Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zondag: van rust- naar werkdag? (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zondag: van rust- naar werkdag? (4)

5 minuten leestijd

Het uitwendig onderhouden van de sabbat

3). Dat wij de sabbat ook uitwendig moeten onderhouden. De afwisseling: zes dagen van arbeid en één van rust, dus van arbeid en rust, van inspanning en ontspanning. Het Hebreeuwse woord van roeach in Exodus 20 betekent zich ontspannen, na volbrachte taak van rust genieten. Evenals die van dag en nacht, van waken en slapen, als scheppingsordinantie is en blijft voor deze bedeling des tijds van kracht. Wij moeten op één van de dagen der week rusten van de arbeid, om hem te kunnen heiligen tot Gods eer. De uitwendige sabbat is dus negatief zondagsrust en positief zondagsheiliging. De eerste is het middel tot de tweede. Wij moeten rusten van de arbeid om de dag te kunnen heiligen.

Samenvattend kunnen wij dus zeggen: de zegen des Heeren droeg een heilig karakter. Door die zegen Gods werd de sabbat geheiligd, afgezonderd van de andere dagen tot een heilig gebruik apart gesteld. De zevende dag werd een dag der heiliging, waarop de mens tot zichzelf moet komen en nader tot God. Het goddelijk handelen in de schepping spiegelt zich week na week in het leven van de mensen af. In de instelling van de sabbat na de zesdaagse arbeid wordt ook het werkverbond afgebeeld, dat God met de eerste mens sloot. Immers dat werkverbond rustte op de regel: door werken moet u o mens, komen tot rust “doe dat, en gij zult leven!”

In de tegenstelling van de sabbat werd de mens gepredikt, dat hij nog niet was waar hij zijn moest, dat hij tot volmaaktheid moest voortvaren. God gaf hem in de sabbat een doel na te streven namelijk het verwerven van de eeuwige rust en het leiden van de schepping tot de volle rust.

De zondag heeft dus in de schepping een bijzondere plaats gekregen. De zondag is niet alleen religieus van grote betekenis doch heeft ook grote sociale waarde voor de samenleving. Wanneer dan ook het probleem van de zondagsarbeid besproken moet worden dan zullen beide facetten daarin betrokken worden. Werken en rusten moeten in hun onlosmakelijk verband en samenhang worden gezien. Samen maken zij deel uit van de goddelijke levensroeping van de mens als navolger Gods. Er is met eerbied gesproken een goddelijk levensritme van arbeid en rust. De zondag herinnert de mens eraan dat zijn arbeid als zodanig niet de zin van het leven uitmaakt. De zin van het leven ligt in de navolging van de dienst des Heeren in arbeiden en rusten beide. Het zijn niet de mens en zijn menselijke belangen die op de zondag prevaleren. De Heere Die deze dag in Zijn scheppingsorde heeft vastgelegd deed dit opdat die dag aan Hem gewijd zou zijn en worden. Daarnaast heeft God de wekelijkse rustdag (zondag) ingesteld om een onderbreking te geven van het levensen arbeidsritme.

Zonder deze onderbreking zou de mens slaaf worden van zijn arbeid. Juist op deze dag zullen alle beslommeringen afgelegd moeten worden. De glijdende werkweek, de vol-continu-arbeid, de zondag als werkdag gaan gebruiken, isoleert en belemmert de mens in zijn dienen van de Heere en in de beleving van de gemeenschap der heiligen. Het is een aanranding van God Zelf en van de mens, die naar Gods beeld geschapen is.

Waarde voor het gezinsleven

Vooral in het hedendaagse leven nu grotere groepen in ploegendiensten hun arbeid moeten verrichten met de wisselende werk- en schooltijden, denk ook aan onze kinderen, die hele dagen verblijven op de scholen waardoor in de week zelden of nooit gezamenlijk de maaltijden kunnen worden genuttigd, een ieder voor zichzelf moet bidden en bijbellezen of het bijbellezen erbij inschiet is de zondag nog de enige dag waarop het gehele gezin samen kan zijn. Samen de maaltijden gebruiken, samen in gebed gaan, Gods Woord lezen, daardoor wordt de band in het gezin verstevigd omdat God die band legt. Een dergelijk gezinsverband en samenleving zal een gunstige uitwerking hebben op de plaatselijke, regionale, nationale en zelfs internationale samenleving. Kan zelfs de zondag niet meer gezamenlijk worden beleefd, wordt de regelmaat in het gezinsleven verstoord en het contact met ouders en kinderen geschaad dan zal hiervan ook een ongunstige invloed uitgaan op het geheel van onze samenleving en dat blijkt al tientallen jaren het geval te zijn en het wordt nog erger.

Geestelijke volksgezondheid

Aan de lichamelijke volksgezondheid worden kapitalen uitgegeven, en terecht als het binnen de bijbelse grenzen blijft, maar wat zal het alles baten als niet tevens de geestelijke gezondheid wordt bevorderd. Wat zal het baten zo de mens de gehele wereld zou gewinnen en schade zou lijden aan zijn ziel?

De zondag moet dan ook voor de geestelijke volksgezondheid van onschatbare waarde en betekenis worden geacht. Zondagsrust en zondagsheiliging zijn de enige waarborgen om ook weer toegerust aan de arbeid te gaan. Dit alleen kan ook een werkelijke produktiviteitsverhoging tot gevolg hebben. De betekenis van de zondag zal aan ons volk met vernieuwde kracht voorgehouden moeten worden, (wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Zondag: van rust- naar werkdag? (4)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken