Bekijk het origineel

De wenende vrouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De wenende vrouwen

4 minuten leestijd

En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij, dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf, en over uw kinderen!

Die wenende vrouwen van Jeruzalem zijn ons in zekere zin toch wel sympathiek. Nietwaar? Terwijl de lijdende Jezus van alle kanten alleen maar spot en hoon ontmoet, tonen deze vrouwen tenminste nog medelijden. Wellicht zijn deze vrouwen uit nieuwsgierigheid meegelopen met de kruisstoet op weg naar Golgotha. En blijkbaar zien ze toch het onderscheid tussen Jezus en die beide anderen, die met Hem moeten sterven. En als ze dan zien hoe Jezus met Zijn bebloede rug bijna bezwijkt onder de last van de kruispaal en Simon van Cyrene gedwongen wordt om het kruishout van Jezus over te nemen, dan vullen de ogen van deze vrouwen zich met tranen. En ze beklagen Hem, Die uitgeleid wordt om in de bloei, in de kracht van Zijn leven te sterven aan het vloekhout.

In onderscheiding van de soldaten en de schare is er bij deze vrouwen blijkbaar toch nog menselijk gevoel, medelijden bij het zien van de lijdende Christus.

Ja, en toch: Jezus wijst deze tranen af! Hij is van dit medelijden niet gediend. Immers het medelijden, het wenen van deze vrouwen bewijst zo duidelijk, dat ook zij niets verstaan van de betekenis van de persoon en het werk van de Heere Jezus. Zij zien in Jezus het slachtoffer van geweld, misschien ook nog wel een martelaar voor de goede zaak, maar zij verstaan allerminst dat zij zelf, door hun schuld, Zijn kroon hebben gevlochten en Zijn beker gevuld.

Jezus hoort hun klagen. En Hij ziet vooruit, de toekomst in! En Zijn hart is vol rouw en droefheid. Zijn profetisch oog ziet het naderend gericht over Jeruzalem. In dat klaaggeschrei van die vrouwen beluistert Hij nu reeds de jammerklachten van die vreselijke dag wanneer over enkele tientallen jaren de Romeinen de heilige stad zullen binnendringen en daar een vreselijke slachting zullen aanrichten. Dan zullen er buiten Jeruzalem meer dan drieduizend kruisen staan opgericht, met aan elk kruis een gefolterde Jood. Jezus doorvoelt het in Zijn eigen smarten. En als dit met het groene hout geschiedt, wat zal dan met het dorre geschieden!

Daarom: “Gij, dochters van Jeruzalem: weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen!” Geliefde lezers, er worden ontzaglijk veel tranen geschreid in deze gebroken wereld. Er wordt wat afgeweend in dit tranendal. Maar er is wel verschil tussen tranen en tranen. Verreweg de meeste tranen komen niet in Gods fles terecht. Ze vallen ernaast! Tranen vanwege de gevolgen der zonde, tranen van wroeging, tranen van bitterheid. Kaïn’s tranen, Ezau’s tranen, Judas’ tranen. Ze vallen allen buiten Gods fles! Het zijn onvruchtbare tranen. Ze werken niets uit! De droefheid der wereld werkt de dood! De dichter mag zeggen: “mijn tranen hebt G’ in Uwe fles vergaard!” Het zijn de tranen, die voortvloeien uit de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Het zijn de tranen van Petrus: en naar buiten gaande, weende hij bitterlijk! Want Jezus had hem aangezien! Het zijn de tranen van de boetvaardige zondares, die Jezus’ voeten ermee nat maakt. Het zijn de tranen van zondesmart en van liefdesverlangen. Het zijn niet maar gevoelstranen, maar harte-tranen. Al gaan ze niet buiten het gevoel om. Het zijn de tranen van een verbroken hart en van een verslagen geest. Het zijn de tranen, die dierbaar zijn in Gods oog. Daarom bewaart Hij ze in Zijn fles!

Weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen! Jezus zegt het tot de dochters van Jeruzalem. Hij zegt het ook tot ons! Hij heeft onze tranen van medelijden niet nodig. Hij wijst ze af. Weent niet over Mij!

Weent over uzelf! Want dan zullen de tranen van boetvaardigheid, van oprecht berouw door Mij gedroogd worden. Dan zult ge getroost worden door Mij, Die met uw zonden beladen die bange kruisweg gegaan ben! Ik ben die bange weg gegaan, opdat Ik de treurigen Sions zou kunnen vertroosten met Mijn bloed en wonden. Weent over uzelf en over uw kinderen!

Zalig, die treuren, want zij zullen vertroost worden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

De wenende vrouwen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken