Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verontrustende ontwikkelingen (3)

7 minuten leestijd

Aantal abortussen neemt toe

We lazen 4 januari in de krant dat in het jaar 1991 het aantal abortussen bij Nederlandse vrouwen opnieuw was gestegen. In totaal lieten 19.568 vrouwen in ziekenhuizen en klinieken hun zwangerschap afbreken. Het abortuscijfer bedroeg daarmee 5,6 per duizend vrouwen. Vergeleken met de twee voorafgaande jaren is er sprake van een stijging. In het jaar 1990 werden er 18.384 abortussen verricht, dat is 5,7 op de duizend vrouwen. In het jaar 1989 werden er 17.996 abortussen verricht, dat is 5,1 op de duizend vrouwen. Bijna de helft van de vrouwen die een abortus ondergaan, is tussen de twintig en dertig jaar. Het aantal allochtone (niet Nederlandse) vrouwen in ons vaderland dat tot een abortus overgaat neemt ook toe. In 1990 was 40 procent van de geaborteerde vrouwen van allochtone afkomst. Het zijn grote getallen. Het betekent gemiddeld ruim 50 abortussen per dag onder Nederlandse vrouwen. Per dag wordt ruim 50 keer het ongeboren leven gedood. Als je het uitrekent worden er gemiddeld 376 abortussen per week uitgevoerd. Dus iedere week gemiddeld 376 kinderen in de moederschoot gedood. Per maand is het gemiddeld 1638 abortussen. Zijn het geen ontstellende getallen? Zou een overheid daar niet verontrust over moeten zijn? Zouden daar niet hoognodig gesprekken over gevoerd moeten worden?

Ontwikkeling van het kind in de moederschoot

Om enigszins een indruk te geven van wat er gebeurt wanneer er een abortus wordt verricht is het misschien goed in enkele lijnen weer te geven hoe de ontwikkeling van het kind in de moederschoot verloopt. Tijdens de eerste week nestelt het bevruchte eitje zich in de baarmoederwand. Als het 3 weken is begint het hartje te kloppen. Is het 6 weken dan is de ontwikkeling van de hersenen begonnen, de baby beweegt en reageert op aanraking. Na 8 weken voelt de baby pijn en zuigt al op zijn duimpje. Na 21/2 maand is het ongeboren kind al helemaal gevormd; zelfs de vingerafdrukken zijn aanwezig. Na 3 maanden functioneren alle organen. Alles is aanwezig, het is nu alleen nog maar een kwestie van verder groeien, een proces dat ook na de geboorte doorgaat tot het kind volwassen is geworden. Zou een mens dat schone borduursel dat geweven wordt in de moederschoot mogen doden? Mag die mens dat wonderwerk Gods vernietigen? Gods Woord spreekt niet onduidelijk: “Gij zult niet doodslaan.”

Die zit ook op het ongeboren leven in de moederschoot. Dat leven moet beschermd worden en niet gedood worden.

De mens is mens vanaf het allereerste begin

Uit een artikel van prof. dr. Erich Blechschmidt willen wij u enkele gedachten doorgeven die duidelijk maken dat de mens mens is vanaf het eerste moment van de ontwikkeling. Deze embryoloog heeft daartoe vele embryo’s microscopisch onderzocht. Zodoende kon de ontwikkeling van het menselijke embryo nagegaan worden. De ontwikkeling van het menselijke embryo is duidelijk onderscheiden van de ontwikkeling van dierlijke embryo’s. Op scholen werd (wordt?) nogal eens gesteld dat het menselijke embryo allerlei ontwikkelingen doormaakt die doen denken aan de ontwikkeling van lage naar hoge diersoort, dus aanvankelijk een ontwikkeling die net verloopt als bij het dierlijke embryo. Het onderzoek van prof. Blechschmidt heeft dit ontzenuwd. Hij noemt een dergelijke gedachtengang dan ook een sprookje. Hij schrijft in zijn artikel: “Nu is het bekend dat juist de vroegste stadia van de menselijke embryonale ontwikkeling zich duidelijk onderscheiden van de vroegste ontwikkeling van andere soorten.”

Vanaf het begin heeft het embryo een duidelijk menselijk karakter. Elk stadium in de ontwikkeling van de mens is typisch menselijk. Je mag dus niet vragen wanneer een embryo een menselijk embryo wordt, maar de mens is mens gedurende geheel zijn ontwikkeling. Alleen de verschijningsvorm verandert. Uit deze gegevens willen wij concluderen dat een abortus niet maar moet worden voorgesteld als het weghalen van een klompje slijm, van iets dat nog geen mens is maar wel mens kan worden. Omdat de mens vanaf het eerste moment mens is, is abortus altijd het doden van een mens.

Enkele gegevens uit de Heilige Schrift

We lezen in Psalm 139: “Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.” Het ongeformeerde begin van het menselijk leven wordt bepaald niet als waardevrij getekend. De Heere ziet het. Dat mag de dichter van zichzelf belijden. In Job 10:10 en 11 lezen wij “Hebt Gij mij niet als melk gegoten en mij als een kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed, met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten.”

De Heere weeft en borduurt het kind als het ware in de moederschoot. Lezen wij niet in het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas dat de ongeboren Johannes de Doper opsprong van vreugde in de moederschoot van Elisabet toen Elisabet groetenis van Maria hoorde? Het ongeboren kind wordt gegeven de Christus te herkennen. We hebben uiteraard ook te denken aan het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan. Uit Exodus 21:22 valt af te leiden dat onopzettelijke vruchtafdrijving door schuld bestraft moest worden. We lezen daar ondermeer: “Wanneer nu mannen kijven en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden...” De Bijbel spreekt niet over abortus provocatus als bewuste handeling. Bij andere volkeren was dit wel degelijk bekend. Maar bij Israel mag dit totaal niet gevonden worden. De Israelieten dienen deze daad te verafschuwen en te veroordelen.

Onze houding

Mensen die zich schuldig maken aan abortus kunnen tot het inzicht gebracht worden dat zij Gods Wet overtreden. We hebben eens gelezen van een arts, die vele abortussen heeft verricht, maar tot het inzicht mocht komen dat dit zondig was. Hij heeft er dan ook radicaal mee gebroken.

Onze houding moet dan ook nooit een hoogmoedige houding zijn. Er dient bewogenheid en gebed te zijn om opening van de blinde zielsogen. Wanneer dat wonder plaatsvindt wordt zonde zonde, ook op dit gebied. Dan zal er ook gebroken worden met de zonde. Er is zelfs voor moordenaars, dus ook voor hen die zich vergrijpen aan het ongeboren leven in de moederschoot, genade te vinden. Wel dienen we duidelijk te zijn in onze stellingname in gesprekken en discussies die gevoerd worden. Durven wij voor Bijbelse beginselen uit te komen op ons werk? Het gevaar is groot dat we ons gaan neerleggen bij bepaalde ontwikkelingen in ons land. We denken dan: Het valt toch niet te keren. In eigen kring leven we dan rustig voort. Er dient verontrusting te zijn. We lezen immers steeds in Gods Woord dat een land Gods toorn zal ondervinden indien het steeds verder voortgaat op zondige wegen.

Er zij gebed voor het ongeboren leven. Er zij gebed voor Wetsovertreders. Dat de Heere op het gebed de ogen van vrouwen, van artsen en van regeringspersonen zou openen. Dan zou er verontrusting ontstaan waar verontrusting zeker noodzakelijk is. Dan zouden er gesprekken belegd worden, waar uitstel van zulke gesprekken eigenlijk geen dag langer zou mogen wachten. Het zou een ontwikkeling ten goede in ons vaderland kunnen geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken