt immers licht te werpen op de verdeeldheid in ons jeugdwerk. Maar die verdeeldheid is wèl een gevolg van de kerkelijke verdeeldheid. Wie studeert op het probleem van ons kerkelijke jeugdwerk, komt indirekt in aanraking met de wortels van de algehele verdeeldheid in onze kerken. Maar het ingaan daarop ligt op het terrein van de kerken zelf, c.q. van de kerkelijke vergaderingen, en niet op het terrein van het jeugdwerk. Dit probleem speelt zodoende een rol op de achtergrond van deze studie.

Het getuigt misschien van optimisme om eerst te konstateren dat er al zoveel gesproken en geschreven is, en vervolgens zelf ook nog met een studie uit te komen. Wij menen echter dat de eerlijkheid en duidelijkheid dit van ons vragen.In een geschrift als dit valt niet te ontkomen aan de verdediging van eigen standpunten. Het is echter onze wens dat in alles de liefde tot onze kerken en de liefde voor de jeugd van onze kerken voorop zal staan, we doen ons werk immers voor en met hen. Moge het bovenal de liefde van Christus zijn die ons dringt”.

In een paar volgende artikelen hopen we in het kort de verdere inhoud van de brochure na te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Kerkelijk jeugdwerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken