Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hilversum-oost

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hilversum-oost

3 minuten leestijd

Deze gemeente heeft op 8 november 1991 haar 40-jarig bestaan herdacht. Ter gelegenheid daarvan is een gedenkboek uitgegeven. De kerkeraad bood ons een recensie exemplaar van dit boek aan. Hij stelt het op prijs wanneer we aan het jubileum en aan de verschijning van het boek in ons blad aandacht zouden willen besteden. Dat willen we gaarne doen. We stellen de toezending van het boek zeer op prijs. Het is een goede gedachte om op zo’n wijze het verleden vast te leggen. Dat wordt gelukkig vaker gedaan, al is het dan niet veel bij een veertig jarig jubileum, toch wel bij een (veel) langer bestaan van een gemeente. We denken aan Noordeloos, een van de oudste gemeenten van de Chr. Geref. kerken. Daar verscheen enkele jaren geleden ook een gedenkboek. Daarin zijn velerlei oude gegevens verwerkt, die verzameld zijn uit de notulen van ker-keraadsvergaderingen enz. Daardoor wordt ons voor ogen gesteld het wel en wee van die gemeente. De laatste jaren verschijnen er regelmatig waardevolle boeken over de zgn. kleine kerkgeschiedenis.

De gemeente Hilversum-oost is voortgekomen uit de gemeente Hilversum, nu Hilversum-centrum genoemd. In het gedenkboek wordt de voorgeschiedenis en de geschiedenis van Hilversum-oost verhaald. Het boek is breed van opzet. We lezen in het Voorwoord, dat een commissie de viering van het 40-jarig bestaan en de uitgave van het jubileumboek heeft voorbereid. Ds. M. Drayer schreef over Hilversum en de afscheiding en over Hilversum-oost als zendende kerk. De broeders P. Sluimer en H.G. van Wag-tendonk hebben de verdere inhoud van het boek verzorgd. Verschillende predikanten die vroeger Hilversum-oost dienden en ook de huidige predikant hebben hun bijdragen gegeven. Uit alles tezamen blijkt hoe het kerkelijk leven in de loop van de jaren geweest is en hoe het nu is. Het is de samenstellers van het boek gelukt om een beeld te geven van het reilen en zeilen van deze gemeente.

We vinden in het boek vele gegevens die inzicht geven in de opvattingen en activiteiten in Hilversum-oost. De toonzetting is daar anders dan bij ons. Er heerst een ander klimaat. Er zijn ook verschillende activiteiten die wij nooit zouden willen ovememen. We noemen als voorbeeld de Uur voor U-diensten. Vele notulen van kerke-raadsvergaderingen maken melding van bezwaren. Zo lezen we op bladzijde 146. Daaruit maken we op dat hierover ook in Hilversum-oost geen eenheid van gevoelen was. Met deze opmerkingen willen we volstaan. Hilversum-oost behoort tot de classis Utrecht, evenals Meerkerk. Op clas-sicale vergaderingen komen de afgevaardigden van Hilversum-oost. Daar komen ook regelmatig de zaken en zorgen van die gemeente aan de orde. Het is al vele jaren geleden dat we een classis-zondag in Hilversum-oost doorbrachten. We logeerden toen bij de familie Zilvold, waarvan het hoofd toen ouderling was. We hebben daarvan een goede herinnering overgehouden.

De Heere moge ook in Hilversum bevestigen, wat de kerk heeft uitgesproken: dat de Zone Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt.

Het boek, dat 182 bladzijden telt, is voor belangstellenden verkrijgbaar voor ƒ 25,- (oud-leden ƒ 20,-), te bestellen bij S. Rouvoet, Vaartweg 45b, 1211 JE Hilversum, tel. 035214974, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Hilversum-oost

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken