Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede Ds. A. van Ek te Zaamslag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede Ds. A. van Ek te Zaamslag

3 minuten leestijd

Zaterdag 28 augustus j.l. verbond Ds. A. van Ek zich aan de gemeente van Zaamslag. Zijn bevestiger Ds. J.H. van Dijk bediende het Woord uit Jesaja 40:9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet.

Het Evangelie wordt hier een goede boodschap genoemd. Omdat God goed is en van genade spreekt tot schuldige ballingen. Sion, dat is Gods volk, de gemeente die Zijn Naam draagt en uit moet dragen.

De verkondiging moet ontdekkend zijn, wegbereidend voor de Heere, zoals bij Johannes de Doper, niet meer dan een stem die wees op het Lam.

Als de zonde niet aangewezen wordt, wordt de genade goedkoop. Alleen bedroefden hebben behoefte aan troost.

Ds. van Dijk sprak de wens uit dat Ds. van Ek als een Jesaja en Johannes in dienst der verzoening zou staan. Dat hij op een hoge berg zou klimmen om luid en duidelijk die goede boodschap te verkondigen.

Na het lezen van het bevestigingsformulier beantwoordde Ds. van Ek de vragen met een ja, ik, van ganser harte.

Ds. van Dijk richtte een persoonlijk woord tot hem. Hij was dankbaar voor het aannemen van het beroep van Zaamslag. De vakanteperiode heeft maar kort geduurd.

Vervolgens bediende Ds. van Ek het Woord uit het laatste gedeelte van Jesaja 40:9 Zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! Het thema van de prediking was: De inhoud van de verkondiging. Deze wijst op 1. God Zelf, 2. Gods genade, 3. Gods belofte.

1. Zie, hier is uw God. Dat is het hart van de evangelieverkondiging. Het is een heenwijzen naar God Zelf. Het is de samenvatting van alle ambtelijk werk. De predikant is een gevallen mens, die God de rug toegekeerd heeft. Alleen als de Geest zijn hart vervult, zal hij van zichzelf af en op God wijzen.

2. Uw God. Dat wijst op Gods genade. De HEERE had een band met Zijn volk. Hij kan dat schuldige volk in ballingschap en Kanaan niet loslaten. Wel heeft dat volk loutering nodig. De predikant waarschuwde ook voor de wraak van het verbond als Zijn volk niet naar Zijn stem zal horen.

3. Zie hier is uw God. Dat is belofte - prediking. Van God was in de ballingschap eigenlijk niets te zien, maar de HEERE verschijnt in de belofte aan Zijn volk, opdat zij op die beloften zouden pleiten. Aldus bereidt hij zich een toegerust volk.

Namens de classis Middelburg sprak Ds. Bogaard. Ook voerde hij het woord namens de predikantenstudievereniging Calvijn. Hij wenste Ds. van Ek toe dat Hij in het Oveijordaanse bezoek mag ontvangen van de HEERE Zelf zoals Johannes op Patmos. Hij is de eerste en de laatste.

Namens de kerkeraad sprak ouderling broeder B. de Feijter. Hij hoopt dat de predikant die van tuinieren houdt niet al te diep zou zaaien. Wel ontdekkend. Zoals Jezus bij de Samaritaanse vrouw. Zij had een mens ontmoet die haar “alles gezegd” had. Maar die prediking moet eenvoudig zijn. Kortom: de eenvoudige oude en beproefde Waarheid. (Br. de Feijter zal wel bedoeld hebben: niet te hoogdravend!)

Na een dankwoord aan verschillende instanties legde Ds. van Ek tenslotte de zegen op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Bevestiging en intrede Ds. A. van Ek te Zaamslag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken