Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede van candidaat M.J. Kater te Zeist

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede van candidaat M.J. Kater te Zeist

5 minuten leestijd

Na ruim anderhalf jaar vacant te zijn geweest mag de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zeist zich weer verheugen in het bezit van een eigen predikant. Woensdagavond, 21 september j.l. vond de bevestiging en intrede van cand. M.J. kater plaats in het ruime kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Joubertlaan.

Toen om zeven uur de dienst begon was de kerk (beneden) geheel gevuld. De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent van Zeist, Ds. P. den Butter van Driebergen, die indertijd in Middelhamis ook het huwelijk van br. Kater en zijn vrouw bevestigde en daar later tevens twee van hun drie kinderen mocht dopen.

Als tekst voor de bevestiging had Ds. den Butter gekozen: Johannes 1:23a “Hij (Johannes de Doper) zeide: ik ben de stem des roependen in de woestijn.” Dat is Johannes’ antwoord op de vraag van de Joodse leiders: “wie zijt gij?” Met andere woorden: toon ons uw papieren! We willen weten waaraan ge uw bevoegdheid ontleent!

Wel, Johannes is niet de Christus, ook niet Elias of een andere profeet. Hij is alleen maar: een stem! Hij is niets in zichzelf. Hij is niets zonder zijn Zender. Van zichzelf niet eens waardig noch geschikt om een stem, om een roepende te zijn.

Waar klinkt die stem? In de woestijn: symbool van dorheid en doodsheid. Zo is het in de wereld. Er is niemand die God zoekt. Zo was het ook in Israel. Zo is het ook in Zeist. Daarom zegt die stem ernstige, dreigende woorden: “gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toom? Meent niet, bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader; want Ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd.” Zo spreekt de stem van de roepende! Waarom die donkere tonen? Omdat de roepende wegbereider moet zijn en is voor de Koning, Die een toegerust volk moet hebben. Daartoe moeten de kromme wegen recht gemaakt worden. En zo loopt de waarschuwende, oordelende stem uit in het aanwijzen van de Christus als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het Lam: verzoening door voldoening. Johannes is heraut van de Weg!

De opdracht voor elke dienaar des Woords is: een stem zijn. Luisteren en naspreken! Niet meer willen zijn dan een stem. Dat betekent al onderscheiding genoeg. Het kan voor die stem ook wel eens erg moeilijk worden, soms onmogelijk om te spreken. Denk aan Johannes in de donkere kerker, en dan met zijn twijfel en aanvechting. Maar tenslotte mag hij voor eeuwig zijn stem met aller lofzang paren tot eer van God en van het Lam!

Na de bevestiging (aan de hand-oplegging nam een tiental predikanten deel) hield Ds. Kater zijn intrede-preek met als tekst: Johannes 1:40a “Hij (Jezus) zeide tot hen: Komt en ziet!”

Andreas en Johannes volgenden Jezus. En op Diens vraag: “Wat zoekt gij?” stelden zij hun wedervraag: “Rabbi, waar woont Gij?” Geen vraag uit louter nieuwsgierigheid, maar uit hartelijke begeerte om nu eens rustig aan Jezus’ voeten te mogen neerzitten om door Hem onderwezen te worden in Gods heilgeheimen.

Die vraag van deze twee discipelen van Johannes de Doper is een wonder. Ze is door de Heere Zelf in hun hart opgeroepen door de dienst van de Doper met zijn aankondiging van het verdiende oordeel, maar die uitliep in de aanwijzing van Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze twee jongeren behoren tot de gegevenen des Vaders. Ook voor hen zal Jezus straks Zijn bloed storten. Dat ze vragen: “Rabbi, waar woont Gij?” is vrucht van Gods trekkende liefde. Vanuit zichzelf zal toch niemand vragen naar God en Zijn Christus, maar dat is nu juist het bevrijdende van het evangelie, dat God het doet. Het is het evangelie van Gods verkiezende liefde, het evangelie van de zoekende God.

Kom en zie! Kom, zoals u nu bent. Nee, niet eerst u opknappen. Kom, met heel uw geestelijk bankroet. Kom en zie! Viel het mee voor deze discipelen? Op het eerste gezicht niet. Het huis waar Jezus woonde zal niet zoveel bijzonders zijn geweest. Immers: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet, waar Hij Zijn hoofd neerlegge. Voor wie Jezus zoekt, alleen om Zijn gaven, valt het tegen.

Maar voor wie het echt om Hemzelf te doen is valt het eeuwig mee.

Komt en ziet! Ze kwamen en zagen. En wat ze zagen, laat zich niet beschrijven. De Christus als de Schoonste der mensenkinderen, op Wiens lippen genade is uitgestort. Genade, op grond van Zijn voldoening aan het recht van God. Zie het Lam Gods. Het komt alleen bij God vandaan. Al het Oud-Testamentisch offerbloed droogt op in het dierbaar bloed van het onstraffelijk en onbevlekt Lam. Komt en ziet. Er is zoveel te zien. “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14). Komt en ziet! Zij kwamen en zagen en bleven die dag bij Hem. Nee, wat ze daar zagen, laat zich niet omschrijven.

Maar ze hebben het nooit vergeten (het was omtrent de tiende ure!). Ze zagen niemand dan Jezus alleen!

Het was een rijke avond, waarin het Woord van God centraal stond en open ging. Ouderling H.J. Zeedijk en Ds. Vlietstra spraken nog enkele woorden van welkom en dankbaarheid. De Heere geve dat Ds. Kater en zijn vrouw en kinderen met kerkeraad en gemeente een gezegende tijd mogen tegemoet gaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Bevestiging en intrede van candidaat M.J. Kater te Zeist

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken