Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De christenreis naar de eeuwigheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De christenreis naar de eeuwigheid

8 minuten leestijd

Twee nieuwe uitgaven

Bij Uitgeverij de Banier verschenen twee boeken. Het ene boek bevat de tekst van de “Christenreis” van John Bunyan zelf. Het andere boek bevat een meditatieve toelichting van Ds. P. Blok op de “Christenreis”. De boeken zijn in samenwerking met de John Bunyan-stichting te Bameveld uitgegeven. In beide boeken treffen we 73 afbeeldingen van schilderijen aan vervaardigd door A. Wessels. We kunnen deze boeken van harte bij u aanbevelen vanwege hun inhoud. Moge de Heere de lezing en overdenking ervan zegenen tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Het leven van John Bunyan

Om te verstaan wat er bedoeld wordt met de “Christenreis” is het nodig zich te verdiepen in de weg die de Heere is gegaan met John Bunyan. Die weg heeft Bunyan beschreven in zijn boek “Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren.” Bunyan werd geboren in het jaar 1628. Als zestienjarige jongen moest hij zijn moeder verliezen door de dood. Zijn vader was ketellapper en hij koos hetzelfde vak. Als Adamskind heeft hij zijn doodsstaat uitgeleefd. De Heere schonk hem een vrouw die hem leerde lezen en schrijven. Zij las hem voor uit boeken van godzalige leraars die zij van haar vader had meegekregen. Dat deed het geweten van John Bunyan spreken. De Heere heeft de prediking van Ds. Gifford willen gebruiken om Bunyan te leiden en te leren. Hart- en levens-vemieuwende genade werd hem geschonken. In het jaar 1655 begon hij als “leek” te prediken. Menigmaal heeft de satan Bunyan op een bijzondere wijze verschrikt. Maar de Heere

betoonde dat er bij Hem veel verlossing is. Zorg en verdriet is Bunyan niet bespaard gebleven. Jong moest hij zijn vrouw verliezen en zijn dochter Mary was blind. In de dagen van Bunyan werd de ware Kerk vervolgd door de staatskerk. Bunyan heeft het moeten ondervinden dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heere. Het is waar geworden in zijn leven: “In de wereld zult gij verdrukking hebben.” Ruim twaalf haar heeft deze getrouwe dienstknecht in de gevangenis gezeten van 1660-1672. De laatste zeven jaar heeft hij in eenzaamheid in de gevangenis doorgebracht. In 1675 heeft hij nog eens 6 maanden in de kerker doorgebracht. De satan wilde de voortgang van het Koninkrijk Gods stuiten. Maar de Heere, Die boven alle dingen staat en over alle dingen regeert, heeft het gegeven dat Bunyan juist in de gevangenis verschillende boeken heeft geschreven, waaronder zijn levensbeschrijving “Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren.” Maar onder zijn geschriften staat de “Christenreis” bovenaan. Het eerste gedeelte verscheen in 1678 en het tweede gedeelte in 1684. In het jaar 1688 mocht Bunyan ingaan in de hemelse heerlijkheid.

Inhoud van de Christenreis

De “Christenreis” is na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld. Het is dan ook in vele talen overgezet. Ook in de Nederlandse taal zijn veel uitgaven verschenen. Het boek bevat een schone allegorie waarin beschreven wordt hoe Christen ertoe wordt gebracht uit de stad des verderfs te vlieden. Ontmoetingen met diverse personen worden ons getekend. Trouwe vrienden vergezellen hem op zijn reis: Uitlegger en Evangelist. De “Christenreis” is het lezen waard. Misschien hebt u het boek wel in de kast staan, maar is het al heel lang geleden dat u het gelezen hebt. Spurgeon deelt ons mede dat hij de “Christenreis” wel meer dan honderdmaal heeft gelezen. Dat valt te verstaan omdat de “Christenreis” een diepe en rijke inhoud heeft. Bunyan mocht een diep inzicht hebben in het leven der genade. Zelf was hij als een veroordeelde misdadiger, liggend onder het vonnis van een rechtvaardig God, vrijgesproken van schuld en straf alleen op grond van de gerechtigheid van Christus. In de “Christenreis” worden de diepten van de verlorenheid van een gevallen mensenkind blootgelegd. Ook de vrije en souvereine genade Gods wordt verheerlijkt. De weg van de pelgrim naar het hemelse Jeruzalem wordt getekend. Die weg is geen gemakkelijke weg. Het is een weg waarop het vlees wordt gekruisigd en gedood. Het is een weg van strijd en aanvechting. Maar ook een weg waarop de bescherming en leiding des Heeren ervaren mag worden. De trouw des Heeren schittert tegenover de ontrouw van Christen. Waar Christen afwijkt, wordt hij door de Heere weer opgezocht en terechtgebracht.

Toelichting op de “Christenreis”

De meditatieve toelichting van de hand van Ds. R Blok op de “Christenreis” kan gebruikt worden om de betekenis van de “Christenreis” beter te lere verstaan. De toelichting is geschikt voor persoonlijke lezing en overdenking, maar kan ook gebruikt worden in gezinsverband. Daarbij geven de geschilderde taferelen aanschouwelijk onderwijs aan de lezer. We willen u enige indruk geven van de verklaring die Ds. P. Blok geeft. Christen wordt bijvoorbeeld in het huis van Uitlegger in een kamer vol stof gebracht. Een man wordt opdracht gegeven te gaan vegen. Grote wolken stof vervullen de kamer. Christen denkt te stikken in de stofwolken. Dan wordt opdracht gegeven aan een meisje om water te halen en dit op de vloer te sprenkelen. Het water neemt de stofwolken weg en daarna wordt de kamer geveegd en schoongemaakt. Wat betekent dit? De stofkamer is een beeld van de walgelijkheid van de gevallen mens. Het stof van de erfzonde en de inwendige verdorvenheid verontreinigen de gehele mens. Zo zag Christen zijn eigen hartekamer en die van ieder mens. De vegende man ziet op de arbeid van Gods heilige Wet in het hart van een zondaar. De Wet ontdekt de zonde en veroordeelt deze. Er zijn geen vermogens in de mens om de onreinheid weg te nemen. Het meisje en haar arbeid zijn beeld van de reine Evangelie-arbeid. Het water wijst op de volkomen arbeid van Christus. Alleen het bloed van het Lam Gods reinigt van de zonde. Ds. Blok besluit zijn verklaring met de volgende woorden: “Het is voor het zielsbehoud noodzakelijk om door Uitlegger geleid te worden in de stofkanten Wie deze kamer meent te kunnen overslaan, zal het Koninkrijk Gods niet beërven.”

We lezen ook over de strijd met Apollyon. Uit de levensbeschrijving van Bunyan weten we dat hij een jaar lang in die vreselijke strijd gewikkeld is geweest. Maar door de kracht van zijn Koning mocht hij sterke wederstand doen. Gods ondersteunende kracht heeft hij ervaren. Hij is niet omgekomen in de bange strijd. Ds. Blok wijst erop dat over de strijd spreken en over de strijd schrijven nog iets anders is dan de strijd strijden. De geschonken overwinning op Apollyon geeft reden de Heere te danken. Apollyon was niet in staat Christen te doden.

Aan het einde van het boek lezen wij hoe Christen en Hopende mochten ingaan in het huis des Vaders. Daar zullen zij God mogen dienen, dag en nacht in Zijn tempel.

Met Onkunde liep het anders af. Hij heeft zijn vermeende geloofsleven vastgehouden tot de dood toe. Bunyan beschrijft de dwaasheid van de in eigen kracht gelovende mens. Hij is niet verschrikt voor de dood en komt gemakkelijk aan de overkant. Zulken kunnen hun bekering zelfs vasthouden op hun sterfbed.

Omstanders kunnen met verbazing aanzien hoe zo een gemakkelijk sterft. Veerman IJdele Hoop zet Onkunde over. Aan de overzijde gekomen klopt Onkunde aan de poort en wil binnen gelaten worden. Hij noemt zijn verdiensten, maar mist een geldig toegangsbewijs. Hij deelt niet in de toegerekende gerechtigheid van Christus. De Koning geeft opdracht hem aan handen en voeten te binden en hem uit te werpen. Hij wordt geworpen in de poel des verderfs. Zo zag Christen dat er een weg naar de hel was, zowel van de stad Verderf als van de Hemel. Dan lezen we het volgende: “De Heere geven, dat aan u, o lezer, dat deel niet uitgekeerd wordt. Onderzoek de grond van uw leven. Zonder bloedstorting is er geen vergeving.”

Besluit

Wij laten aan het eind nog eenmaal Bunyan aan het woord:

“Zo heb ik dan u, waarde lezer, mijn droom verteld. Zie nu, of u deze aan mij, aan uzelf of aan uw bekenden uit kunt leggen. Zorg ervoor, dat u het niet verkeerd doet; dan zou u in plaats van goed, verkeerd doen en uzelf misleiden. Zie ook niet teveel op de droom zelf, om er om te lachen of mee te spelen. Laat dat aan kinderen en dwazen over, maar houdt u bezig met de juiste betekenis ervan. Schuif de gordijnen weg en zie tot binnen het voorhangsel.

Kijk niet teveel naar de manier waarop de droom verteld is, maar houdt u alleen bezig met de juiste betekenis, hetgeen nuttig is voor een vroom gemoed.

Vindt u ergens van mij hout, hooi of stoppelen, wil deze dan verwerpen, maar bewaar alleen het goud. Is het goud met slijk omwonden, weet dan dat niemand een appel wegwerpt om de kern. Wanneer u alles als nutteloos zou verwerpen, dan kon het wel zijn (ik weet het nog niet) dat u mij weer zou doen dromen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De christenreis naar de eeuwigheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken