Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de jeugd

De Samaritaanse vrouw (14)

8 minuten leestijd

“Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd”

Beste jongelui!

Dat de Samaritaanse vrouw tot nu toe eigenlijk niets had begrepen van alles wat Jezus tot haar gezegd had, is jullie nu wel duidelijk. Ondanks het spreken van Jezus over “levend water”, dacht zij nog steeds alleen aan “natuurlijk water”. Zo doet elk mens van nature. Want de natuurlijke mens begrijpt de dingen niet die des Geestes Gods zijn. Wil hij ze begrijpen, dan moet er een wonder aan hem gebeuren. En dat wonder wil Jezus nu in het leven van die vrouw gaan verheerlijken. Dat wist die vrouw natuurlijk niet. En dat weten wij van te voren ook niet. Het was de wil van de Vader dat deze vrouw zou worden toegebracht. En daarom gaat Jezus verder met tot deze vrouw te spreken. Dat is op zich zelf een wonder. Daar moeten jullie ook maar eens over na denken. Want Jezus gaat ook steeds verder met tot ons te spreken. Hij doet dit ook door middel van dit artikel. Het is heel erg wanneer er geen belangstelling voor zou zijn. Want dan geven we geen acht op de roepstemmen die iedere keer weer tot ons komen, als we met het Woord van God in aanraking komen.

Als de vrouw er blijk van gegeven heeft tot nu toe van alles niets te begrijpen, gaat Jezus over op een andere lijn. Hij wil die vrouw gaan ontdekken. Ontdekking is nodig, wil Jezus in ons leven betekenis krijgen. We hebben daar al meer over geschreven. Jullie weten wel wat ontdekking is. Elk mens leeft achter een masker. En dan kun je niet zien wie er achter dat masker schuil gaat. Het masker moet van het gezicht worden weggenomen. Dan komt de man/vrouw in zijn/haar ware gedaante openbaar. En dat wil een mens liever niet. Hij houdt maar graag zijn masker op. Of niet? Wie eerlijk is, zal dit moeten toegeven.

Nu is het niet de bedoeling dat je aan iedereen zo maar laat zien wie je eigenlijk bent. Je behoeft van je hart geen marktkraam te maken. Doch de Heere wil het wel weten. En daarom is Zijn ontdekkend werk zo belangrijk. Jezus zeide tegen deze vrouw: “Ga heen”! Als er meer niet zou zijn gezegd, zou een ieder dat hebben kunnen begrijpen. Ga henen! Zij zou dan eigenlijk zonder meer zijn weggestuurd. Doch er staat achter dat woord: Ga henen, geen uitroepteken, maar een komma. Dat is misschien in jullie ogen een zaak van weinig betekenis. En toch is dat niet het geval. Kleine dingen kunnen van grote betekenis zijn. Hij stuurt deze vrouw niet zonder meer weg. Zij krijgt er een opdracht bij. Zij moet haar man gaan roepen en terug komen. Wanneer Jezus over “haar man” gaat spreken, dan komt Hij op voor deze vrouw gevaarlijk terrein. Dat is het terrein van het huwelijk. Dat is al een heel oud terrein. Het is ook een heel mooi terrein. Het is ook een gevaarlijk terrein. Een terrein waarop heel veel zonden worden bedreven. Het is een terrein waarop we in aanraking komen met het zevende gebod: “Gij zult niet echtbreken”.

We noemden het een “heel oud terrein”. Want het huwelijk is door God ingesteld. Hij heeft eerst Adam geschapen, daarna Eva. Deze twee zijn door God samengevoegd tot een eenheid, opdat uit het huwelijk het ganse menselijke geslacht zou voortkomen en zou onderhouden worden. Opdat ook door middel van het huwelijk Zijn Koninkrijk zou kunnen komen. Het huwelijk is dus door God ingesteld. Daarom wordt het huwelijk ook een “heilig huwelijk” genoemd.

Het huwelijk is ook een heel mooi terrein. Want als een man en een vrouw zich op dat terrein gedragen, zoals het behoort, door in liefde met elkaar te leven, is het een lusthof op zichzelf, en dan in de meest goede zin van het woord.

Wat op zichzelf mooi is, is ook door de zonde ontadeld. Het principe van één man en één vrouw, is al heel gauw doorbroken. Lamech nam er al twee. We komen deze dingen in de bijbel herhaaldelijk tegen. We kunnen wat krom is niet recht praten. De Heere Jezus heeft Zelf gezegd: Van de beginne is het alzo niet geweest.

We leven in het jaar 1993. Vele huwelijken vallen uit elkaar. Echtscheidingen hebben plaats aan de lopende band. Velen trouwen “gemakshalve” niet meer. Als je elkaar zat bent, behoef je ook niet te scheiden. Je gaat gewoon weer uit elkaar. Ieder zijn/haar eigen weg. De kinderen, die er eventueel zijn, worden van al deze goddeloze praktijken het slachtoffer. Wanneer men met God en Zijn gebod geen rekening meer houdt, op het ter-rein van het huwelijk, dan komt men in de grootste ellende terecht. Menig huwelijk is daardoor al tot een hel geworden. Het erge is, dat dit soort zaken door de overheid worden gesanctioneerd, goedgekeurd, om niet te zeggen bevorderd. Wat een zegen zou kunnen zijn, presenteert zich als een vloek. Doch men is in zijn algemeenheid zodanig verblind, dat men er totaal niets van ziet.

Als Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt: Ga henen, roep uw man en kom hier, dan zegt Hij dit om haar te ontdekken, aan haar zondige leven. Zij wil zich aan deze ontdekking onttrekken. Dat gebeurt door hetgeen zij zegt: Ik heb geen man. Hiermede zou de zaak als afgedaan kunnen worden beschouwd. Zij gaf zich uit voor een vrije vrouw. Daar zou verder geen kwaad van kunnen worden gezegd. Doch de Heere kende haar. Hij kent ieder mens. Voor mensen kunnen we nog de mooie jongen zijn en het mooie meisje, waar niets op aan te merken is. doch als we met de Heere te doen krijgen, dan komt ons leven in het licht van Zijn heiligheid te staan. En dan is er niet één zonde, b.v. alleen die tegen het zevende gebod. Doch dan zijn er tien geboden waartegen we gezondigd hebben. Laten we dat niet vergeten. Dat Jezus alles weet, laat Hij deze vrouw weten, door het antwoord dat zij van Hem krijgt. Want Jezus zegt: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd. Door dit woord van Jezus wordt heel haar leven bloot gelegd. Zij had al vijf mannen gehad. Het is moeilijk aan te nemen, dat die allemaal gestorven waren, na korter of langere tijd met die vrouw getrouwd geweest te zijn. De huwelijken gingen gewoon kapot. Zij was van hen gescheiden, of de mannen waren van haar gescheiden. Hoe ook, het leven dat zij achter de rug had, was niet best. De man waar zij nu mee leefde, dat was haar man niet. Daar leefde zij gewoon mee samen, zonder er mee getrouwd te zijn. Het moet voor die vrouw toch wel heel wat geweest zijn, zo ontdekt te worden. Hij openbaarde daarin Zijn Godheid. Zijn alwetendheid.

Jullie kennen mogelijk wel dat vers:


Niets is, o Oppermaiesteit
Bedekt voor Uw alwetendheid
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân
Gij weet mijn zitten en mijn staan.
Wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.


Hij doorgrondt en kent ook ons. Mensen kunnen we alles wijs maken. De Heere kunnen we niets wijs maken. En die zaligmakend bearbeid worden, komen daarachter. Want we kunnen deze dingen met het verstand weten, en toch niet weten. We leven dan of de Heere het niet weet, en ziet en hoort. Dat is een fatale vergissing. Wie werkelijk met de Heere te doen krijgt, wordt door de ontdekkende werking van de Heilige Geest in de schuld gebracht. En wie in de schuld gebracht wordt, wordt geen zondaar in naam, zoals er zo velen zijn, maar in der daad en waarheid. Men kan er dan niet meer om heen. Nu brengt de Heere nooit een mens in de schuld om hem daarin te laten zitten. Hij doet dat altijd, opdat die schuldenaar met al zijn zonden en ellenden, tot Hem zich ter genezing wenden zou. Gelukkig degenen die bij Hem terecht mogen komen. Want wie tot Hem komt, wordt niet afgewezen. Doch die wordt aangenomen. De zodanigen wil Hij Zijn heil doen zien. Brengen tot geloof in Hem, Die Zijn leven heeft gegeven voor mensen, die de dood hebben verdiend. Zij kunnen dan zalig worden op Zijn kosten, uit vrije genade. En dat is hét wonder, waarvan het Kruis getuigt. Hij heeft daaraan de vloek gedragen, opdat vloekwaardigen een zegen zouden kunnen krijgen. Ik moet weer gaan eindigen, jullie aller vriend

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

Bewaar het pand | 14 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

Bewaar het pand | 14 Pagina's

PDF Bekijken