Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Bijbelverklaring van Matthew Henry in twee delen

Uitgeverij: De Banier, postbus 2330, 3500 GH Utrecht, tel. 030-313377

Velen kennen deze verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament die al vele jaren geleden in negen delen in onze taal verscheen. Velen maken er gebruik van bij het onderzoek van Gods Woord. In onze kringen hebben vele mensen die in hun bezit. Verenigingen, die samenkomen om het Woord des Heeren te onderzoeken, zijn niet te denken zonder Matthew Henry. De verklaring verscheen oorspronkelijk in het Engels in vijf delen. Het eerste deel verscheen in 1709, dus bijna drie eeuwen geleden. Het werk was compleet in 1710. Na de dood verscheen het 6e deel over de Brieven en Openbaring. In het Engels taalgebied is deze verklaring nog steeds een bekende commentaar op Gods Woord.

Er is van de Engelse verklaring een verkorte uitgave verschenen, die eveneens ingang heeft gevonden.

Kortgeleden is er onder leiding van prof.dr. C.A. Tukker en diens echtgenote een verkorte uitgave in twee delen verschenen. Een klein gedeelte is weggelaten, zonder dat daarmee de inhoud van de uitleg geweld werd aangedaan. Bij de vertaling door deskundigen zijn de volgende punten voor ogen gehouden: 1. Het werk moest de eigen woorden van Matthew Henry weergeven, 2. Uitgesproken anachronismen moesten worden vermeden, 3. Vergissingen moesten worden verbeterd, 4. Bekende uitdrukkingen en gezegden moesten worden gehandhaafd, die, hoewel ze niet meer dagelijks worden gebruikt, wel aangeven wie Henry als commentator was en dikwijls iets uitdrukken zoals Henry het heeft bedoeld.

Prof. Tukker schreef in beide delen een Woord vooraf.

“Uitgever en vertaalcommissie”, aldus prof. Tukker in het eerste Woord vooraf, “zijn er zeker van overtuigd dat er ook voor deze uitgave een markt is. Ten eerste hebben we bij Henry’s werk met een gereformeerde commentaar te doen. Ten tweede is het werk zeer praktische en stichtend van aard. Ten derde gaat het devotionele karakter van de commentaar niet ten koste van wetenschappelijke nauwkeurigheid, wanneer wij althans de tijd in aanmerking nemen waarin hij leefde. Ten vierde is het werk van Henry bestemd voor een veel breder publiek dan theologen: het is eenvoudig en toegankelijk. Dr. Leslie F. Church, die destijds de inhoud van de zes delen tot één samenvatte, schreef in zijn woord vooraf, dat het geschikt is voor persoonlijke omgang met het Woord, Bij- belstudiegroepen en algemene en meer persoonlijke uitleg van de waarheid der Schriften. Het is,zo schreef hij, een waardevolle hulp voor de predikant en de leek. Het is geen museumstuk, maar een ernstige en levendige uitleg.

We hoeven hieraan niets toe te voegen. De beide delen samen tellen ongeveer 2100 bladzijden. Het lettertype is wat klein, maar wel helder. Het is ook wat de uitvoering betreft een prachtig werk. De twee delen samen kosten ƒ 290,-.

Voorbereiding en bestrijding, door W.J. op ‘t Hof

Uitgeverij: De Groot Goudriaan, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 05202-92555

Dit boek is uitgegeven in samenwerking met de stichting Studie der Nadere Reformatie. Het gaat over twee werkjes, die eeuwen geleden in druk verschenen zijn en waarvan slechts weinig exemplaren bekend zijn.

Het eerste werkje is van Paschasius Baers, die in 1597 te Leeuwarden voorbereidingen tot het Avondmaal hield. Later gaf hij de preken uit. Dr. Op ‘t Hof bespreekt dit boekje uitvoerig. Hij neemt de inhoud voor een gedeelte over. Hij trekt de conclusie dat we te maken hebben met de oudste gereformeerde piëtistische voor- bereidingspreken tot het Avondmaal in druk.

P. Baers was aanvankelijk een karmelieter monnik te Gent, die omstreeks 1597 tot de reformatie overging. Zo lezen we op bladzijde 14. Moet dat niet 1579 zijn?

Op ‘t Hof heeft er goed aan gedaan aan dit werkje bekendheid te geven. Door de wijze waarop hij dit gedaan heeft spreekt dit werkje ons aan. Baers zegt dingen in de preken waar we van harte mee kunnen instemmen.

Het andere boekje, dat Op ‘t Hof in dit boek bespreekt heet Threnos en is van de hand van Jacobus Burs, predikant te Tholen. Het is uitgegeven in 1627. Dat is in de tijd van de opkomst van de beweging van de Nadere Reformatie. Deze heeft haar wortels in Zeeland. Burs openbaart zich als een bestrijder van de Nadere Reformatie.

Dr. Op ‘t Hof bespreekt ook dit boekje op een diepgaande wijze. In die tijd kwamen drie kenmerken van de Nadere Reformatie naar voren, nl. de strenge sabbats opvattingen en viering, de noodzaak van de reformatie van de zeden en een strenge uitoefening van de tucht.

Op bladzijde 133 lezen we over een dertiende gravamen. Dat moet het derde gravamen zijn. Het boek van Burs is de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.

Het is een verblijdend feit dat verschillende historici zich met deze zaken bezig houden.

Het boek van dr. Op ‘t Hof telt 176 bladzijden en kost ƒ 42,50.

De Rode steen, door Jan Monsuur

Uitgeverij: De Groot Goudriaan, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 05202-92555

Dit is een boek waarin historische figuren voorkomen, graven van Holland en andere mannen van naam. De voorvallen in dit boek beschreven brengen ons terug naar een ver verleden. In die jaren (1121-1132) was Holland niet wat het nu is. Het was toen nog een echt waterland. Ook het leven was heel anders, maar er gebeurden dingen die ook nu nog kunnen voorkomen, al is het dan op een andere wijze.

Er komen vele personen in dit boek voor. Het gaat over een rode steen, die door een ridder geroofd wordt. Deze steen had voor de beroofden waarde. We lezen op de achterzijde van het boek o.a.: “Als ze door een roestige ridder beroofd worden van bijna alles wat ze bezitten, zelfs van die mooie rode steen, besluiten Melis en zijn broer Goos om te blijven zoeken totdat ze de edelsteen terug hebben. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vader, de steenhouwer Lubbert, heeft geen werk en daarom gaan ze naar het hof van de graaf van Holland. Daardoor zullen ze natuurlijk elk spoor van de roofridder verliezen.” De steen wordt langzamerhand vergeten. Maar najaren komt de steen toch terecht. We kunnen daarvan in het boek lezen.

We lezen van het leven in kloosters, over het leven van gewone mensen, over allerlei misdaad. Als dat alles historisch juist getekend is ontleent zo’n boek daaraan o.i. de meeste waarde. Voor jongens zal het wel gaan om het verhaal. Alles wordt spannend beschreven.

Het boek telt 186 bladzijden en kost ƒ 19,90.

Jezus en Zijn Koninkrijk, onder eindredactie van ds. C. den Boer

Uitgeverij: De Groot Goudriaan, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 05202-92555

Dit is een boek voor kinderen. Het is groot van formaat en voorzien van vele mooie illustraties. Het is oorspronkelijk in het engels geschreven door Carine MacKenzie. De vertaling is van drs. N.F. van Binnendijk. Deze vertaling is mooi te noemen. De inhoud van het boek is verdeeld in drie rubrieken: 1. Wat is het koninkrijk?, 2. Ingaan in het Koninkrijk, 3. De Koning dienen. Verschillende gelijkenissen worden verteld en kort verklaard.

De vertellingen zijn mooi, maar we krijgen de indruk dat de vertelster niet veel van de stof begrepen heeft. Het maakt alles een oppervlakkige indruk. Dat moeten we betreuren.

Het boek telt 40 bladzijden en kost gebonden ƒ 19,90.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken