Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Troostboek, Zondag 1-6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Troostboek, Zondag 1-6

4 minuten leestijd

Het doet mij een groot genoegen de uitgave van dit werk van Ds. J. v.d. Vlies aan te bevelen. Het gaat allereerst om de uitgave van het eerste deel van een catechismusserie in zes delen. In dit eerste deel worden behandeld de zondagen 1-6. De preken zijn vanaf de band in leesbare vorm in dit boek opgenomen, zonder iets af te doen van de kern van de prediking van Ds. v.d. Vlies.

Wellicht is het goed in het kort iets mede te delen over Ds. v.d. Vlies. Hij werd op 26 februari 1927 te Sliedrecht geboren. Als kind reeds bad hij om Gods knecht te mogen worden, dat heeft de Heere vervuld door een krachtdadige roeping in Zijn wijngaard.

Na veel zelfstudie deed hij zijn zaak (rijwielen, kachels etc.) van de hand en trok met zijn groot gezin naar Apeldoorn om daar zijn studie theologie te voltooien.

In 1970 werd hij door zijn oud-leer-meester Ds. C. Smits bevestigd in het ambt in de gemeente te Nieuwpoort. In december 1979 werd hij in zijn nieuwe gemeente Driebergen bevestigd door Ds. G. Blom.

Deze catechismuspreken zijn daar gehouden. Op 30 april 1983 heeft de Heere hem van zijn post afgelost, nadat hij reeds jaren leefde met een sterk verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn.

De onder ons nog wel bekende Ds J.C. Philpot heeft eens geschreven, dat een dienaar van het evangelie moet weten wat zijn bijzondere roeping is in de bediening van het evangelie. Welnu dat heeft Ds. v.d. Vlies door Gods genade geweten.

Op een geheel eigen originele wijze heeft hij mogen preken. Hij mocht dat door Gods genade doen. De Heere had hem een diep inzicht gegeven in het werk van de Drieënige God tot zaligheid van verloren zondaren en zondaressen. Het was zijn hartelijk begeerte om Christus te preken als de Weg, de Waarheid en het Leven. Een diep inzicht had hij ontvangen in de vreselijke verlorenheid van de mens, maar ook in de rijke genade Gods in Christus voor de grootste der zondaren. Ook deze eerste catechismuspreken spreken ervan. Persoonlijk hebben wij ze uit zijn eigen mond mogen beluisteren, en diepe indrukken lieten ze achter tot ontdekking en tot zegen. Uit de preek over zondag 1 citeren wij het volgende: “Zo moeten wij in onze ellende en in onze schuld doorverwezen worden door het Woord en door de Heilige Geest naar het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarheen moet de ellende, de schuld-kennis ons drijven: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde wereld wegneemt!” (Joh. 1:29). Dan lezen wij heel opmerkelijk hoe bedekt, hoe verborgen Jezus Christus kan zijn voor een ontdekt zondaar. Johannes zegt: “Maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent” (Joh. 1:26). Dan is het zo nodig, dat de Schrift geopend wordt door de Heilige Geest, opdat wij Jezus Christus gaan beschouwen gaan zien, zien stralen, opdat Jezus Christus ons geopenbaard wordt in het gewaad van de Heilige Schrift. Als dat u te beurt mag vallen, dat er een vragen komt in ons leven, dat er een zoeken komt in ons leven, dat wij ook Johannes de Doper gaan verlaten om het Lam Gods te gaan volgen waar het ook heen gaat, dan heeft de zondekennis en de ellendekennis u gebracht waar u zijn moet.”

Moge de Drieënige God het lezen van deze preken daartoe zegenen.

Over de titel en omslag van het boek nog het volgende: de kleur is helderrood gehouden, wat zowel duidt op het bloed als de Geest van Christus, waarvan de toepassing nodig is om getroost te kunnen leven en sterven. De Heidelberger Catechismus wijst ons de weg van de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid waarin deze troost wordt verkregen. Vandaar de titel Het Troostboek.

Het is een keurige uitgave geworden. U kunt het boek bestellen bij de fam. J. Bassa, Hoogstraat 7, 2965 AJ Nieuwpoort, tel. 01843-1242 t.z.t. 0184-601242 en bij mevr. W. v.d. Vlies, Oranjelaan 3, 3971 HD Driebergen, tel. 03438-18970 t.z.t. 0343-518970. De prijs is ƒ 22,50, u kunt het boek daarvoor afhalen op bovenvermelde adressen, bij toezending komen er ƒ 5,- verzendkosten bij. Nogmaals zeer hartelijk aanbevolen.

Katwijk aan Zee

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Het Troostboek, Zondag 1-6

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken