Bekijk het origineel

In gesprek met Comrie (10)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In gesprek met Comrie (10)

4 minuten leestijd

Maar als ik nu die vertrouwelijke omgang tussen Jezus en mijn ziel, zoals ik die tevoren kende, zolang moet missen? Als Hij de Bruidegom van mijn ziel zou zijn, dan zou Hij Zich toch zo lang niet verbergen en van verre staan en Zich bijna nooit meer te genieten geven?

U moet bedenken dat u niets vreemd overkomt. De heiligen gingen er allen onder gebukt. Daarom is er geen reden om te twijfelen. De voetstappen van de schapen zijn te vinden op de weg waarop u zich bevindt.

U dient ook te weten dat er bijzonder twee tijden zijn waarin Christus Zijn liefde te genieten geeft. De ene tijd is in het begin; om het hart geheel voor Hem in te winnen. Dan wordt vervuld het woord van Hosea 2:13. Zie, Ik zal haar lokken. De andere tijd waarin Christus Zijn liefde uitlaat, is wanneer men op zware posten gesteld wordt. Als u zich hierin niet bevindt, verwondert u dan ook niet dat Christus tot u zegt: Raak Mij niet aan.

Weet dat God vrij in de bediening van Zijn genade is. Sommigen genieten veel van de liefde van Christus. Anderen worden nu en dan maar in Zijn binnenkamer toegelaten. Weer anderen genieten haast nooit gevoelig de liefde van Christus. Tenslotte zijn er ook die iets zien van de Zon der gerechtigheid als ze de eerste stappen op de weg zetten, maar vervolgens van die tijd af onder een wolk wandelen. Zegt u dat u niet meer tot die vertrouwelijke omgang met Christus kunt komen? Het kan zijn dat u zich bezondigd hebt en dat de zonde die u bedreven hebt, een zodanige knak en wond aan het geestelijke leven heeft toegebracht, dat men nooit meer zo krachtig zal zijn als tevoren. Betreurt dit voor God en verwacht Hem in een uitziende gestalde, want Hij zal, niet als u wilt maar op Zijn tijd, zeker komen.

Ik zou nog wel eens willen horen hoe Christus Zich als Middelaar aan de gelovige bekend maakt?

We gaan uit van een gelovige die door de werking van de Geest diep overtuigd, verbrijzeld en verslagen is. Jezus maakt Zich aan geen ander bekend dan aan een verbrokene van hart en verslagene van geest.

Als Jezus Zich dan aan hem wil gaan openbaren, maakt Hij dat de ziel van de gelovige tevoren daarnaar zeer begerig is. Hij dorst naar die openbaring meer dan een hert naar de waterstromen. Dan veroorzaakt Hij een stilte in de ziel, waardoor ze in staat gesteld wordt om Zijn genade te ontvangen. Hij gebruikt dan deze of gene belofte, die overeenkomstig de toestand van de gelovige is. Die belofte kan dienen als een spiegel, waarin hij zich herkent. Hij bewerkt ook dat die belofte door de werking van de Heilige Geest met een bijzondere kracht de ziel binnendringt. Daaruit kan de gelovige begrijpen dat het van de Heere is. Hij laat enig goddelijk licht in het hart schijnen, om haar duisternis te verdrijven. Hij opent de ogen van het verstand, om Hemzelf in de beloften van het Evangelie te zien. Dat wordt in de Schrift genoemd een verlichting in de kennis van Christus en een openbaring van de Zoon van God.

Christus komt, terwijl Hij zich openbaart, de gelovige voor in Zijn heerlijkheid en majesteit, als de God-mens die de banier draagt boven tienduizenden. Hij laat Zijn gepastheid zien die er in Hem voor een ellendige is en doet de gelovige die gepastheid overtuigend verstaan. Want juist die overtuiging van en dat inzicht in de gepastheid van Christus wint het hart voor Hem in. Tenslotte komt Hij de gelovige in Zijn hartelijke bereidwilligheid voor, terwijl Hij met uitgebreide armen staat, om niet alleen anderen maar ook hem te omhelzen. Aldus verdrijft Hij alle twijfel en wentelt de steen van het graf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1993

Bewaar het pand | 8 Pagina's

In gesprek met Comrie (10)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1993

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken