Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit: Ervaring rijker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit: Ervaring rijker

Angst

11 minuten leestijd

2 Korinthe 7:10. Want de droefheid naar God werkt een onbe- rouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt de dood.

“Ik stik van de angst. Vooral ‘s nachts. Ik slaap zo slecht en heel vaak heb ik dromen over de dood en de wederkomst. Soms word ik bijna gek. Dat denk ik dan. Ik slik ontzettend veel slaappillen en kalmeringstabletten, maar het helpt niet.

...Vaak loop ik dagen rond met een vreselijke hoofdpijn. Dan ben ik nog banger om te sterven. Altijd dat gevoel dat ik niet oud zal worden. Ik kan er niet meer tegenop.

...Hoe kom ik van mijn angsten af. Ik kan toch niet mijn hele leven kalme- rings- en slaappillen slikken?”

Je schreef ons over je angsten. En daarmee is inderdaad moeilijk te leven. Maar ik zeg ook onmiddellijk dat het niet onmogelijk is om met angsten te leven. Het is maar net waar je met je angsten terecht komt. Veel van Gods kinderen hebben angsten uitgestaan. Lees er de psalmen maar op na. InPsalm 116 deelt de dichter ons mee, dat de banden van de dood hem hadden omvangen en de angsten van de hel hem hadden getroffen. Waar hij het ook zocht, hij vond slechts benauwdheid en droefenis. Maar wanneer hij, en dat is pure genade, de Naam des Heeren begint aan te roepen met de woorden: “Och, Heere, bevrijd mijn ziel”, dan komt zijn zaak er wel even anders voor te staan. Nu zegt hij: onze God ontfermt zich.

Helaas staan ontzettend veel jongeren hier niet bij stil. Dat is jammer, omdat je zo eigenlijk je genezing en je bevrijding in de weg staat.

Jij vindt het leven ook moeilijk. Dag en nacht angst en (hoofd)pijn. Dat zal vast niet meevallen. Maar hopeloos hoeft onze situatie niet te zijn als we onze nood bezien in het licht van het Woord. Dat Woord kan het donker op doen klaren. Het Woord werkt immers samen met de Heilige Geest. En die Geest is het Licht dat letterlijk alle nevels op doet klaren. Wanhopen kan je soms aan mensen, inclusief jezelf. Mensen kunnen ontzettend tegenvallen. Maar de Heere is nog nooit tegengevallen voor mensen die Hem zoeken. Dit moest ik eerst even kwijt.

Aandacht

Je bent een meisje van zeventien jaar en je zit op de middelbare school. Die school blijkt toch nog wel behoorlijk veel betekenis voor je te hebben, want die geeft jou de gelegenheid goede cijfers te halen, en dat geeft je weer het gevoel dat je het goed gedaan hebt. Ik denk hieruit te mogen afleiden, dat je behoefte hebt aan waardering. Dat is op zich niet verkeerd als het maar niet de spuigaten uitloopt. Teveel aandacht vragen voor jezelf is nooit goed. Als de Heere in ons leven komt, krijgen we God en onze naaste in het vizier. De Heilige Geest stort liefde uit in je hart, zodat je de Heere en zelfs je vijanden gaat liefkrijgen.

Ik leg hier even de nadruk op, omdat je zelf schrijft, dat je omgeving denkt dat jij te veel aandacht wilt hebben en de andere gezinsleden te weinig aandacht gunt. Er zijn zelfs psychologen, een ouderling en een leraar aan te pas gekomen. Overgebleven zijn je angst, je hoofdpijn en je slaaptabletten. En jouw vraag is: hoe kom ik daar vanaf?

Bekering

Je denkt zelf al in een bepaalde richting en dat is de bekering. Inderdaad lost de bekering, de omkeer van ons leven door de Geest van Christus, vele problemen op. Augustinus schreef: Gij hebt ons tot U geschapen en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U. Nou, daar zoek jij naar. Je zou graag vrede in je hart willen hebben. Tussen haakjes: je schreef dat jij deze dingen in de kerk gehoord hebt. Wat een geluk dat de Heere je daarmee in je leven confronteert. Ook al schrijf je zelf terecht dat verstandelijke kennis niet voldoende is. En dat is ook zo. Veel mensen zijn met verstandelijke kennis van het Woord, dat hen veroordeelde en het Evangelie van Christus dat ons wil vertroosten, verloren gegaan. Daar zijn talloze bijbelse voorbeelden van te geven. Ik ben er blij mee, dat jij dat onderscheid nog aanvoelt. Er is natuurlijk meer nodig. Niet minder dan de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest.

Angst en haat

Ik ga nu eens even in op jouw angsten. Je zegt: ik droom van de dood en de wederkomst. Ik ben bang dat ik niet oud zal worden. En waarom ben je bang? Je zegt dat zelf niet uitdrukkelijk. Maar dat is volgens mij omdat je in diezelfde kerk hoort, dat sterven niets minder betekent dan God ontmoeten. En laten we maar heel duidelijk zijn: daar zie je tegenop. Dat kun je niet omdat je, zoals je zelf zegt, onbekeerd bent. En onbekeerd zijn betekent eigenlijk, dat je met je rug naar de Heere toestaat. On-bekeerd zijn wil zeggen: niet-omgekeerd zijn. En terecht leg je een verband tussen de angsten die je hebt en dat niet- omgekeerd zijn. Maar nu hoop ik ook dat je eerlijk onder ogen wilt zien, dat jouw onbekeerd zijn heel concreet bestaat uit het feit dat je op gespannen voet leeft met personen uit je naaste omgeving. En laten we niet vergeten, dat zulke spanningen en dagelijkse conflicten je bekering danig in de weg kunnen staan. Wij bedroeven zodoende de Heilige Geest. Als haat ons hart vervuld heeft, houdt die haat eigenlijk de Heere, de liefde Gods in Christus, de Heilige Geest tegen. Stefanus zei eens tegen de joden: jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Bovendien moet je je heel goed realiseren, dat waar haat en wrok in je hart leeft, de duivel vrij spel heeft. Hij is ook om ‘t zo eens te zeggen de generaal van de angst. Zoals een generaal zijn troepen bevel geeft om aan te vallen, zo sommeert de duivel de angst om in jouw leven huis te houden. Paulus zei eens: zijn listen zijn mij niet onbekend.

Concreet

Hoe kom ik van mijn angsten af? Jij zegt: Ik moet bekeerd worden. Het moet! Want, denk jij, dan komt het met die angsten ook wel goed. Dan krijg ik vrede in mijn hart. Je hebt gelijk. Alleen moet ik je dan op een paar dingen wijzen: je moet niet vragen om bekering en aan de andere kant berusten in het feit, dat je overhoop ligt met je allernaaste familieleden. Je schrijft “ik doe niet eens meer moeite om van dat haatgevoel af te komen. Voor mij hoeft het niet meer.” Nee, bekering, inclusief het schuldbesef waarvan jij zegt dat je dat toch eerst moet beleven, begint heel concreet met belijdenis van zonden die de Heilige Geest bedroeven. Hoe kom ik van mijn angsten af? Jij zegt: Ik moet bekeerd worden. Het moet! Want, denk jij, dan komt het met die angsten ook wel goed. Dan krijg ik vrede in mijn hart. Je hebt gelijk. Alleen moet ik je dan op een paar dingen wijzen: je moet niet vragen om bekering en aan de andere kant berusten in het feit, dat je overhoop ligt met je allernaaste familieleden. Je schrijft “ik doe niet eens meer moeite om van dat haatgevoel af te komen. Voor mij hoeft het niet meer.” Nee, bekering, inclusief het schuldbesef waarvan jij zegt dat je dat toch eerst moet beleven, begint heel concreet met belijdenis van zonden die de Heilige Geest bedroeven.

Dan voel je dat bekering betekent tegen jezelf in bidden. Als we dat niet doen, hebben de onvrede en de angst de overhand. Dat moet je wel goed bedenken. Je kunt niet sterven. Je droomt van de dood en de wederkomst. Gelukkig dat je ook nog beseft dat bekering tot God, echte schuldbelijdenis, uitkomst kan geven. Dat lees ik ook in Psalm 32.

Schuldbesef in Handelingen 2

Je vroeg: hoe kom ik aan schuldbesef? Het antwoord is heel eenvoudig: door de verlichting van je hart door de Heilige Geest. Van de 3.000 op de Pinksterdag lees je in Handelingen 2:37 “zij werden verslagen in het hart”. Verslagen, doorstoken met het zwaard van de Heilige Geest. Zo noemt Paulus in Efeze 6:17 het Woord van God. Op die Pinksterdag overtuigde de Heilige Geest 3.000 mensen. En weet je welke zonde op die dag aan het licht kwam? De haat tegen de Heere Jezus, die gekomen was niet om onze ziel te verderven maar juist om te behouden. Petrus had zijn gehoor geconfronteerd met de zwaarste zonde en dat is het ongeloof. Want door het ongeloof was er geen plaats voor de Heere Jezus in hun leven. Daarom hebben ze Hem dan ook aan het kruis geslagen.

Geen wonder dat ze verslagen van hart werden, toen de Geest van de levende Christus hun ogen opende. Geloof maar dat ze toen ook angstig geworden zijn. Hoe moesten ze nu verschijnen voor die God, Die dezelfde Jezus Die zij gekruisigd hadden als Koning had verhoogd? Hoe kunnen vijanden van Jezus, Die de Gezalfde des Vaders is, nu voor God verschijnen!

Het verlossende Woord

Maar de Geest liet het daar niet bij. Toen zij in hun angst en verslagenheid riepen tot de apostelen: “Wat zullen wij doen, mannen broeders?” (ze zien het ook absoluut niet meer zitten), hoorden zij het verlossende woord uit de mond van Petrus: “Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden”. Vergeving van de zonden door een vertrouwen van het hart op het werk en de kruisdood van Jezus Christus.

En weetje wat nu zo wonderlijk is: dat op de dag waarop de Heilige Geest door de Vader werd gezonden, Petrus niet alleen die 3.000 bange en verslagen harten vertroostte, maar ook hun kinderen. “Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal”. En dat zijn wij. De heidenen. Ook wij zijn op die Geest aangewezen. De Geest Die onze angsten kent en ervan bevrijdt of soms daarmee leert leven. En nog wel tot ons voordeel! Nog sterker: we zijn niet alleen op de Geest aangewezen, maar Die wordt ook beloofd. Ik denk aan Lukas 11:13. Daar zegt de Heere Jezus tot Zijn leerlingen en volgelingen: “Indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die Hem bidden!”

Tenslotte: die Geest spaart ons niet. Als Hij ons hart verlicht, zien wij, en dat veroorzaakt een groot verdriet, onze tegenstand tegen de Heere en onze naasten. Die verlichting kan zelfs grote angst veroorzaken. Maar in die angsten laat God je niet ondergaan. Dezelfde Geest die van zonden overtuigt, wijst op de ruimte van Gods vergevende liefde vanwege het werk van Jezus Christus. Hij doet ons hopen op Zijn heil. Hij stort liefde uit in ons hart. Liefde van God tot God en onze naasten. Dat geeft een vrede die alle begrip te boven gaat.

Je schreef dat drie psychologen, een leraar en een ouderling het niet konden klaren. Maar met deze Geest ben je echt geholpen. Dan eindig je niet in je angsten buiten God in die buitenste duisternis. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe (2 Korinthe 7:10): de droefheid van de wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is een bekering die niet tegenvalt! Een bekering die uitloopt op het volle licht.

N.B. In het vorige nummer van ons blad stond een bespreking van het boek: Ervaring rijker. We schreven daarin dat we veel goeds in het boek vonden. We maakten de opmerking dat lang niet altijd de vragen bij jongeren en ouderen voortkomen uit rechte geestelijke nood. We spraken de vrees uit dat bij de beantwoording daarmee niet voldoende rekening is gehouden. Daarmee bedoelen we in geen geval het boek als geheel af te keuren. Deze gedachte is wel opgekomen. Daarom leek het me goed om bovenstaande bijdrage van onze ds. Van der Meij in ons blad op te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Uit: Ervaring rijker

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken