Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bidden voor Amsterdam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bidden voor Amsterdam

8 minuten leestijd

Gebed op de Ringweg

Als het doorgaat zoals is aan- gekondigd, zal er op zondag 1 maart een gebedsdemonstratie plaats vinden op de ringweg rondom Amsterdam. De Christen-gemeente in Amsterdam, waarvan een zekere Ton Verdam voorganger is, heeft die demonstratie georganiseerd. Velen zijn uitgenodigd om er aan deel te nemen. Hoe zal het in zijn werk gaan?

In optocht zullen de deelnemers in hun auto’s over de ringweg rijden en onderweg zullen ze al biddend bezig zijn. Ook mensen die zelf geen auto hebben worden uitgenodigd. Die kunnen dan meerijden met hen die wel autobezitter zijn. Zodoende kan het aantal deelnemers zo groot mogelijk worden.

Wat is het doel van deze gebeds- optocht? Wel, Amsterdam is een slechte stad. Dat weet zo langzamerhand iedereen. De misdaad tiert er welig. Allerlei goddeloosheid wordt er schaamteloos bedreven. Trouwens, Amsterdam is wat dat betreft niet de enige stad in ons land, die berucht geworden is door misdadigheid. Steden hebben in het algemeen gesproken altijd de neiging gehad als het ware de misdaad aan te trekken, en die tendens is er zeker in onze tijd niet minder op geworden. Overigens, vergeet de provincie vandaag ook niet!

Nu wil men met die gebedsoptocht rondom Amsterdam voor de stad tot God bidden. Dat kan natuurlijk niet een gebed met gesloten ogen en gevouwen handen of gebogen knieën zijn. Tenminste, voor de bestuurders van de auto’s kan dat niet; de meerijders kunnen wel hun ogen sluiten, enz. Maar volgens de organisator van de optocht is het ook niet nodig om met gesloten ogen te bidden. Dat wordt in de Bijbel nergens voorgeschreven.

Maar met de ogen open of dicht - er zal worden gebeden. Waarom op deze manier ? Waarom die optocht? Waarom rond de stad trekken? Wil men net zoiets doen als wat de Israelieten deden toen ze zeven dagen lang rondom Jeri- cho trokken? Hoopt men dat de muren zullen vallen, net zoals toen? En welke muren moeten er dan vallen? Welke gebouwen moeten er dan instorten? Het stadion, waar zondag aan zondag het vierde gebod wordt overtreden en nog zoveel andere geboden ook? Of de ziekenhuizen, waar dag aan dag het zesde gebod wordt overtreden in het doden van ongeboren vruchten? Of gebouwen van grote bedrijven, waar dag aan dag het achtste gebod wordt geschonden? Welk gebouw en welk huis kan dan trouwens overeind blijven staan?

Maar nee, het is kennelijk niet de bedoeling dat er gebouwen zullen instorten. Op die manier wil men geen resultaten bereiken. De resultaten van dit gebed kunnen volgens de organisator pas later gezien worden. Hoopt men op deze manier dan dat er bekering zal komen in Amsterdam? En in de rest van Nederland?

Bidstonden

Op zich is de gedachte om bidstonden te houden in verband met de vele zonden, die er onder een volk plaats vinden, niet vreemd. De geschiedenis der kerken laat zien, dat zulke dingen in het verleden veel vaker gebeurd zijn. De nood der tijden kan zo’n speciale gebedsgelegenheid inderdaad nodig maken.

Mensen kunnen het ook op hun hart gebonden krijgen om voor bepaalde noden van land en volk de Heere aan te lopen. En de kerk is zeker de instantie in het volksleven, die in dit opzicht op allerlei ontwikkelingen acht moet geven om “de tijden te verstaan” en zo ook te weten wanneer de Heere als het ware Zelf oproept om op een bijzondere manier Zijn aangezicht te zoeken.

We behoeven zulke bidstonden ook niet pas te houden als er oorlogsgevaar dreigt of als er natuurrampen gevreesd worden of al bezig zijn voltrokken te worden. Zulke bidstonden kunnen ook hun gerede aanleiding vinden in de goddeloosheid, die er in een bepaalde plaats of onder een bepaald volk te vinden is. Want we weten uit Gods Woord, dat de Heere wel lange tijd geduld kan hebben, maar dat tenslotte alle goddeloosheid door Hem gestraft wordt en dat wie God verlaat smart op smart te vrezen heeft.

Daarom is het mede ook de roeping der kerk in de bres te staan en als er oordelen Gods dreigen over de goddeloosheid der menskinderen als Mozes weleer de Heere te smeken om het oordeel nog uit te stellen. En de vraag is zeker op zijn plaats of de kerk in onze tijd niet zou moeten denken aan een dringende en klemmende oproep om bidstonden te houden. Niet omdat er vijanden aan onze grenzen liggen, die ons land elk ogenblik kunnen bespringen. Maar omdat er grote geestelijke gevaren dreigen.

Er staat zoveel op het spel nu alles wat christelijk heet en met de ware dienst des Heeren te maken heeft op de tocht gezet is en op het punt staat uit ons volksleven te worden verwijderd. Is dat niet wat Paulus noemt “het wegdoen van de wederhouder”? Maar als die weggedaan is, dan is de dijk bezweken en dan kan de vloedgolf van de mens der ongerechtigheid zonder enige belemmering helemaal over ons volk rollen.

Ja, daarom zijn bidstonden nodig. Of, een gedurig gebed, dat uit het hart van allen die de Heere vrezen opstijgt, omdat zij weten dat God te rein van ogen is dan dat Hij het kwaad zou kunnen aanschouwen... Omdat God de Rechtvaardige en de Heilige is mogen we wel vrezen als we denken aan de toename van het kwaad. Als de steden Sodom en Gomorra niet gespaard werden en als de oude wereld uit Noach’s dagen niet gespaard werd, welk argument kunnen we dan aanvoeren om te denken dat God Amsterdam en de hele rest van ons land wel zal sparen?

Maar dan moet dat niet gaan zoals men dat op 1 maart gestalte wil geven op de ringweg rondom Amsterdam. Dat is niet minder dan een gebeds- demonstratie. En het ware bidden heeft in zijn wezen juist niets van een demonstratie. Als we gaan demonstreren dan komen we in de buurt van de Farizeeër in de tempel, die er inderdaad een vertoning van maakte. Zoals de Farizeeën dat in de regel deden. Daarmee geven ze dan tegelijk aan, dat zij in eigen ogen beter waren dan anderen.

Ga in uw binnenkamer

De Heere Jezus heeft een andere weg gewezen. Niet bidden op de Ringweg in een auto. Geen wonder, dat de wereld daarom lacht en daarmee spot. Maar Jezus sprak: Ga in uw binnenkamer. Trek u terug uit de drukte. Onttrek u ook aan het oog van anderen. Het ware bidden is een worsteling voor Gods aangezicht. Daar loopt een mens niet mee te koop. Daar maak je geen demonstratie van. Daarvoor is bidden een veel te ernstige zaak. Bovendien, als je zo voor God komt met de nood en de schuld van land en volk, dan heb je ook helemaal geen reden om zelfs maar de indruk te wekken, datje boven die goddeloze massa staat. Integendeel.

Gods Geest gunt ons een blik in de binnenkamer van Daniël. We horen Daniël bidden voor een schuldig volk. Sluit hij zichzelf uit als schuldige? Geenszins. Het is opvallend, dat deze man, van wie we geen enkele zonde beschreven vinden in de Bijbel - ik zeg niet dat hij zondeloos was, maar ik zeg alleen, dat de Heere ons van Hem geen enkele zonde genoteerd heeft - in diepe verootmoediging schuld belijdt en zich verootmoedigt voor gods aangezicht. Hij weet dat hij net eender is als wie dan ook onder het volk. Er deugt er niet een. Ze zijn allemaal afgeweken en daarom de gramschap van de Heere waard. En ze kunnen geen van allen pochen op enige gerechtigheid of deugd die ze God zouden kunnen aanbieden. Het zal alleen genade Gods zijn als Hij Zich over hen zal ontfermen.

In die geest dient er gebeden te worden. Ook voor de nood van ons land en volk. Van onze regering en van onze volksvertegenwoordigers. Wie weet het vandaag nog? Wie staat er nog op de bodem van Gods Woord? Wordt het soms niet op bijzonder trieste en tragische manieren gezien, dat de wijsheid der wijzen aan het vergaan is? Wie schaamt zich niet als hij denkt aan de beschamende vertoning in Davos een paar weken geleden, toen een aantal ministers bij de Zuidafrikaanse ANC- leider Mandela te biecht moesten?

Ja, het gebed is op zijn plaats. In verootmoediging. In de binnenkamer. Door allen, die bidden geleerd hebben. En zo mag het dan ook in de openbare erediensten geschieden. Als er publiek voorbede gedaan wordt voor allen die in hoogheid zijn gezeten. En voor een volk, dat in het verleden zo zeer de rijke zegen des Heeren ondervonden heeft op een wandel in Zijn wegen.

Laten we zo mogen bidden, beseffend in welke nood we met elkaar verkeren. Daar is zegen op te verwachten. Want God heeft gezegd, dat Hij het gebed hoort. En het is meer gebeurd, dat de Heere op het gebed van Zijn volk het oordeel nog afwendde...

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 februari 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Bidden voor Amsterdam

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 februari 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken