Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen (20)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verontrustende ontwikkelingen (20)

De zondige hoogmoed van de mens

5 minuten leestijd

Als God willen zijn

De drieënige God is de Schepper van hemel en aarde, van alle levende wezens en ook van de mens. We lezen daarvan in Genesis 1:26 : ”En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.” De mens wil nu in het laboratorium zelf mensen gaan maken naar eigen gedachten, idealen en normen. De medische techniek is zover voortgeschreden dat dit mogelijk is geworden. Buiten de door God gestelde orde komt er nageslacht. Het is ten diepste de hoogmoed van de zondige mens. Het is de hoogmoed van het paradijs. Ook daar wilde de mens al als God zijn. De mens op de troon en de Heere eraf.

Ook in het doen van wonderen wil de mens gelijk zijn aan God. We kennen allemaal de geschiedenis van Abraham en Sara uit het Oude Testament. Op hoge leeftijd hebben zij een zoon gekregen uit de Hand des Heeren. Toen dit naar de mens gesproken uit gesloten was, heeft de Heere dit wonder gewerkt. Wat hebben we kunnen lezen in de krant? Er is sprake van zogenaamde oma-moeders. Vrouwen van rondom de zestig jaar kunnen nog weer moeder worden al is het dan op een zeer bijzondere manier. Ook hier zien we de hoogmoed van de gevallen mens. We dienen hierbij wel te bedenken dat de grenzen van het zevende gebod overschreden worden.

Wensenpakket

Tot het moderne wensenpakket behoort een goed inkomen, een goed onderdak en een aantal kinderen die aan bepaalde normen dienen te voldoen. Steeds meer lijken de wensen van ouders op het gebied van kinderen verwerkelijkt te kunnen worden. Er is een kliniek in Londen waar de keuze gemaakt kan worden tussen een jongen en een meisje. Door onderzoek voor de geboorte is het geboren worden van gehandicapte kinderen niet meer nodig. De mens wil ook zelf beschikken over het tijdstip van zwanger worden en kinderen krijgen. Het is mogelijk de eicellen bij een laboratorium in bewaring te geven, waar ze dan worden ingevroren. Als de maatschappelijke carrière van de vrouw achter de rug is, kan via reageerbuisbevruchting zwangerschap tot stand gebracht worden. Vrouwen die niet zwanger kunnen worden zouden geholpen kunnen worden met de eicellen van geaborteerde kinderen. Zo wil de hoogmoedige mens nog een “goed” doel bereiken door middel van een groot kwaad. Wil een zwarte vrouw een blanke baby ter wereld brengen dan is ook dat geen probleem meer. De muren van de natuurlijke mogelijkheden, de mogelijkheden die de Heere met de schepping heeft gegeven, worden al meer doorbroken. Waar zal het heengaan? Het lijkt alsof de mens een ontzaglijke medische toren van Babel aan het bouwen is. Maar ik geloof dat van al die torens van Babel geldt: Tot hiertoe en niet verder. De Heere regeert. Die overtuiging alleen kan rust geven temidden van verontrustende ontwikkelingen. Hoe heeft het zover kunnen komen? De oorzaak is dat het Woord Gods als norm is losgelaten. Wanneer de mens te werk gaat naar eigen normen wil hij zondige wensen verwerkelijken. Dan worden kinderen niet meer gezien als een gave Gods, maar als een product van medische techniek. Dan is de geboorte van een kind geen wonder meer, maar resultaat van menselijke handelingen in het laboratorium. De christelijke kerk heeft al minder invloed gekregen. Mede daaruit is te verklaren dat er gediscussieerd wordt over de waarde en de kwaliteit van het leven. Zo krijgt de vertechnisering van het leven ook op het gebied van de voortplanting vrij baan. Zaken als barmhartigheid, zorg voor zieken en zwakken, komen al meer onder druk te staan. Andere zaken worden beklemtoond: nuttigheid, beheersbaarheid, doelmatigheid en kwaliteit. De macht van de medische techniek is groot. Waar wordt in de moderne ziekenhuizen de afhankelijkheid van God beleefd? We komen al meer terecht in een cultuur zonder God. Daaruit vallen de huiveringwekkende verontrustende ontwikkelingen te verklaren in onze tijd.

Onze wensen

Ons wensen en begeren deugt van nature ook niet. Gaat het verlangen van ieder mens niet uit naar geluk en welvaart? Begeert ieder van zichzelf niet een goede baan, een goed huis en een ruim inkomen? Wat te denken van verlangens aangaande kinderen? Willen we ook niet dat ze goed mee kunnen komen in deze maatschappij? Wat de medische wereld uitleeft, leeft in beginsel in het hart van ieder mens. Wij zijn van onszelf ook geneigd het kwade goed te praten door te zeggen dat er toch nog iets goeds mee bereikt kan worden. Zo wordt het duidelijk dat wij allen van dezelfde lap gescheurd zijn.

Waar de Heere zaligmakend werkt, wordt de wens geboren die we aantreffen in Psalm 27:4 “Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” Het verlangen wordt gekend de juiste plaats tegenover de Heere in te mogen nemen. Hem te mogen bedoelen en verheerlijken en in onderworpenheid aan Zijn wet te leven, te denken en te spreken op deze aarde. Het verlangen is God volmaakt te mogen bedoelen. Mag u dat verlangen al kennen? Die wens zal verkregen worden. “Maar ’t vrome volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen (20)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken