Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen (4.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verontrustende ontwikkelingen (4.)

5 minuten leestijd

Beschermde planten, bomen, dieren, gebouwen en wijken

In onze tijd zijn er heel wat zogenaamde beschermde planten. Die mag je niet zomaar uit de grond halen. Wie dat toch doet kan gestraft worden. Beschermde planten mag je niet beschadigen. Ook met bomen mag je niet zomaar doen wat je wilt. Als je een boom zomaar weghaalt kun je er moeilijkheden door krijgen. Als je een boom wilt omhakken moet je daarvoor vergunning aanvragen. Er is ook een hele lijst van beschermde dieren. Dat zijn meestal dieren die met uitsterven bedreigd worden. Die dieren zijn zeldzaam geworden en mogen uiteraard niet gedood worden. We keuren niet af wat er in de wetgeving aangaande deze zaken geregeld is. De mens mag niet zomaar met de schepping doen wat hem goeddunkt. Hij heeft inderdaad goede zorg voor de schepping en de schepselen te dragen. Dieren mogen niet mishandeld worden. Ook Gods woord spreekt erover. We lezen in Spreuken 10:12a “De rechtvaardige kent het leven zijner beesten.” Het is een goede ontwikkeling dat er voor deze zaken in onze dagen meer oog voor gekomen is dan er vroeger was.

Er is in onze tijd van alles en nog wat beschermd. Men spreekt over beschermde dorpsgezichten, bepaalde panden mogen niet zomaar gesloopt worden, bepaalde gebouwen in oude steden zijn zo waardevol en gezichtsbepalend, dat er niets aan veranderd mag worden. Hele stadswijken zijn soms beschermd.

Het is een goede zaak dat er meer oog is gekomen voor dieren en planten. We keuren het ook niet af dat bepaalde gebouwen en wijken niet zomaar gesloopt of veranderd mogen worden.

Naast bovengenoemde ontwikkeling van een toenemende bescherming van planten, dieren, gebouwen en wijken is er een zeer verontrustende ontwikkeling gaande.

Onbeschermde mensen

Veel mensen zijn onbeschermd. We schreven de vorige keer over het toenemend aantal abortussen in Nederland. Moet er dan niet gesproken worden van onbeschermd leven in de moederschoot? Er wordt ook heel wat keren euthanasie gepleegd in ons vaderland. Blijkbaar verliest het leven op een gegeven ogenblik zijn beschermwaardigheid. Ook dat leven is onbeschermd. Wat is de achtergrond van dit alles?

Sinds ongeveer twintig jaar is er een strijd aan de gang tussen twee soorten ethiek.

Aan de ene zijde treffen wij de zogenaamde humanitaire ethiek aan die uitgaat van de waardigheid en de gelijke rechten van alle mensen. Om deze rechten te garanderen is er het Europees Verdrag inzake de mensenrechten gekomen. Het eerste recht van de mens is dan het recht op leven. Dit recht wordt geschonden als een arts een patiënt mag doden. Deze zogenaamde humanitaire ethiek wordt ook verwoord in de Verklaring van Genéve (1948) door de Wereld Artsen Organisatie. In moderne taal wordt de 24 eeuwen oude eed van Hippocrates verwoord: “Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek, een dodelijk gif geven.” De waarde van ieder mens staat centraal en zijn leven moet ontzien worden ongeacht de omstandigheden waarin hij verkeert en ongeacht het al of niet nuttig zijn voor anderen.

Aan de andere zijde treffen wij de utilistische ethiek aan. In deze ethiek wordt gekeken naar en gerekend met de kwaliteit van het leven en het al of niet nuttig zijn voor anderen. In de afgelopen 20 jaren heeft deze ethiek heel geleidelijk en haast onmerkbaar de humanitaire ethiek vervangen. Reeds in 1970 werd beschreven in een Amerikaans blad wat dit betekent: De artsen zullen in de toekomst de kwaliteit van ieders leven gaan controleren en gaan uitschakelen wat niet aan bepaalde medische maatstaven voldoet. Naast geboorteregeling zal er ook sterfteregeling komen. Na abortus zal ook euthanasie, gedwongen of vrijwillig, worden aanvaard, omdat de nieuwe ethiek die van relatieve in plaats van absolute waarden uitgaat uiteindelijk de overhand zal krijgen.

Is dit geen zeer verontrustende ontwikkeling? Onze samenleving staat voor de vraag naar welke opvatting van ethiek de wetgeving zich moet richten. Willen wij ons leven en dat van onze kinderen onder alle omstandigheden beschermd zien door de wet of alleen wanneer wij aan bepaalde medische maatstaven voldoen en nuttig zijn voor anderen?

De vrees is niet ongegrond dat het naar het laatste toegaat in ons land.

Beschermde mensen

De mens bestaat uit lichaam en ziel. Het gevaar is groot dat wij alleen oog hebben in onze tijd voor de gevaren die het lichaam bedreigen. Die gevaren zijn niet denkbeeldig, maar reëel. Er moet ook oog zijn voor de gevaren die de ziel bedreigen. De satan ziet niets liever dan dat de mens dood blijft in de zonden en de misdaden. De mens zonder hartvemieuwende genade is in alle opzichten onbeschermd. Hij is een kind des toorns.

Wie dat krijgt te zien, zal bescherming gaan zoeken. Wat is er de eeuwen door bescherming gezocht tegen de toom Gods in een godsdienstig leven, in deugden en plichten. Ook in onze tijd komt het nog voor. Maar in dat alles valt de ware bescherming niet te vinden. De ware bescherming is alleen te vinden bij God in Christus. Mag u die bescherming al zoeken voor uzelf en voor uw nageslacht? De Zaligmaker heeft die bescherming verworven. Voor Hem was er geen bescherming tegen de toorn Gods. Hij heeft die toom ten volle gedragen naar lichaam en ziel. Plaatsvervangend heeft hij dit gedaan voor Zijn volk. Als de Goede Herder draagt Hij volmaakt zorg voor klein en groot in de genade.

Hij zorgt voor ziel en lichaam. Zelfs al zou het lichaam gedood worden, op welke wijze dan ook, er komt een dag van wederopstanding. Dat zal een ontzettende dag zijn voor al de vijanden van God. Maar een heerlijke dag voor al Gods kinderen.

Dan zullen lichaam en ziel herenigd worden. Lichaam en ziel zullen dan voor eeuwig met elkaar verbonden zijn en God grootmaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen (4.)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken