Bekijk het origineel

In gesprek met Comrie (6)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In gesprek met Comrie (6)

5 minuten leestijd

Hoe denkt men in het algemeen over de geloofsvereniging met Christus?

Het merendeel van de mensen leeft zonder God en ernstige gedachten omtrent de dienst van God. Hun ziel is niet verenigd met Christus, maar met hun zondige weg, begeerte, vermaak en gezelschap. Hoe hun onsterfelijke ziel behouden zal worden, daarover denken ze niet. Ik geloof, dat als ik zou vragen: Wat denkt u van deze geloofsvereniging met Christus? dat velen zouden moeten zeggen: Ik begrijp dat niet, ik heb er nog nooit over in gezeten of ik met Christus verenigd ben. Maar wat zijn zij, die omtrent het belangrijkste van het leven zorgeloos zijn, ongelukkig. Zonder de vereniging met Christus immers zullen ze nooit zalig worden. Maar zoals ze zijn, zullen ze buiten God en Christus blijven en eeuwig verloren gaan.

Wel zijn er die nu en dan van de noodzaak van deze vereniging met Christus oppervlakkig overtuigd worden. Zij willen echter hun zondendienst niet opzeggen. Ze willen liever Jezus en de vereniging met Hem laten varen, dan het genot van de zonde missen. Wat een dwaze keus! Jezus minder dan onze begeerte achten! Het leven verwerpen en de dood aangrijpen. En dat voor zo’n kortstondig genot van iets, waarop hier al beschuldiging en hierna wroeging zal volgen. Velen zijn er die met deze waarheid de spot drijven, hetzij in het openbaar of bedekt. De geloofsvereniging met Christus en degenen die daarvoor uitkomen, worden als iets vreemds beschouwd., Er zou dus veel meer op de vereniging met Christus aangedrongen moeten worden. Maar hoe gaat het? Men vindt het voldoende enige zonden te ontdekken en enige plichten voor te schrijven, zonder de zondaar te confronteren met zijn verloren staat en de noodzaak met Christus verenigd te worden.

Velen die onder het Evangelie leven, geloven dat zij met Christus verenigd zijn, omdat zij een zeker besef hebben van Christus en Zijn gerechtigheid. Hebben zij nu werkelijk ook deel aan Christus?

Er zijn mensen die inderdaad een verandering in hun leven ondervonden hebben. Zij leefden in de zonden maar kregen te zien dat het loon op de zonde de dood is. Zij hebben er droefheid over gekregen. De zonden hebben zij beleden voor God. Zij waken nu ook tegen de zonden. Hun geweten is ontwaakt. Toch zullen zij daarop niet bouwen. Zij beseffen dat een ontwaakt geweten grote kracht heeft en dat een bijna-christen nog geen echte christen is.

Zij zeggen: “Ik heb in mijn droefheid over mijn zonden geleerd dat er een Jezus is. Die heb ik aangenomen en daarom geloof ik, dat ik met Hem verenigd ben”. Toch moeten zij weten dat er een groot onderscheid is tussen de voorstelling van een zaak en die zaak zelf. Tussen een zekere bevatting van Jezus en Zijn werk en het gelovig aannemen van Jezus Zelf. Ik geloof dat velen die dit niet zuiver onderscheiden, zichzelf bedriegen. Er zijn namelijk veel mensen, die een zekere algemene overtuiging gehad hebben, waardoor zij over hun geestelijke staat bezorgd geworden zijn. Zij mijden en vlieden nu de zonde. Bidden ernstig om verlost te worden. Voegen zich bij Gods volk en vragen naar de weg.

Zij beginnen het Woord te onderzoeken en hebben ook zin daarin. Zo doende krijgen zij een zekere bevatting van het Woord. Zij ervaren echter dat hun benauwdheid en verlegenheid door hun bidden, lezen en strijden tegen de zonde niet verdreven kan worden. Zij beginnen nu te begrijpen dat Jezus een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht en beginnen zich vervolgens op deze waarheid van het Evangelie te verlaten. Wanneer zij dan nog niet van hun benauwdheid verlost worden, herhalen zij dit werk. Zij beginnen nu hoe langer hoe meer hun rust te krijgen en denken dat zij nu ware gelovigen zijn. Zij rusten toch op niets anders dan de door Christus aangebrachte gerechtigheid!

Is het niet zo met velen, die onder het Evangelie leven, gesteld? Toch ligt in hun activiteit niets dat de natuurlijke overtuiging van het geweten te boven gaat. Niets dat meer is dan een historisch geloof, een louter verstandelijke bevatting van het Evangelie. Daarom dient een ieder, die niet graag bedrogen wil worden, zichzelf nauwkeurig af te vragen: Heb ik mij met een bepaalde voorstelling van Jezus of met Christus Zelf, door de werking van de Heilige Geest verenigd? Je kunt een verstandelijke bevatting van Jezus hebben en Hem toch missen. Hem niet kennen. Maar als u met Christus Zelf verenigd bent, dan zult u behouden worden.

Iemand kan immers van horen zeggen een bepaalde voorstelling hebben van een persoon en toch hem, als hij zelf aanwezig zou zijn, niet herkennen. De Joden hadden een zekere voorstelling van de Messias, maar toen Hij in hun midden geopenbaard werd, kenden zij Hem niet. Zij verwierpen Hem. Het is te vrezen dat het met velen zo gelegen is. Daarom bid ik u, dat u hiermee eerlijk om wilt gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

In gesprek met Comrie (6)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken