Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met Comrie (7)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In gesprek met Comrie (7)

6 minuten leestijd

Als zovelen zorgeloos zijn omtrent de vereniging met Christus en anderen er wel over spreken maar op valse gronden hm vrede bouwen, kunt u ons dan de kenmerken aanwijzen waaraan wij onszelf zouden kunnen toetsen of het wel goed met ons is?

Als dat uw begeerte is moet u eens op het volgende letten. Onderzoekt uzelf in de tegenwoordigheid Gods of u ooit wezenlijk aan uw verloren staat bent ontdekt. Hebt u ooit duidelijk en klaar gezien dat u geen deel aan Christus had maar tot die tijd toe geleefd had buiten God en Christus, onder de toom van God en de vloek van Zijn wet?

Als het Evangelie verkondigd wordt en Christus op het witte paard van dit Evangelie uittrekt, dan vallen Zijn pijlen soms als een regen in de gemeentevergadering. Deze wordt gewond, gene wordt benauwd, een ander roept: hoe zal het met mij gaan, enzovoort, maar het gaat niet diep genoeg!

Bij de een is het maar een morgenwolk, bij de ander een voorbijgaande zeeziekte, bij een derde een ziekte die ze zelf genezen kunnen en daarom blijven ze buiten.

Maar als God Zijn werk begint, ontbloot Hij hun ziel tot de fundamenten toe. Hij doet hen zichzelf zien als afgescheiden van God. Dat maakt dat de gelovige het leven niet langer in eigen hand kan houden.

Daarom roept hij uit: het is buiten hoop. Het is buiten hoop. Als u dit ondervonden hebt, dan pleit dat voor

u. Maar mist u dit, weet dan dat u tot nog toe buiten bent.

Onderzoekt uzelf ook hierin of u ooit de bitterheid van de zonden geproefd hebt en wel zodanig dat al de banden waarmee uw ziel aan de zonden en de begeerlijkheden verbonden was, gebroken zijn. Dan wordt immers uw genegenheid tot in de wortel van alle zonden afgetrokken. In plaats van naar de zonden te hunkeren, die te bedekken, te verontschuldigen of enigszins in uw ziel te laten wonen, zult u die haten. U kunt dan voor God

getuigen dat, hoewel ze in u zijn en u door zwakheid dikwijls daardoor overrompeld wordt, die zonden niet als vrienden in u zijn maar als vijanden. U hebt er een afkeer van, een aversie tegen, vanuit de grond van uw hart. U kunt zeggen dat niets u zo goed zou doen als dat ze zonder onderscheid met tak en wortel uitgeroeid zouden worden. Veel belijders ondervinden enige benauwdheid wegens hun zonden omdat ze hun ziel in beroering brengen en zulke zware straffen met zich meebrengen. Maar nooit hebben zij de bitterheid van de zonden als zonden geproefd. Daarom zal er altijd enige zonde zijn waarmee zij verenigd blijven. Als de benauwdheid weg is, gehoorzamen zij die weer. Let er toch op, u kunt niet beide dienen. U kunt niet tegelijk met Christus en de begeerte verenigd zijn.

Kunt u nog andere kenmerken noemen?

Zeker. U moet uzelf onderzoeken of u, nadat u overtuigd was van de noodzaak met Christus verenigd te worden, ook uw totale machteloosheid om u door het geloof te verenigen met Christus, bij ondervinding hebt gezien. Dan heeft u dat dikwijls doen roepen en worstelen bij de genadetroon om het geloof te ontvangen: een geloofsoog om Hem te zien, geloofs - voeten om op Zijn roepstem tot Hem te kunnen komen, geloofsarmen om Hem te kunnen omhelzen. Wij beleven wonderlijke tijden. De mensen komen zo gauw tot de grootste zaken van het christendom, met zo weinig strijd en worsteling, dat ik moet zeggen: hoe hebt u het zo gauw gevonden? Hoe bent u zo plotseling tot Jezus en tot geloofsverzekerheid gekomen? Heeft het u menig gebed gekost? Hebt u uw machteloosheid leren kennen? Ik vrees voor velen van dit geslacht. Maar zij die bevindelijk aan hun machteloosheid zijn ontdekt, hebben niet te vrezen. Zij hebben het geloof tot vereniging met Christus niet kunnen oefenen totdat God het hun gaf. Dus is uw geloof niet nagebootst. Het is Gods eigen maaksel.

Durven de ware gelovigen altijd vrijmoedig tot Jezus te gaan?

Zeker niet.

U moet uzelf eens nagaan wat het eigenlijk was dat u na al uw tobben vrijmoedigheid gaf om naar Jezus uit te gaan, om met Hem verenigd te worden. Want die twee personen zijn zo ongelijk. Enerzijds de Zoon van God, de God - mens, de Koning der koningen en anderzijds een schuldig, arm, melaats zondaar. Daarom is er zeker iets geweest dat u vrijmoedigheid gegeven heeft u met zo’n voornaam Persoon te verenigen. Wat is dat geweest? U zegt, ja dat is zo: Ik ging zo gebukt onder mijn zondenlast en had zo’n overtuigend en beschamend besef van mijn onwaardigheid, dat ik er niet over durfde te denken naar Jezus te gaan met mijn ellende, zoals de predikanten en de vromen mij aanraadden. Ik was bevreesd dat het overmoed zou zijn. Maar toch, toen ik verlegen en treurig was, zijn er enige Schriftwoorden in mijn hart gekomen. Zoals: Wendt u naar Mij toe en wordt behouden. En: al waren uw zonden als

scharlaken. Ik zal ze maken als sneeuw en witte wol. Daar die woorden smolt mijn hart. In die woorden werd vanzelf de Borg aan mijn ziel geopenbaard in Zijn gepastheid, algenoegzaamheid en bereidwilligheid. En dat voor mij, een van de meeste vloekwaardigen.

Ja, die woorden hadden zoveel kracht, dat ze mijn ziel zodanig overtuigden en trokken dat ik moest toestemmen. Ik moest uitroepen: Heere, nu bent U mij te sterk geworden. Nu ben ik overtuigd van Uw gewilligheid, waaraan ik zo dikwijls twijfelde. Wilt U zo een als ik ben, hebben? Hier ben ik dan. Ik geef mij aan U over voor tijd en eeuwigheid.

Bent u zo tot Christus gekomen? Vrees dan niet. De Meester riep u, voordat u kwam. En op die geloofs - vereniging is dan ook wat gevolgd. Die met Christus verenigd worden, ontvangen iets. Hebt u iets ontvangen? Bent u eensgeestes met Hem? Is dezelfde gestalte enigszins in u gekomen die ook in Christus is? Zo ja, dan dient u dat tot kenmerk dat u met Hem verenigd bent en dat het goed met u is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 mei 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

In gesprek met Comrie (7)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 mei 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken