Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Schriftverklaringen, door dr. H.F. Kohlbrugge

Uitgeverij: Den Hertog b.v., postbus 150, 3990 DD Houten, tel. 0340373434

Dit boek - 236 bladzijden - gaat over de brieven van Efeze en aan de Filip-penzen. Kohlbrugge behandelt de brieven niet vers na vers, maar maakte velerlei aantekeningen van sommige teksten.

Van sommige gedeelten gaf hij verklaringen. Er zijn gedeelten die hij meermalen verklaarde. De uitgever heeft alles verzameld wat hij hier en daar kon vinden.

Opgenomen zijn ook preken over Efeze 6:10-18. Niet opgenomen zijn de preken die te vinden zijn in de uitgave van Twaalf twaalftallen, waarvan weer een herdruk zal verschijnen. Kohlbrugge was een prediker van de vrije genade Gods in Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u; het is Gods gave; niet uit de werken opdat niemand roeme. Dat was zijn eigen levenservaring en dat preekte hij.

Het behoeft geen betoog dat we ook dit werk van Kohlbrugge van harte kunnen aanbevelen.

Het boek kost ƒ 22,95.

Rond de geboorte, onder eindredactie van dr. J. Stolk.

Uitgeverij: J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden, tel. 071311661 b.g.g. 071-318883

Dit is het eerste deeltje van een serie van tien boekjes over Christelijke opvoeding. De redactie wordt gevormd door mevr. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt (orthopedagoge), drs. C.K. van der Ent (kinderarts), M.C. Guyt (onderwijskundige), drs. W.C. Polinder (orthopedagoog), dr. J. Stolk (orthopedagoog) en drs. J. Westland (predikant). Na een Woord vooraf komen de volgende hoofdstukken: 1. Zwanger-zijn, een wonder door drs. Van der Ent, 2. Veranderingen in gezins- en familierelaties door drs. Polinder, 3. Geboorte en nieuw leven door M.C. Guyt, 4. De eerste weken door mevr. Van Dijke-Reijnoudt, 5. Doop en opvoeding door drs. Westland en 6. Opvoeden met verwachting door dr. Stolk.

Dit zegt genoeg omtrent de inhoud van dit boekje. Deze inhoud doet uitzien naar de volgende deeltjes. Het tweede deel zal D.V. uitkomen in de maand augustus a.s. Dat heeft tot titel: Met vallen en opstaan (0-2 jaar).

We kunnen dit werkje van harte aanbevelen. Wel menen we te moeten opmerken dat de geestelijke gesteldheid van jonge mensen, voor wie dit boekje in de eerste plaats bestemd is, in het algemeen wel wat te hoog geschat wordt.

De nood van de tijd is juist dat de geestelijke belangen hoe langer hoe meer op de achtergrond komen. Daarom had wel wat meer beklemtoond mogen zijn, wat in het doops-formulier de volle aandacht heeft, dat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Deze opmerking geldt uiteraard de laatste hoofdstukken van dit boek.

Het boekje telt 127 bladzijden, is voorzien van 14 tekeningen en kost ƒ 22,50.

Boeken van uitgeverij De Vuurbaak, postbus 257, 3770 AG Bameveld, tel. 03420-10700

1. Beterschap beloofd, door ds. K. Harmannij

De schrijver zegt in zijn Ter inleiding dat er over ziekte en gezondheid al veel is geschreven en dat hij geprobeerd heeft een totaal-overzicht te krijgen van alle gegevens die je van her en der worden aangereikt.

Hij heeft een raamwerk willen schetsen dat hemzelf en anderen kan helpen bij de verdere bezinning over ziekte en wat daarmee samenhangt. Hij schrijft over 1. Eigen schuld, 2. Duivelswerk, 3. Gods bestuur en 4. Doodsdreiging.

In het algemeen kunnen we instemmen met wat ds. Harmannij schrijft. Maar naar onze mening gaat de schrijver te veel uit van de gedachte dat een zieke zijn vertrouwen op de Heere stelt en een kind van God is.

De Schrift leert ons dat een mens alleen op een rechte wijze het lijden enz. aanvaardt wanneer hij/zij vernieuwd van hart is en daarbij ook nog door de Heilige Geest bearbeid wordt. De praktijk leert dat de lijdende mens wel graag van het lijden verlost wil worden en in tijden van nood de Heere zoekt. Maar als de Heere nog beterschap geeft vergeet men de Weldoener en zet men zijn eigen leven voort.

De schrijver is predikant van de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerk in Monster. Het boek telt 120 bladzijden en kost ƒ 18.75.

2. Gemeente-opbouw 2, door dr. M. te Velde

Kort na de verschijning van het eerste deel zag het tweede deel het licht. Prof. Te Velde behandelt Bijbelse basisprincipes voor het functioneren van de christelijke gemeente. Na een Inleiding vragen de volgende basisprincipes de aandacht: 1. plaats, 2. basis, 3. doel, 4. taken, 5. norm, 6. hart, 7. kracht, 8. functioneerwijze, 9. gaven, 10. ambten de aandacht.

“Intussen”, zegt de schrijver in een Tenslotte, “zijn we met deze basisprincipes nog lang niet waar we wezen moeten. Er moet nog heel wat achteraan komen.

Na alle werk aan de fundering wordt het daarom nu tijd om verder op de praktijk van het gemeente-werk in te gaan. In het volgende deel Gemeenteopbouw 3 willen we daarmee een begin maken aan de hand van een “gemeente-werk-plan”. Daarin zal het dienst-groepenschema uit hoofdstuk 4 van dit boek nader worden uitgewerkt. (...)”

Prof. Te Velde zegt veel waarmee we ons voordeel kunnen doen, maar hij heeft toch een andere beschouwing over de gemeente dan wij. We behoeven daar niet verder op in te gaan. Het feit is bekend en niet te ontkennen.

Dat neemt niet weg dat we ons voordeel kunnen doen met wat prof. Te Velde schrijft en nog hoopt te schrijven.

Het boek telt 134 bladzijden en kost ƒ 18,75.

Een nieuw begin voor Saskia, door Mies Vreugdenhil.

Uitgeverij: De Groot Goudriaan, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 05202-92555.

Dit is het derde deel van een serie meisjesboeken over Saskia van der Steen. Saskia heeft al heel wat meegemaakt als ze trouwt met Jaap Dijkstra.

Ze betrekken een flatje in het dorp waar Jaap is opgegroeid en zijn werk heeft. Saskia schijnt heel gelukkig te zijn, maar toch ontbreekt er iets aan het geluk.

Als bij haar vriendin Bepke een tweeling wordt geboren, ervaart Saskia pijnlijk het gemis van een eigen kindje. Na verhuizing naar een nieuwbouwwijk begint daar voor Saskia een nieuwe, gelukkige tijd.

Mies Vreugdenhil weet boeiend te schrijven.

Ze heeft al verschillende boeken op haar naam staan. In dit boek vinden we een levensecht verhaal, waarin naar voren komt wat de gevolgen van de zonde zijn. Ook op andere wijze komt de ernst van het leven naar voren. De vader van Saskia wordt ziek en sterft. De strijd en het verdriet komen naar voren.

We hadden dat graag wat dieper getekend gezien. Maar gelet op de strek king van dit boek kunnen we het aanbevelen.

We kunnen het boek zien als een ernstige waarschuwing voor de paden der zonde en als een ernstige opwekking om de Heere te zoeken in de jonge jaren, die vaak beslissend zijn voor het gehele leven.

Het boek telt 156 bladzijden en kost gebonden ƒ 24,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken