Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen (25)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontrustende ontwikkelingen (25)

6 minuten leestijd

De zondag in het geding

Met het aantreden van het zogenaamde paarse kabinet lijkt het er niet beter op te worden in ons vaderland. Met “niet beter” bedoelen we dat alles wat nog christelijk is of aan het christendom doet denken al meer dreigt te gaan verdwijnen. Tegen dat verdwijnen van christelijke zaken uit het volksleven werpt de regering geen dam op, maar zij werkt er actief aan mee dat dit werkelijkheid wordt. Datgene wat diverse ministers uitspreken en neerschrijven is duidelijk. We willen in de rubriek “verontrustende ontwikkelingen” aandacht besteden aan de zondag die al meer in het geding gaat komen. Het kabinet wil komen tot verruiming van de openingstijden voor de winkels op de Dag des Heeren.

Ds. D. Slagboom wijst in zijn Kerkblad op deze verontrustende ontwikkeling op de volgende wijze:

“Steeds meer blijkt het in ons volksleven, hoe de Zondag in het geding komt. Ieder heeft het kunnen lezen dat er een voorstel te verwachten is van het nieuwe kabinet tot verruiming van de openingstijden op Zondag voor de winkels. De ene minister denkt er nog wel wat anders over dan de andere, zodat het nu nog niet gezegd kan worden hoe het definitieve voorstel zal zijn. Het doet niets af van de tendens in de richting van een mogelijkheid, dat de winkels meer nog dan nu hun deuren ’s Zondags open kunnen doen.”

Vervolgens wijst Ds. Slagboom erop dat we wellicht in een plaats of in een omgeving wonen waar de winkeliers er geen enkele behoefte aan hebben hun winkel op de Zondag te openen. We kunnen dan niet stellen dat we er niets mee te maken hebben of er niets mee te maken zullen krijgen. Want al gaat er geen enkele winkel open in de plaats waar wij wonen, het kan ons toch aangaan.

Ds. Slagboom schrijft dan het volgende: “We kunnen denken aan hen die ergens anders werken en verplicht kunnen worden om dat op Zondag te doen. Het zou verlies van hun baan betekenen. Daarbij ga ik er van uit, dat niet-noodzakelijke arbeid op Zondag door ons niet aanvaard kan worden. Bovendien, ook al hebben wij er in die zin niets mee te maken: het moet ons allen ter harte gaan dat op deze wijze de Dag des Heeren steeds meer afgeschreven wordt in ons volksleven. Het moet ook in een ander opzicht tot ons spreken. Het is erg dat er in de weg van ons volksleven uitkomt: steeds verder van God en Zijn geboden af. De vraag komt echter in deze ontwikkeling tot ons: Hoe beleven wij de Zondag? We kunnen bezwaard zijn over de afval in ons vaderland, die niet het minst in de ontheiliging van Gods Dag uitkomt. We worden ook geroepen er tegen in te gaan en waar er mogelijkheden zijn, ons protest daartegen te laten horen. We moeten het echter zeggen, dat daar geen kracht van uitgaat als onder ons de rechte beleving van de Zondag ontbreekt. Wat betekent voor ons persoonlijk en in onze gezinnen de Dag des Heeren? Staat daar het opgaan naar Gods Huis en de prediking van Gods Woord in het middelpunt? Laten we dat allen eens onderzoeken! Zijn we getrouw in de kerkgang? Is er voorbereiding voor onszelf en onze kinderen voor de bediening van de boodschap van zonde en genade? Als die zaken in ernst betracht worden voor het aangezicht des Heeren dan zullen we geen lust hebben in allerlei onnodige dingen op Zondag. Dan worden de gesprekken niet beheerst door de zaken van beneden, maar wordt er gesproken over Gods Woord en wat de Heere wil schenken aan ieder, die Hem in waarheid zoekt. Dan komt er ook iets openbaar van het ware geluk, dat er is voor hen die God vrezen. Hoe goed is het voor hen, dat de Heere die dag geschonken heeft. Opdat zij zich in God zouden verblijden. Daar gaat alleen kracht van uit naar buiten!”

Ook willen wij doorgeven wat Ds. M.C. Tanis schrijft over de bedreiging van de zondag en de rijke betekenis van de zondag:

“De zondag is weer in de discussie betrokken en dat in verband met het vrij openstellen van winkels op die dag. Het voor en tegen wordt gehoord. De minister echter houdt tot nu toe zijn standpunt vast: in onze hedendaagse samenleving moet er ruimte zijn voor de nog onvervulde wens nl. te kunnen winkelen op zondag. Nu is het gelukkig dat van humanistische zijde ook stemmen opgaan die, zij het niet uit bijbelse overwegingen, pleiten voor handhaving van de zondag als rustdag. Daar de christelijke normen en waarden vanuit en naar de Schrift almeer onder vuur gaan liggen is het noodzakelijk waar dan ook op te komen voor het eigen karakter van de zondag. We moeten de gevolgen niet onderschatten als we de gemeenschappelijke rustdag kwijtraken. Iemand schreef 50 jaar geleden: “Een land zonder zondag moet op den duur worden een land zonder gemeente, zonder het Woord en de sacramenten, zonder de Naam van God en zonder christelijke barmhartigheid.” Deze opmerking is niet overtrokken maar waar, vandaar dat wij niet mogen kwijtraken de waarde, de zegen van de zondag. Wij dienen er ons steeds op te bezinnen wat de zin van het sabbathsgebod is en wat het betekent dat de zondag de dag is van de opgestane Heere. Het is Zijn werkdag bij uitnemendheid. In het Nieuwe Testament lezen we het en de kerkgeschiedenis bevestigt het. Laten we spreken met de jongeren over Gods rijke gave, de zin en het doel daarvan. Laat het als voorbeeldfunctie bij ons gezien worden in het opgaan in alle getrouwheid in verbondenheid en leven bij de psalmen die ons spreken van Gods Huis en tempelzangen. Het spoor getrokken in het verleden worde doorgetrokken, gedreven door de liefde van de Heere, zoals dat ook blijkt in de liederen Hammaaloth. Ik denk aan de psalmen 121, 122, 123 en 134. Dan blijft Woordvrucht niet uit. Hoe hoorde ik dat nog recentelijk. Een zuster van de gemeente, die nu overleden is, vroeg een paar weken geleden aan een verpleegbroeder in de nacht: “Ga jij naar de kerk?” Het antwoord was: “neen”! Niet? De zegen van de kerkgang werd doorgegeven. De broeder luisterde met aandacht en ging bewogen heen. Kijk daar hebt u het. Dat geeft de Heere: De zegen uit Sion onder de Woordbediening. Echter dit wordt verkregen biddend, soms zeer worstelend voor het Aangezicht van de Heere.”

Geve de Heere dat de zondag nog mag blijven onder ons en dat ook in dit opzicht ons volksleven niet nog verder van Gods Wet gaat afwijken. Hij geve bovenal Zijn zegen op de verkondiging van het Woord tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen (25)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken