Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het opschrift boven het kruis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het opschrift boven het kruis

5 minuten leestijd

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en daar was geschreven; Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden.

Pilatus schrijft, maar zonder dat hij het zich bewust is leidt God Zelf zijn hand. En op het plankje, dat aan Jezus’ kruis wordt bevestigd, wordt het aan alle voorbijgangers verkondigd, Wie deze Gehangene werkelijk is, en om welke reden Hij ter dood wordt gebracht.

Hij is Jezus, want Hij maakt Zijn volk zalig van hun zonde. Jezus: de HEERE redt, maakt zalig, verlost van het hoogste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Jezus: het is dezelfde naam die we in het Oude Testament kennen als Jozua. U weet wel: de opvolger van Mozes. Jozua mocht de Israelieten uit de woestijn Kanaan binnenleiden. Jozua: de HEERE redt! Toen redde de Heere Zijn volk door Jozua. Maar Jezus is Zelf: de HEERE redt! Jezus: HEERE-Redder, Jezus-Zaligmaker!

O nee: Pilatus beseft er helemaal niets van en bedoelt het ook totaal anders. Maar het is zo heerlijk waar: hier hangt Jezus-Zaligmaker.

Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

En hier, aan het kruis, is Hij zo helemaal bezig met Zijn zaligmakend werk. Nu gaat Hij betalen, wat Hij niet geroofd had: de schuld, de vloek, die wij moedwillig over ons hebben gehaald. Hier, aan het kruis, gaat Hij voldoening geven aan het recht van God, dat wij met voeten vertreden hebben. Het gaat door donkere diepten heen, door diepten van helse verEn hier, aan het kruis, is Hij zo helemaal bezig met Zijn zaligmakend werk. Nu gaat Hij betalen, wat Hij niet geroofd had: de schuld, de vloek, die wij moedwillig over ons hebben gehaald. Hier, aan het kruis, gaat Hij voldoening geven aan het recht van God, dat wij met voeten vertreden hebben. Het gaat door donkere diepten heen, door diepten van helse verlatenheid. Maar dan toch door de diepste diepten heen naar de hoogste hoogte van: Het is volbracht!

Pilatus heeft het geschreven, maar ondanks zichzelf door Gods hand geleid: hier hangt Jezus-Zaligmaker! Zalig, om die Naam in het geloof te mogen spellen!

Dan zien we in en door Hem: een verzoend God, een overwonnen satan, een gesloten hel, een geopende hemel, de dood teniet gedaan en het eeuwige leven verworven.

Hier hangt Jezus-Zaligmaker! Het staat er in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn! Een ieder kan het lezen in Zijn eigen taal! Jezus! En wij bidden u van Christus’ wege, alsof God door ons bade: laat u met God verzoenen; want Dien, Die geen zonde gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in Hem!

Jezus, de Nazarener! Zo heeft Pilatus verder geschreven onder Gods leiding. De Nazarener

Afkomstig uit Nazareth, dat onbetekende en verachte Nazareth in Gali- lea. Pilatus heeft er de Joden mee willen grieven. Ja, en toch: zo is Hij Zijn kerk dierbaar.

Hij heeft al Zijn heerlijkheid vrijwillig afgelegd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises.

Jezus, de Nazarener! Kan uit Nazareth iets goeds komen? Zo vroeg eens Nathanaël aan Filippus. O ja, want uit Nazareth komt Jezus! Hoor eens, hoe Petrus op de Pinksterdag van Hem getuigt: “Gij, Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man van God, onder uliedenbetoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan heeft in het midden van u... Dezen, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van dezelve dood gehouden werd.”

Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden. De Koning der Joden! Ook met deze laatste woorden heeft Pilatus de Joden willen vernederen.

Wat hadden zij in te brengen tegen de Romeinse adelaars? Hier hangt hun Koning!

Maar alweer: ondanks zichzelf tekent hij de Zaligmaker in Zijn volle waardigheid. De valse Messias- verwachtingen van eigen eer en grootheid worden door de gekruiste Jezus volkomen vernietigd, maar juist daardoor komt des te heerlijker uit het ware koningschap des Heeren. Het vermeende aardse Koninkrijk gaat ten onder, maar uit zijn puinhopen rijst omhoog het ware Koninkrijk der hemelen.

De Koning der Joden sterft, maar de Koning van Zijn bruidskerk triumfeert. Deze Koning is van Isrels God gegeven!

Wondere wegen Gods. Wat bedoeld was als hoon en spot blijkt een heerlijke werkelijkheid te zijn, als wij het mogen zien in het licht van Gods Woord.

Lezers, mochten we zó het opschrift boven het kruis al leren lezen? Met het oog des geloofs?

Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden!

Ik hoor een begenadigde, verbrijzelde, arme, nooddruftige, onwaardige zondaar fluisteren:

JJa Heere Jezus, U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn Koning!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Het opschrift boven het kruis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken