Bekijk het origineel

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 25 april 1992

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 25 april 1992

5 minuten leestijd

We hebben weer onze ontmoetingsdag gehad. We willen een overzicht geven van het geheel en verder alleen het slotwoord verslaan. Voor de andere toespraken verwijzen we naar het volgende nummer van ons blad.

Ds. P. den Butter van Driebergen opende de morgensamenkomst. Het was aanvankelijk voor ons persoonlijk en ook voor anderen vreemd om dit zittend in een bank mee te maken. Maar onder het luisteren naar het openingswoord werden we er in bevestigd dat het goed was geweest dat we indertijd op een bestuursvergadering van de stichting Bewaar het Pand hadden voorgesteld om voor het openen van de ontmoetingsdag een ander aan te wijzen.

Toen was besloten voortaan de opening bij toerbeurt te laten verrichten door een van de predikanten en alpha-betisch was ds. Den Butter het eerst aan de beurt.

Hij liet zingen Psalm 74:12, 15 en 18, ging voor in gebed en las Jona 2. Hij riep allen een hartelijk welkom toe, deelde mede dat ds. Slagboom door de ziekte van zijn vrouw verhinderd was om vandaag te spreken en dat ds. Van Heteren bereid was gevonden om zijn plaats in te nemen. Daarna sprak ds. Den Butter over Jona 2:10, de geloofsbelijdenis van Jona; het heil is des Heeren.

We zongen Psalm 89:7 en 8; er werd gecollecteerd.

Ds. A. van Heteren van Werkendam sprak over Johannes 21:15-17: Petrus hersteld in het ambt. We zongen Psalm 103:7. De pauze brak aan. Daaraan gaan we deze keer stilzwijgend voorbij. Alleen dit: er was veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en daar werd een goed gebruik van gemaakt.

Om 2 uur in de middag beklom ds. B. de Romph van Noordeloos de kansel. Hij liet zingen Psalm 42:4 en 5, las Psalm 116 en ging voor in gebed. Hij sprak over Psalm 116:1-5. Na het zingen van Psalm 116:1,2 en 3 was het woord aan ds. L.W. van de Meij van Alphen aan den Rijn.

Deze las 1 Petrus 3:8-18 en sprak over vers 15, over de hoop. We zongen Psalm 27:5 en 7. Er werd weer een collecte gehouden.

Ds. M.C. Tanis van Sliedrecht-centrum sprak een slotwoord. Daarvan geven we hier een kort verslag, alsvolgt. We hopen straks weer naar huis te gaan, aldus de spreker. We mogen steeds weer Gods Woord horen. Dat is een terugkerende zaak. Hoe vaak reeds? Wat is de vrucht? Ds. Tanis vroeg aandacht voor Ruth 3:5: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen, en vers 1 lm: al wat gij gezegd hebt zal ik u doen.

Ruth hoorde veel. Het begon in Moab. Er worden veel bijbellezingen over Ruth gehouden en ook boeken over Ruth geschreven. Spreker hoopt dat het boek voor ons leeft. Ruth luisterde met het hart. Dat van belang. Ruth ging in Bethlehem niet denken: ik weet het wel, er is voor mij geestelijk niets meer te leren.

Toen Naomi van Boaz vertelde aan Ruth ging Boaz voor haar leven. Naomi sprak van hem als de losser, door wien het bezit terug kan komen, ook tot een huwelijk en kindervreugde. Het geslacht zou niet ten einde zijn. Dat heeft de Heere gegeven. Ruth luisterde. Ze doet wat Naomi zegt. Boaz informeert. Ruth antwoordt: breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.

Er zijn twee zaken die onjuist zijn: ten eerste, dat men dadelijk het oog richt op het kruis en zegt: je hebt alleen maar te geloven; ten tweede, dat men genoeg heeft aan wat men meent te hebben en zo een afwachtende houding aanneemt. Gods Woord geeft het anders aan, de lijn van het komen van Ruth tot Boaz. Boaz had een voorname plaats in het leven van Ruth. Al was Boaz arbeider geweest en geen rijke landbouwer was Ruth toch tot hem gegaan.

Wat is ons hoogste verlangen?

Ruth gaat heen in de overtuiging dat ze niet beschaamd zal worden.

Spreker hoopt dat velen door prediking en pastoraat mogen gaan naar de meerdere Boaz.

Boaz stuurt Ruth niet weg. Kan ze nu kleine gedachten van hem hebben? Ze zegt: ik ben een vreemde. Ze kwam met lege handen tot Boaz. Daarom sprak ze: breid uw vleugel....

Boaz belooft: al wat gij gezegd hebt zal ik doen. Dan is het de tijd om de Heere te laten werken.

De huwelijksdag breekt aan. Er komt een leven met Boaz.

Het was een treffend slotwoord. Ds. Tanis ging voor in dankgebed, liet zingen Psalm 138:3 en 4 en wenste allen Gods zegen toe.

De schare verliet het grote kerkgebouw. Er waren er die nog wat bleven napraten, maar na verloop van tijd waren allen huiswaarts gekeerd.

De boekhandelaar had goede zaken gedaan. De dochter van ds. Tanis had heel wat Roemeense goederen verkocht.

Er heerste een goede sfeer van saamhorigheid. We hebben zelf kinderen des Heeren ontmoet uit eigen kerken maar ook uit de Hervormde kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerden Gemeenten in Nederland. Kerkmuren vallen weg. Er is slechts één Kerk. De Heere bindt samen. Daardoor is er een geestelijke gemeenschap, die eens volkomen zal zijn. We hoorden van sommigen voor wie het gesprokene tot zegen was.

De Heere heeft het wel gemaakt.

N.B. Een woord van dank aan de ker-keraad, die elke keer weer het mooie kerkgebouw beschikbaar stelt is wel op zijn plaats. Dat geldt ook de koster en zijn trouwe hulpen, die er voor zorgen dat de bezoekers voorzien worden van koffie enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 25 april 1992

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken